Yıl 2004, Cilt 17 , Sayı 1, Sayfalar 81 - 98 2004-06-30

New Criteria In Reservoir Operations
Baraj Hazne İşletme Çalışmalarında Yeni Kriterler

Recep BAKIŞ [1] , Mehmet BİLGİN [2]


The water discharged from a dam during operation must not cause floods downstream. Especially, if there is a large subcatchment area downstream and if surface runoff water due to rainfall cannot to be controlled, there is a considerable risk of flood downstream. Under these circumstances, the additive water coming from the reservoir will cause an increase in the flood damages. In this paper, the flood risks of rainfall water discharge from the subcatchment area which is located in the downstream area of a dam and not completely controlled have been investigated. For this purpose, the decision matrix achieved from the rainfall of subcatchment, which lies between the Porsuk dam and Eskişehir city, was examined by taking the Porsuk subcatchment as a basis.

Baraj işletme çalışmalarında, barajdan bırakılan suların, mansapta taşkınlara sebep olmaması gerekir. Özellikle barajın mansabında büyük bir havza varsa ve bu havzaya düşen yağışlardan dolayı meydana gelen yüzeysel akış suyu kontrol edilemiyor ise, bu su, barajın mansabında önemli bir taşkın riski meydana getirir. Bu durumda, barajdan verilecek ilave su, taşkın zararlarının artmasına neden olur. Bu makalede, bir barajın mansabındaki kısmi havzadan gelen ve kontrol edilemeyen yağış suyunun taşkın riskleri araştırılmıştır. Bunun için Porsuk Barajı ile Eskişehir arasında kalan ve baraj mansabında yer alan kısmi havzaya yağan yağışlardan elde edilen karar verme matrisi, Porsuk Havzası örnek alınarak incelenmiştir.
 • [1] Smakhtin, V.U., “Low flow hydrology: a review”, Journal of Hydrology 240, pp147-186, 2001.
 • [2] Bilgin, M., “Baraj Hazne Hacminin Bulunması”, Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yayınları-25, Eskişehir, 1979.
 • [3] Bingöl, M. T., “Barajların Aktif Hazne hacmi bulunmasında, Su İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Bursa Barajlarında Uygulanması”, Yüksek Lisans Tezi, 2003.
 • [4] DSİ, “Porsuk Havzası Su Yönetim Planı Projesi, Nihai Rapor, Cilt 2/3-İşletme Çalışmaları”, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, III Bölge Müdürlüğü (SU/YAPI, tarafından hazırlanmıştır), 2001.
 • [5] Harvey, A.M., “Channel capacity and adjustment of streams to hydrologic regime”, Journal of Hydrology, Volume 8, Issue 1, pp 82-98, 1996.
 • [6] Tombul, M. and Gerek A. C., “Flood Protection and Potential Flood Damage Estimates in the Porsuk River in Eskişehir, Turkey”, River symposium 2003, Sixth International River Management Symposium, 2-5 September 2003, Carlton Crest Hotel Brisbane, Queensland, Australia.
 • [7] Bilgin, M., “Bilirkişi Raporu”, 2002/1622 Esas Nolu Dosyaya ait 18.04.2002 tarihli Porsuk Nehri taşkınlarından zarar gören merkez Hasanbey Köyündeki Çatma Çiftliği Tarlaları Hakkında Olayın Teknik Analizlerini İçeren Bilirkişi Raporu, Eskişehir, 2003.
 • [8] DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Eskişehir Bölge Müdürlüğü, 2003.
 • [9] T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSI), Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı, “Türkiye Akarsu Havzaları Maksimum Akımlar Frekans Analizi (MAFA)”, Ankara, 1994.
 • [10] Bayazıt, M., “Hidrolojide İstatistik Yöntemler”, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 1981.
 • [11] Bayazıt, M. ve Oğuz, B, “Mühendisler İçin İstatistik”, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 1985.
 • [12] Plate, E.J., “Flood risk and flood management”, Journal of Hydrology 267, pp 2-11, 2002.
 • [13] Andrade, M.G., Fragoso, M.D and Carneiro, A.F.M., “A stochastic approach to the flood control problem”, Applied Mathematical Modelling 25, 499-511, 2001.
Konular İnşaat Mühendisliği
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Recep BAKIŞ

Yazar: Mehmet BİLGİN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2004

Bibtex @araştırma makalesi { ogummf325766, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2630-5712}, address = {mmfdergi@ogu.edu.tr}, publisher = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi}, year = {2004}, volume = {17}, pages = {81 - 98}, doi = {}, title = {Baraj Hazne İşletme Çalışmalarında Yeni Kriterler}, key = {cite}, author = {Bakış, Recep and Bilgin, Mehmet} }
APA Bakış, R , Bilgin, M . (2004). Baraj Hazne İşletme Çalışmalarında Yeni Kriterler . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi , 17 (1) , 81-98 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ogummf/issue/30180/325766
MLA Bakış, R , Bilgin, M . "Baraj Hazne İşletme Çalışmalarında Yeni Kriterler" . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 17 (2004 ): 81-98 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ogummf/issue/30180/325766>
Chicago Bakış, R , Bilgin, M . "Baraj Hazne İşletme Çalışmalarında Yeni Kriterler". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 17 (2004 ): 81-98
RIS TY - JOUR T1 - Baraj Hazne İşletme Çalışmalarında Yeni Kriterler AU - Recep Bakış , Mehmet Bilgin Y1 - 2004 PY - 2004 N1 - DO - T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 98 VL - 17 IS - 1 SN - -2630-5712 M3 - UR - Y2 - 2004 ER -
EndNote %0 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi Baraj Hazne İşletme Çalışmalarında Yeni Kriterler %A Recep Bakış , Mehmet Bilgin %T Baraj Hazne İşletme Çalışmalarında Yeni Kriterler %D 2004 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi %P -2630-5712 %V 17 %N 1 %R %U
ISNAD Bakış, Recep , Bilgin, Mehmet . "Baraj Hazne İşletme Çalışmalarında Yeni Kriterler". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 17 / 1 (Haziran 2004): 81-98 .
AMA Bakış R , Bilgin M . Baraj Hazne İşletme Çalışmalarında Yeni Kriterler. ESOGÜ Müh Mim Fak Derg. 2004; 17(1): 81-98.
Vancouver Bakış R , Bilgin M . Baraj Hazne İşletme Çalışmalarında Yeni Kriterler. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2004; 17(1): 81-98.
IEEE R. Bakış ve M. Bilgin , "Baraj Hazne İşletme Çalışmalarında Yeni Kriterler", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, c. 17, sayı. 1, ss. 81-98, Haz. 2004