Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

T. C. Melewar ve S. F. Syed Alwi Islamic Marketing and Branding: Theory and Practice

Yıl 2023, Cilt: 18 Sayı: 1, 314 - 319, 01.04.2023
https://doi.org/10.17153/oguiibf.1264957

Öz

İslami Pazarlama (İP) pazarlama konuları içerisinden her geçen gün akademik ve uygulama ilgisinin arttığı bir konu olarak öne çıkmaktadır. Buradan harektele İP’in pazarlama literatürü içinde son 20 yılda artan bir ilgiyle ele alındığını söylemek yerinde olacaktır. Alanda önde gelen akademik dergiler 2010lu yılların ilk yarısından itibaren yayınhayatına başlamış ve artan ilgiyle paralel bir şekilde sürekli yeni yayınların ortaya çıkışına şahitlik edilmektedir. Bu ilginin elbette uygulayıcı tarafını da belirtmek gerekir. Çok ulusllu şirketlerin Müslüman tüketicilerin ihitiyaçlarını karşılamak için pazarlama stratejilerini formüle etmede artan farkındalığı söz konusudur. Günümüzde daha fazla sayıda küresel marka İP yaklaşmını kullanarak ürünlerin, hizmetlerin veya markalarını pazara sunmakta veya benzer şekilde ürün, hizmet veya markalarını pazarda bu yolla farklılaştırmaktadır. Değerlendirmesini yapacağımız “İslami Pazarlama ve Markalama: Teori ve Uygulama” şekliden Türkçeleştirilebilecek eserin de bu ilginin bir neticesi olarak pazarlama, marka yönetimi ve tüketici davranışı alanlarında çalışan araştırmacıların ortak çabası olarak ortaya çıkmıştır. Kitabın editörleri olan T. C. Melewar ve S. F. Syed Alwi halihazırda pazarlama ve marka alanlarından çalışan araştırmacılardır. Aynı zamanda kökenleri itibariyle de İslam dünyasına yabancı olamayan editörler pazalarma ve marka yönetimi üzerine olan birikimleri ile özelleşmiş bir alan olan İslami Pazarlama konusunu ele almaktadırlar. Bu çalışmada öncelikli olarak İP literatürünün gelişmesini sağlayan temel araştırma ve yayın motivasyonları tartışlacaktır. Daha sonra bu motivasyonlar ışığında elimizdeki eserin alan sunduğu katkı ifade edilmeye çalışılacaktır.

T. C. Melewar ve S. F. Syed Alwi Islamic Marketing and Branding: Theory and Practice

Yıl 2023, Cilt: 18 Sayı: 1, 314 - 319, 01.04.2023
https://doi.org/10.17153/oguiibf.1264957

Öz

İslami Pazarlama (İP) pazarlama konuları içerisinden her geçen gün akademik ve uygulama ilgisinin arttığı bir konu olarak öne çıkmaktadır. Buradan harektele İP’in pazarlama literatürü içinde son 20 yılda artan bir ilgiyle ele alındığını söylemek yerinde olacaktır. Alanda önde gelen akademik dergiler 2010lu yılların ilk yarısından itibaren yayınhayatına başlamış ve artan ilgiyle paralel bir şekilde sürekli yeni yayınların ortaya çıkışına şahitlik edilmektedir. Bu ilginin elbette uygulayıcı tarafını da belirtmek gerekir. Çok ulusllu şirketlerin Müslüman tüketicilerin ihitiyaçlarını karşılamak için pazarlama stratejilerini formüle etmede artan farkındalığı söz konusudur. Günümüzde daha fazla sayıda küresel marka İP yaklaşmını kullanarak ürünlerin, hizmetlerin veya markalarını pazara sunmakta veya benzer şekilde ürün, hizmet veya markalarını pazarda bu yolla farklılaştırmaktadır. Değerlendirmesini yapacağımız “İslami Pazarlama ve Markalama: Teori ve Uygulama” şekliden Türkçeleştirilebilecek eserin de bu ilginin bir neticesi olarak pazarlama, marka yönetimi ve tüketici davranışı alanlarında çalışan araştırmacıların ortak çabası olarak ortaya çıkmıştır. Kitabın editörleri olan T. C. Melewar ve S. F. Syed Alwi halihazırda pazarlama ve marka alanlarından çalışan araştırmacılardır. Aynı zamanda kökenleri itibariyle de İslam dünyasına yabancı olamayan editörler pazalarma ve marka yönetimi üzerine olan birikimleri ile özelleşmiş bir alan olan İslami Pazarlama konusunu ele almaktadırlar. Bu çalışmada öncelikli olarak İP literatürünün gelişmesini sağlayan temel araştırma ve yayın motivasyonları tartışlacaktır. Daha sonra bu motivasyonlar ışığında elimizdeki eserin alan sunduğu katkı ifade edilmeye çalışılacaktır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Kitap İncelemeleri
Yazarlar

Mahmut Sami İŞLEK
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0001-9728-2961
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2023
Gönderilme Tarihi 14 Mart 2023
Kabul Tarihi 24 Mart 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 18 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA İşlek, M. S. (2023). T. C. Melewar ve S. F. Syed Alwi Islamic Marketing and Branding: Theory and Practice . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 18 (1) , 314-319 . DOI: 10.17153/oguiibf.1264957