Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 3, Sayfalar 384 - 398 2019-07-20

Türkiye’de Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Finansal Performanslarının Karşılaştırılması
Comparison of Venture Capital Investment Trust in Turkey Based on Their Financial Performance

Metin AKTAŞ [1] , Yasin İLGÜN [2]


Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının (GSYO) yatırım, likidite, mali yapı, karlılık ve piyasa performansı açılarından karşılaştırılarak performanslarının incelenmesidir. Bunun için, Türkiye’de faaliyette bulunan 7 girişim sermayesi yatırım ortaklığının 2012-2017 dönemine ait yıllık verileri kullanılarak analiz yapılmaktadır. Yöntem olarak, oran analizi yöntemi, veri olarak ise, yatırım, likidite, mali yapı, karlılık ve piyasa performans oranları kullanılmaktadır. Yapılan analiz sonucunda, genel olarak en fazla girişim sermayesi yatırımlarına Gözde GSYO’nun, en az ise Verusaturk GSYO’nun yatırım yaptığı, likidite açısından, Verusaturk GSYO’nun en fazla, Gözde GSYO’nun ise en az nakit bulundurduğu, mali yapı açısından, öz sermayeyi en fazla Gedik GSYO’nun, en az ise Gözde GSYO’nun kullandığı, Karlılık açısından, Verusaturk GSYO’nun en yüksek, RHEA GSYO’nun ise en düşük öz sermaye karlılığına sahip olduğu ve son olarak, piyasa performansı açısından, Gözde GSYO’nun en yüksek, Rhea GSYO’nun ise en düşük hisse başına kara sahip oldukları görülmektedir.

The purpose of this study is to examine performance of venture capital investment trusts (VCIT) in Turkey by comparing their investment, liquidity, financial structure, profitability and market performance. In order to perform this, an analysis is done by using data belong to the 7 venture capital invetment trusts in Turkey for the years between 2012-2017. Ratio analysis method and investment, liquidity, financial structure, profitability, and merket performance ratios as data are used. As a result of the analysis, it is observed that in general, Gözde VCIT has the most investment in venture capital investments but Verusaturk has the least investment, in terms of liquidity, Verusaturk has the most, but Gözde has the least cash, in terms of financial structure, Gedik VCIT used the equity capital the most, but Gözde VCIT used the least, in terms of profitability, Verusaturk has the highest, but RHEA VCIT has the lowest equity profitability, and finally, in terms of market performance, Gözde VCIT has the highest, but Rhea VCIT has the lowest earnings per share.

 • Akca, N. ve Somuncuoğlu İkinci, S. (2014). Ankara’da Yer Alan Özel Bir Sağlık İşletmesinin Finansal Tablolarının Oran Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi. İşletme Bilimi Dergisi, C.2, S.1, 111-126.
 • Akgüç, Ö. (2008). Mali Tablolar Analizi. (13. baskı). İstanbul: Avcıol Basım ve Yayıncılık.
 • Beyazıtlı, E. Özdemir, S. F. ve Çolak, A. (2015). Risk Sermayesi Yatırımı ve Rüzgâr Enerji Sektöründe Örnek Olay İncelemesi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 8, S. 3, 83-100.
 • Bülüç, F., Özkan, O. ve Ağırbaş, İ. (2017).Oran Analizi Yöntemiyle Özel Hastane Finansal Performansının Değerlendirilmesi. International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 C. 3, S. 11, 64-72.
 • Civil, B. (2008). Kobi’lerin Finansal Sorunlarının Çözümünde Risk Sermayesi Finansman Modeli ve Trabzon İlinde Bir Uygulama. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Çabuk A. ve Lazol, İ. (2014). Mali Tablolar Analizi. (11. baskı). Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Çelik, T. (2017). Sigorta Şirketlerinde Finansal Analiz ve Bir Uygulama. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Çonkar, K. (2007). Risk Sermayesi Finansman Yöntemi. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
 • İpekten, B. (2006). Risk Sermayesi Finansman Modeli. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 7, S. 1; 385-408.
 • Kildokum, H. (2012). Girişim Sermayesi’nin Türkiye Serüveni-Bir Modele Yönelik Fırsat Arayışı. Namık Kemal Üniversitesi Dergileri, Balkan Sosyal Bilimler Dergileri, C.1, S. 1, 1-18.
 • Okka, O. (2009). Finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler (3. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Özolgun, H. (2017). Karşılaştırmalı Mali Tablolar Analizi. Journal Of Emerging Economies And Policy, S. 2, (1) Temmuz, 55-62.
 • Özyürek, H. ve Erdoğan, E. (2011). Finansal Kurumlarda Mali Analiz Ve Bir Uygulama. Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt 3, No 2, 229-238. Şamiloğlu, F. ve Akgün, A.İ. (2010). Finansal Tablolar Analizi. Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım.
 • Türk, V. E. (2013). Finansal Analiz Oranları ve Firma Değeri İlişkisi: İMKB’de Bir Uygulama. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Yılmaz, B. (2010). Dış Ticaretin Finansman Araçları: Dış Ticaret Şirketleri (DTSŞ ve SDŞ), Risk Sermayesi, Eximbank, Leasing (Finansal Kiralama), Faktoring ve Forfaiting. Denizli: Detkib Yayınları
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4180-4991
Yazar: Metin AKTAŞ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1544-2584
Yazar: Yasin İLGÜN
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ohuiibf548301, journal = {Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2564-6931}, address = {iibfdergi@ohu.edu.tr}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {384 - 398}, doi = {}, title = {Türkiye’de Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Finansal Performanslarının Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {AKTAŞ, Metin and İLGÜN, Yasin} }
APA AKTAŞ, M , İLGÜN, Y . (2019). Türkiye’de Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Finansal Performanslarının Karşılaştırılması. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 12 (3) , 384-398 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ohuiibf/issue/48170/548301
MLA AKTAŞ, M , İLGÜN, Y . "Türkiye’de Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Finansal Performanslarının Karşılaştırılması". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2019 ): 384-398 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ohuiibf/issue/48170/548301>
Chicago AKTAŞ, M , İLGÜN, Y . "Türkiye’de Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Finansal Performanslarının Karşılaştırılması". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2019 ): 384-398
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Finansal Performanslarının Karşılaştırılması AU - Metin AKTAŞ , Yasin İLGÜN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 384 EP - 398 VL - 12 IS - 3 SN - 2564-6931- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye’de Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Finansal Performanslarının Karşılaştırılması %A Metin AKTAŞ , Yasin İLGÜN %T Türkiye’de Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Finansal Performanslarının Karşılaştırılması %D 2019 %J Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2564-6931- %V 12 %N 3 %R %U
ISNAD AKTAŞ, Metin , İLGÜN, Yasin . "Türkiye’de Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Finansal Performanslarının Karşılaştırılması". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 / 3 (Temmuz 2019): 384-398 .
AMA AKTAŞ M , İLGÜN Y . Türkiye’de Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Finansal Performanslarının Karşılaştırılması. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 12(3): 384-398.
Vancouver AKTAŞ M , İLGÜN Y . Türkiye’de Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Finansal Performanslarının Karşılaştırılması. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 12(3): 398-384.