Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Capitalism Alone

Yıl 2022, Cilt 17, Sayı 3, 934 - 939, 01.12.2022

Öz

Branko Milanovic is an economist who has focused on income distribution and inequality throughout his academic life. The first of his solo works on these themes is his 2010 work The Haves and Have Nots, which has not yet been translated into Turkish. Then, he published the book Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization, which was translated into Turkish in 2018, which was widely discussed in 2016. He continued this series with the book Capitalism, Alone, which was published in 2019 and translated into Turkish in 2021. In this article, in which we will analyze the work of Capitalism Alone, which arouses a lot of interest in the English-speaking world, we will try to emphasize the contradictions in the work while giving place to Milanovic's rightful findings.

Kaynakça

 • Acemoğlu, D. ve Robinson, J. A. (2013). Ulusların Düşüşü (çev: F.R. Velioğlu) İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık.
 • Arrighi, G. (2008), Adam Smith Pekin’ de, (çev. İbrahim Yıldız), İstanbul: Yordam.Kitap)
 • Braudel, F. (2017). Kapitalizmin Kısa Tarihi (4. Baskı), (çev: İsmail Yerguz), İstanbul: Say Yayınları.
 • Dardot, P. ve Laval, C. (2018). Dünyanın Yeni Aklı Neoliberal Toplum Üzerine Deneme, (2. Baskı), (çev: Işık Ergüden), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Harvey, D. (2015). Neoliberalizmin Kısa Tarihi (2. Baskı), (çev: Aylin Onacak), İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Öniş Z.ve Kutlay, M. (2020). Rising Powers in a Changing Global Order; The Political Economy of Turkey in the Age of Brics, Third World Quarterly, 34(8), 1049-1426.
 • Özmakas, U. (2018). Biyopolitika: İktidar ve Direniş: Foucault, Agamben, Hardt-Negri. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Wallerstein, I. (2013). Sosyal Bilimleri Düşünmek (2. Baskı), (çev: Taylan Doğan), İstanbul: bgst Yayınları.

Kapitalizm, Tek Başına

Yıl 2022, Cilt 17, Sayı 3, 934 - 939, 01.12.2022

Öz

Branko Milanovic, akademik hayatı boyunca gelir dağılımı ve eşitsizlik temasına yoğunlaşmış bir iktisatçıdır. Bu temalara dair tek başına yaptığı çalışmalardan ilki, henüz Türkçe’ye çevirilmemiş olan 2010 yıllı The Haves and Have Nots (Sahipler ve Sahip Olmayanlar) adlı eseridir. Ardından 2016 yılında çokça tartışılan 2018 yılında Türkçe’ye çevirilmiş olan Küresel Eşitsizlik: Küreselleşme Çağı İçin Yeni Bir Yaklaşım kitabını yayınlamıştır. Bu seriyi 2019 yılında yayınlana ve 2021 yılında Türkçe’ye kazandırılmış olan Kapitalizm, Tek Başına kitabı ile devam ettirmiştir. İngilizce konuşulan dünyada oldukça ilgi uyandıran Kapitalizm, Tek Başına eserinin incelemesini yapacağımız bu yazıda, Milanovic’in haklı bulgularına yer verirken aynı zamanda eser içerisinde düştüğü çelişkileri de vurgulamaya çalışacağız.

Kaynakça

 • Acemoğlu, D. ve Robinson, J. A. (2013). Ulusların Düşüşü (çev: F.R. Velioğlu) İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık.
 • Arrighi, G. (2008), Adam Smith Pekin’ de, (çev. İbrahim Yıldız), İstanbul: Yordam.Kitap)
 • Braudel, F. (2017). Kapitalizmin Kısa Tarihi (4. Baskı), (çev: İsmail Yerguz), İstanbul: Say Yayınları.
 • Dardot, P. ve Laval, C. (2018). Dünyanın Yeni Aklı Neoliberal Toplum Üzerine Deneme, (2. Baskı), (çev: Işık Ergüden), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Harvey, D. (2015). Neoliberalizmin Kısa Tarihi (2. Baskı), (çev: Aylin Onacak), İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Öniş Z.ve Kutlay, M. (2020). Rising Powers in a Changing Global Order; The Political Economy of Turkey in the Age of Brics, Third World Quarterly, 34(8), 1049-1426.
 • Özmakas, U. (2018). Biyopolitika: İktidar ve Direniş: Foucault, Agamben, Hardt-Negri. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Wallerstein, I. (2013). Sosyal Bilimleri Düşünmek (2. Baskı), (çev: Taylan Doğan), İstanbul: bgst Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Kitap İncelemeleri
Yazarlar

Fatin Ş. BULUT> (Sorumlu Yazar)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9787-2387
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 19 Temmuz 2022
Kabul Tarihi 11 Ekim 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 17, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Bulut, F. Ş. (2022). Kapitalizm, Tek Başına . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 17 (3) , 934-939 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/oguiibf/issue/73390/1145606