Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 3, Sayfalar 338 - 350 2019-07-20

Relationship Between Brand Value and Firm Value: Evidence from Istanbul Stock Exchange
Marka Değeri İle Firma Değeri Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Örneği

Zekai ŞENOL [1] , Selahattin KOÇ [2] , Ulaş ÜNLÜ [3]


It seems that efforts to create brand value and make brand value permanent have increased in recent years. While the issue of brand value has been addressed more in the field of marketing, the study of the relationship between brand value and other disciplines has become an increasingly important issue. Investigation of firm value and firm performance can be done by bringing together the data of marketing and finance disciplines. In this study, the relationship between brand value and firm value in the samples of 27 firms registered in Istanbul Stock Exchanges (BİST) during the period of 2009 - 2016 was investigated using Panel VAR method. The results show that brand value and firm value are related in the long run, brand value and firm value affect each other and brand value is the reason for firm value.


Marka değerini oluşturma ve marka değerini kalıcı hale getirme çabalarının son yıllarda arttığı görülmektedir. Marka değeri konusu daha çok pazarlama alanında ele alınırken, marka değeri ile diğer disiplinler arasında ilişkilerin incelenmesi gittikçe önem kazanan konu haline gelmiştir. Firma değeri ile firma performansının araştırılması pazarlama ve finans disiplinlerine ait verilerin bir araya getirilmesi ile oluşturulabilmektedir. Bu çalışmada, 2009 – 2016 döneminde, Borsa İstanbul’a (BİST) kayıtlı 27 firma örnekleminde, marka değeri ile firma değeri arasındaki ilişki Panel VAR yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Sonuçlar, marka değeri ile firma değerinin uzun dönemde ilişkili olduklarını, marka değeri ve firma değerinin birbirlerini etkilediklerini ve marka değerinin firma değerinin nedeni olduğunu ortaya çıkarmıştır.


 • Aeker, D. (2016). Brand Equity vs. Brand Value, Probhet Thinking. https://www.prophet.com/2016/09/brand-equity-vs-brand-value/ E.T: 01.03.2018.
 • Ailawadi, K. L., Neslin, S. A. & Lehmann, D. R. (2003). Revenue Premium as an Outcome Measure of Brand Equity. Journal of Marketing. 67(4), 1–17.
 • Akbulut, R. & Paksoy, M., (2007). Marka Değerini Etkileyen Faktörler: Seçilmiş Bazı Küresel İşletmelerde Marka Değeri ile Finansal Göstergeler Arasındaki İlişki. İktisat İşletme Finans. 22(251), 123-132.
 • Akşit, N. (2016), Finansal Marka Değerinin Firma Değeri Üzerindeki Etkisi: Global İşletmeler Üzerine Ampirik Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bolu: Abant İzzet Baykal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Alper, D. & Erdoğan, E. (2017) Finansal Bazlı Marka Değerinin Firma Performansı Üzerine Etkisi, International Journal of Academic Value Studies. 3(16), 141-155.
 • Aydın, G. (2009), Tüketici Temelli Marka Değerinin Firmaların Finansal Performansı Üzerine Etkisi: Türkiye’de Bir Çalışma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Baltagi, B. H. (2015). Econometric Analysis of Panel Data. 5. Baskı. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
 • Başçı, S. (2008), Marka Değerinin Tespiti ve İMKB’de Bir Uygulama. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Crass, D., Czarnitzki, D. & Toole, A. A. (2016), The Dynamic Relationship between Investments in Brand Equity and Firm Profitability: Evidence using Trademark Registrations, ZEW Discussion Papers 16-004, ZEW - Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung / Center for European Economic Research.
 • Doyle, P. (2008). Değer Temelli Pazarlama (çev. G. Barış). İstanbul: Mediacat Kitapları.
 • Fehle, F. Fournıer, S., Madden, T. & Shrıder, D. (2008) Brand Value and Asset Pricing. Quarterly Journal of Finance and Accounting. 47(1), 1-26.
 • Güriş, B (2015). Panel Vektör Otoregresif Modeller ve Panel Nedensellik (Bölüm Yazar). Stata ile Panel veri Analizi (Edit. Selahattin Güriş). İstanbul: Der yayınları.
 • Hasio, C. (2014). Analysis of Panel Data. 4. Baskı. New York: Cambridge University Press.
 • Hong-bumm K. & Woo G. K. (2005). The Relationship Between Brand Equity and Firms’performance in Luxury Hotels and Chain Restaurants. Tourism Management. 26, 549–560.
 • Hsu, F. J., Tsai, Y. W. & Chen, M. Y. (2013). The Impact of Brand Value on Financial Performance. Advances in Management & Applied Economics, 3(6), 129-141.
 • Keller, K. L. & Lehmann, D. R. (2006). Brands and Branding: Research Findings and Future Priorities. Marketing Science. 25(6), 740–759.
 • Kerın, R. & Sethuraman, R. (1998). Exploring the Brand Value-Shareholder Value Nexus for Consumer Goods Companies. Journal of the Academy of Marketing Science. 26(4), 260-273.
 • Kım, H., Kım, W. G. & An, J. (2003) The Effect of Consumer-Based Brand Equity on Firms' Financial Performance. Journal of Consumer Marketing. 20(4/5), 335-351.
 • Krasnikov, A., Mishra, S. & Orozco, D. (2009). Evaluating the Financial Impact of Branding Using Trademarks: A Framework and Empirical Evidence. Journal of Marketing .73(6), 154–166.
 • Lemon Katherine N, Rust Roland T & Zeithaml Valarie A. (2001). What drives customer equity? Mark Management. 10(1):20–5.
 • Madden, T., Fehle, F. & Fournıer, S.,(2006). Brands Matter: An Empirical Demonstration of the Creation of Shareholder Value Through Branding. Journal of the Academy of the Marketing Science. 34(2), 224-235.
 • Mortanges, C. P. & Rıel, A. V. (2003). Brand Equity and Shareholder Value. European Management Journal. 21(4), 521-527.
 • Raggio, R. D. & Leone, R. P. (2007). The Theoretical Sseparation of Brand Equity and Brand Value: Managerial Implications for Strategic Planning. Journal of Brand Management. 14(5), 380–395.
 • Rust Roland T., Lemon Katherine N & Zeithaml Valarie A. (2004). Return on Marketing: Using Customer Equity to Focus Marketing Strategy. 68(1), 109–27.
 • Rust, R. T., Ambler, T., Carpenter, G. S., Kumar, V. & Srivastava, R. K. (2004). Measuring Marketing Productivity: Current Knowledge and Future Directions. Journal of Marketing. 68(4), 76–89.
 • Sarı, E. S. & Yücel, G., (2014) Bilançolarda Yer Almayan Değerler: Markalar ve Bir Araştırma, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 4, 35-53.
 • Simon, C. J. & Sullivan, M. W. (1993). The Measurement and Determinants of Brand Equity: A Financial Approach, Marketing Science. 12(1), 28–52.
 • Şak, N. (2015). Panel Birim Kök Testleri (Bölüm Yazar). Stata ile Panel veri Analizi (Edit. Selahattin Güriş). İstanbul: Der yayınları.
 • Şenol, Z., & Karaca, S. S. (2017). The Effect Of Enterprıse Risk Management on Firm Performance: A Case Study on Turkey. Financial Studies, 21(2), 6-30.
 • Topuz, Y. V. & Akşit, N. (2016), The Effect of the Brand Value on Firm Value: an Empirical Implementation on Global Brands. 4(1), 21-31.
 • Wang, D. H.-M. Chen, P.-H., Yu, T. H.-K. & Hsiao, C.-Y. (2015), The Effects of Corporate Social Responsibility on Brand Equity and Firm Performance. Journal of Business Research. 68, 2232–2236.
 • Yerdelen Tatoğlu, F. (2013). Stata Uygulamalı İleri Panel Veri Analizi. İstanbul : Beta Yayıncılık.
 • Yılmaz, B. B. & Güzel, T. (2012), Marka Değerleme ve Önemi: Telif Ücretinden Arındırma Yöntemiyle Bir İnceleme. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 4, 141-156.
 • Zor, İ. & Cengiz, S. (2013). Entelektüel Sermaye ile Firma Değeri Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 3(1), 37-56.
 • Zor, İ. & Kandil Göker, İ. E. (2015). Finansal ve Davranışsal Yaklaşım Açısından Marka Değerleme ve Bir Karşılaştırma. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 5(1), 51-64.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8818-0752
Yazar: Zekai ŞENOL (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4285-5632
Yazar: Selahattin KOÇ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3272-9341
Yazar: Ulaş ÜNLÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ohuiibf477720, journal = {Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2564-6931}, address = {iibfdergi@ohu.edu.tr}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {338 - 350}, doi = {10.25287/ohuiibf.477720}, title = {Marka Değeri İle Firma Değeri Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Örneği}, key = {cite}, author = {ŞENOL, Zekai and KOÇ, Selahattin and ÜNLÜ, Ulaş} }
APA ŞENOL, Z , KOÇ, S , ÜNLÜ, U . (2019). Marka Değeri İle Firma Değeri Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Örneği. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 12 (3) , 338-350 . DOI: 10.25287/ohuiibf.477720
MLA ŞENOL, Z , KOÇ, S , ÜNLÜ, U . "Marka Değeri İle Firma Değeri Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Örneği". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2019 ): 338-350 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ohuiibf/issue/48170/477720>
Chicago ŞENOL, Z , KOÇ, S , ÜNLÜ, U . "Marka Değeri İle Firma Değeri Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Örneği". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2019 ): 338-350
RIS TY - JOUR T1 - Marka Değeri İle Firma Değeri Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Örneği AU - Zekai ŞENOL , Selahattin KOÇ , Ulaş ÜNLÜ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.25287/ohuiibf.477720 DO - 10.25287/ohuiibf.477720 T2 - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 338 EP - 350 VL - 12 IS - 3 SN - 2564-6931- M3 - doi: 10.25287/ohuiibf.477720 UR - https://doi.org/10.25287/ohuiibf.477720 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Marka Değeri İle Firma Değeri Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Örneği %A Zekai ŞENOL , Selahattin KOÇ , Ulaş ÜNLÜ %T Marka Değeri İle Firma Değeri Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Örneği %D 2019 %J Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2564-6931- %V 12 %N 3 %R doi: 10.25287/ohuiibf.477720 %U 10.25287/ohuiibf.477720
ISNAD ŞENOL, Zekai , KOÇ, Selahattin , ÜNLÜ, Ulaş . "Marka Değeri İle Firma Değeri Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Örneği". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 / 3 (Temmuz 2019): 338-350 . https://doi.org/10.25287/ohuiibf.477720
AMA ŞENOL Z , KOÇ S , ÜNLÜ U . Marka Değeri İle Firma Değeri Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Örneği. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 12(3): 338-350.
Vancouver ŞENOL Z , KOÇ S , ÜNLÜ U . Marka Değeri İle Firma Değeri Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Örneği. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 12(3): 350-338.