Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Aile Uyum Ölçeği’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri

Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1, 97 - 106, 01.06.2018
https://doi.org/10.17494/ogusbd.457082

Öz

Bu çalışmanın amacı Aile Uyum Ölçeği’nin kısa formunu Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemektir. Çalışma grubunda 483 katılımcı bulunmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizinde tek boyutlu yapı iyi uyum göstermiştir. Madde faktör yükleri .70 ile .89 arasında değişiklik göstermektedir. İç tutarlılık güvenirlik katsayısı .91 bulunmuştur. Aile Uyum Ölçeği’nin madde toplam korelasyon katsayıları .68 ile .84 arasında değişmektedir. Aile Uyum Ölçeği’nin yaşam doyumu ve öznel mutluluk ile gösterdiği pozitif ilişkiye göre ölçeğin kabul edilir ölçüt bağıntılı geçerliğe sahip olduğu söylenebilir. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda Aile Uyum Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik özellikleri ölçeğin Türkiye’de yapılacak bilimsel çalışmalarda kullanılabileceğini göstermektedir

Kaynakça

  • Ackerman, N. W. (2017). The family approach to marital disorders. Experimentation and Innovation in Psychotherapy. USA: The Free Press. Akar, H. (2005). Psikiyatrik yardım talebi olanlar ile yardım talebi olmayan ve boşanma aşamasında olan çiftlerde; çift uyumu ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin karşılaştırılması. (Uzmanlık Tezi). Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul. Bentler, P. M. (1980). Multivariate analysis with latent variables: Causal modeling. Annual Review of Psychology, 31(1), 419-456. Bentler, P. M., & Bonet, D. G. (1980). Signifcance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88(3), 588-606. Brown, M., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In: K. A. Bollen ve J. S. Long (Eds.), Testing structural equation models (s. 136-162). Beverly Hills, CA: Sage. Bulut, I. (1993). Ruh Hastalığının Aile İşlevlerine Etkisi. Ankara: Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı. Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: PEGEM A Yayıncılık Byrne, B. M., & Campbell, T., L. (1999). Cross-cultural comparisons and the presumption of equivalent measurement and theoretical structure: a look beneath the surface. Journal of Cross-Cultural Psychology, 30(5), 555-574. Canatan, K. Ve Yıldırım, E. (2013). Aile sosyolojisi. İstanbul: Açılım Yayınevi. Çayıroğlu, Y. (2016). Modern zamanlarda ailevi çözülmenin psiko-sosyal dinamikleri. Mehir Aile Dergisi, 3(1), 11 – 40. Çelik, C. (2000). Değişim sürecinde Türk aile yapısı ve dini paradigmatik anlam ve işlev farklılaşması. Dergi Karadeniz, 8(8), 25-35. Çokluk, Ö.,Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık Demir, D. (2016). Evlilik uyumu ile bağlanma stilleri ve kişilerarası problem çözme davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. DeFrain, J., & Asay, S. M. (2007). Strong families around the world: An introduction to the family strengths perspective. Marriage & Family Review, 41(1-2), 1-10. DeVellis, R. F. (2014). Ölçek geliştirme: Kuram ve uygulamalar. Nobel Akademik Yayıncılık. Doğan, İ. (2009). Dünden bugüne Türk ailesi. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. Durğun, A. (2016). Aile İçi Problemler ve Çözüm Önerileri. Mehir Aile Dergisi, 3(1), 83- 95. Güngör, D. (2016). Psikolojide ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uyarlanması kılavuzu. Türk psikoloji yazıları, 19, 104-112 Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, Institutions, organiztions across nations. Thousand Oaks, CA: Sage. Imamoglu, E. O., & Karakitapoglu-Aygun, Z. K. (2004). Self-construals and values in different cultural and socioeconomic contexts. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 130(4), 277–306. Kagıtçıbası, Ç. (2000). Kültürel psikoloji ve kültür bağlamında insan ve aile. İstanbul: Evrim Kavikondala, S., Stewart, S. M., Ni, M. Y., Chan, B. H., Lee, P. H., Li, K. K., ... & Lam, W. W. (2016). Structure and validity of Family Harmony Scale: An instrument for measuring harmony. Psychological assessment, 28(3), 307-318. Markus, H., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98(2), 224-253. Oyserman, D., Coon, H. M., & Kemmelmeier, M. (2002). Rethinking individualism and collectivism: Evaluation of theoretical assumptions and meta-analyses. Psychological Bulletin, 128(1), 3–72. Özgüven, E. (1994). Psikolojik testler. Ankara: Yeni Doğuş Matbaası. Peseschkian, N. (1999). Pozitif aile terapisi (M. Naim, Çev.) İstanbul: Beyaz. Schermelleh-Engel, K., & Moosbrugger, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74. Ünlü, S. (2013). Aile yapısı ile ilişkileri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Müge DUMAN KULA
Marmara Üniversitesi
0000-0003-2955-4771
Türkiye


Halil EKŞİ
Marmara Üniversitesi
0000-0001-7520-4559
Türkiye


İbrahim DEMİRCİ
Sinop Universitesi
0000-0002-4143-3916
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ogusbd457082, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-9047}, address = {}, publisher = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {97 - 106}, doi = {10.17494/ogusbd.457082}, title = {Aile Uyum Ölçeği’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri}, key = {cite}, author = {Duman Kula, Müge and Ekşi, Halil and Demirci, İbrahim} }
APA Duman Kula, M. , Ekşi, H. & Demirci, İ. (2018). Aile Uyum Ölçeği’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (1) , 97-106 . DOI: 10.17494/ogusbd.457082
MLA Duman Kula, M. , Ekşi, H. , Demirci, İ. "Aile Uyum Ölçeği’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri" . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2018 ): 97-106 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ogusbd/issue/40472/457082>
Chicago Duman Kula, M. , Ekşi, H. , Demirci, İ. "Aile Uyum Ölçeği’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2018 ): 97-106
RIS TY - JOUR T1 - Aile Uyum Ölçeği’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri AU - Müge Duman Kula , Halil Ekşi , İbrahim Demirci Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17494/ogusbd.457082 DO - 10.17494/ogusbd.457082 T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 106 VL - 19 IS - 1 SN - -2149-9047 M3 - doi: 10.17494/ogusbd.457082 UR - https://doi.org/10.17494/ogusbd.457082 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Aile Uyum Ölçeği’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri %A Müge Duman Kula , Halil Ekşi , İbrahim Demirci %T Aile Uyum Ölçeği’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri %D 2018 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-9047 %V 19 %N 1 %R doi: 10.17494/ogusbd.457082 %U 10.17494/ogusbd.457082
ISNAD Duman Kula, Müge , Ekşi, Halil , Demirci, İbrahim . "Aile Uyum Ölçeği’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 1 (Haziran 2018): 97-106 . https://doi.org/10.17494/ogusbd.457082
AMA Duman Kula M. , Ekşi H. , Demirci İ. Aile Uyum Ölçeği’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 19(1): 97-106.
Vancouver Duman Kula M. , Ekşi H. , Demirci İ. Aile Uyum Ölçeği’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 19(1): 97-106.
IEEE M. Duman Kula , H. Ekşi ve İ. Demirci , "Aile Uyum Ölçeği’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 19, sayı. 1, ss. 97-106, Haz. 2018, doi:10.17494/ogusbd.457082