Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 3, Sayfalar 399 - 411 2019-07-20

Isis, Violence and Propaganda: En-Nebe Magazine Investigation
Işid, Şiddet ve Propaganda: En-Nebe Dergisi İncelemesi

Emin SALİHİ [1]


Non-state armed groups, such as al-Qaeda, then Isis (Iraq and Sham Islamic State) have become an important actor in the region since the 2003 Iraq invasion of the United States (USA) and the coalition forces. Isis is differentiated from other non-state actors in the way using two political means. One of them was violence and the other one was media tool. Isis use violence as a tool and turned it into propaganda as well. Isis also tried to establish the basis of legitimacy of violence and tried to adopt his ideology and the self-interpreted Islamic concepts by media tool in their own domain. Takfir Doctrine is one of the guiding concepts. With the Doctrine of Takfir, Isis tried to gain certain social practices and tried to adopt to collocutor that who should be seen as “others”. So Isis tried to legitimize the violence applied by them. In this study, En-Nebe Magazine, one of the journals published by Isis in Arabic language, were analyzed and some examples of linguistic practices were given from the journal showing how Isis evaluate othering and legitimize violence in the context Takfir Doctrine. The aim of the study is to present the data about that. In accordance with this purpose, The analysis was done by content and discourse analysis method. From the data obtained in the study, it was concluded that; Isis trying to give the idea that Isis must fight with everywhere and everyone who is not live under Isis sovereignty.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve koalisyon güçlerinin 2003 Irak İşgalinden itibaren önce el-Kaide ardından Işid (Irak ve Şam İslam Devleti) gibi devlet dışı silahlı örgütler bölgede belli bir toprak parçası üzerinde hâkimiyet kuran önemli aktörler haline gelmişlerdir. Işid, iki siyasi aracı kullanma şekli bakımından diğer devlet dışı aktörlerden ayrılmıştır. Bunlardan biri şiddet diğeri ise medya aracıdır. Işid Şiddeti bir araç olarak kullanırken onu haberleştirip propaganda aracına dönüştürmüştür. Uyguladığı şiddetin meşruiyet zeminini oluşturmaya da çalışan Işid, medya aracını kullanarak ideolojisini ve kendince yorumladığı İslami referanslı kavramları insanlara benimsetmeye çalışmıştır. Söz konusu kavramlardan biri olan Tekfir Doktrini yol gösterici kavramlardan biridir. Tekfir Doktrini ile Işid, belli toplumsal pratikler kazandırmaya ve hitap ettiği kesime, kimleri öteki olarak görmeleri gerektiği benimsetmeye ve uyguladığı şiddeti meşrulaştırmaya çalışmıştır. Çalışmada Işid’in Arapça diliyle yayınladığı dergilerden bir olan en-Nebe Dergisi’nden bazı dilsel pratiklerden örnekler verilerek Işid’in Tekfir Doktrini bağlamında ötekileştirmeyi ve şiddeti nasıl meşrulaştırdığı incelenmiştir. Çalışmanın amacı dergiden veriler elde ederek bunları ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda İnceleme, içerik ve söylem analizi yöntemi ile yapılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerden şu sonuca varılmıştır; Işid, Tekfir Doktrininden yola çıkarak kendi yandaşlarına Türkiye dâhil Işid’in egemenliği altında olmayan herkesle her yerde savaşılmalı fikrini vermeye çalışmıştır.

 • Abdullah, C. (2011). Eı-Irak Beyn El-Tahrir ve El-Tedmir: İhtilal El-Irak Bidun Muafaka Meclis El-Emn. Londra: Dar el-Hikme.
 • Acun, C. (2014). Neo el-Kaide: Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) (Rapor No: 53). Erişim: 04 Nisan 2017, Erişim adresi: https://www.setav.org/neo-el-kaide-irak-ve-sam-islam-devleti-isid/.
 • Brigham, R. (2008). Iraq, Vietnam, and the Limits of American Power. New York, NY: Public Affairs.
 • Bunzel, C. (2015). From Paper State to Caliphate: The Ideology of the Islamic State (Rapor No: 19). Erişim: 05 Nisan 2017. Erişim adresi: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/The-ideology-of-the-Islamic-State.pdf.
 • Çiçek, O. (2017). Işid ve Medya: Işid’e Yabancı Militan Katılımında Medyanın Rolü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Dodge, T. (2012). Iraq: From War to a New Authoritarianism. London: International Institute for Strategic Studies, Routledge.
 • Esen, M. (2011). Tekfir Söyleminin Dinî ve İdeolojik Boyutları. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 52:2, 97-110.
 • Gerges, F. (2016). ISIS: A History. United Kingdom: Princeton University Press.
 • Graff, C. , Rice, S. (Eds.). (2010). Poverty, Development, and Violent Extremism in Weak States. Washington: Brookings Institution Press.
 • Hassan, M., (2017). The Danger of Takfir (Excommunication): Exposing IS’ Takfiri Ideology, Counter Terrorist Trends and Analyses, 9(4), 3-12.
 • Kimchoeun, P. (2007). Accountability and Neo-Patrimonialism in Cambodia: A Critical Literature Review. Phnom Penh: Cambodia Development Resource Institute.
 • Melki, J., Jabado, M. (2016). Mediated Public Diplomacy of the Islamic State in Iraq and Syria: The Synergistic Use of Terrorism, Social Media and Branding. Media and Communication, 4(2), 92-103.
 • Ryan, D., Kiely, P. (2009). America and Iraq: Policy-Making, Intervention and Regional Politics. London: Routledge.
 • SAM Raporu. (2016). Şiddete Varan Aşırıcılık: DAEŞ Olgusu ve DAEŞ’e Katılımın Dinamikleri. Ankara.
 • Schwarz, R. (Eylül 2004). State Formation Processes in Rentier States: The Middle Eastern Case [Bildiri]. Fifth Pan-European Conference on International Relations, Geneva.
 • Sissons M., Al-Saiedi, A. (2013). Iraq a Bitter Legacy: Lessons of De-Baathification in Iraq. New York, NY: International Center for Transitional Justice.
 • Sözen, E., (1999). Söylem: Belirsizlik, Mübadele, Bilgi/Güç ve Refleksivite. İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Tilly, C. (1990). Coercion, Capital, and European States, AD 990-1990. Oxford: B. Blackwell.
 • Üşür, S., (1997). İdeolojinin Serüveni: Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme. Ankara: İmge Kitapevi.
 • Walli, J. (2015). The psychology of detachment and hyperreality: Analyzing ISIL`s propaganda, Yüksek lisans tezi, Linnaeus University, Växjö.
 • Wing, J. (2013). MUSINGS ON IRAQ: Sunni Identity Politics In Iraq After 2003 Musıngs on Iraq. 04 Nisan 2017. Erişim adresi: http://musingsoniraq.blogspot.com.tr/2013/12/sunni-identity-politics-in-iraq-after.html.
 • Wood, G. (2015). What ISIS Really Wants. Erşimi: 08 Ağustos 2018. , The Atlantic Ağ Sitesi erişim adresi: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/03/what-isis-really-wants/384980/.
 • Yarchi, M. (2016). Terror Organizations' Uses of Public Diplomacy: Limited versus Total Conflicts, Studies in Conflict and Terrorism. Philadelphia: Taylor & Francis.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0074-0407
Yazar: Emin SALİHİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ohuiibf553236, journal = {Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2564-6931}, address = {iibfdergi@ohu.edu.tr}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {399 - 411}, doi = {10.25287/ohuiibf.553236}, title = {Işid, Şiddet ve Propaganda: En-Nebe Dergisi İncelemesi}, key = {cite}, author = {SALİHİ, Emin} }
APA SALİHİ, E . (2019). Işid, Şiddet ve Propaganda: En-Nebe Dergisi İncelemesi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 12 (3) , 399-411 . DOI: 10.25287/ohuiibf.553236
MLA SALİHİ, E . "Işid, Şiddet ve Propaganda: En-Nebe Dergisi İncelemesi". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2019 ): 399-411 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ohuiibf/issue/48170/553236>
Chicago SALİHİ, E . "Işid, Şiddet ve Propaganda: En-Nebe Dergisi İncelemesi". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2019 ): 399-411
RIS TY - JOUR T1 - Işid, Şiddet ve Propaganda: En-Nebe Dergisi İncelemesi AU - Emin SALİHİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.25287/ohuiibf.553236 DO - 10.25287/ohuiibf.553236 T2 - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 399 EP - 411 VL - 12 IS - 3 SN - 2564-6931- M3 - doi: 10.25287/ohuiibf.553236 UR - https://doi.org/10.25287/ohuiibf.553236 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Işid, Şiddet ve Propaganda: En-Nebe Dergisi İncelemesi %A Emin SALİHİ %T Işid, Şiddet ve Propaganda: En-Nebe Dergisi İncelemesi %D 2019 %J Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2564-6931- %V 12 %N 3 %R doi: 10.25287/ohuiibf.553236 %U 10.25287/ohuiibf.553236
ISNAD SALİHİ, Emin . "Işid, Şiddet ve Propaganda: En-Nebe Dergisi İncelemesi". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 / 3 (Temmuz 2019): 399-411 . https://doi.org/10.25287/ohuiibf.553236
AMA SALİHİ E . Işid, Şiddet ve Propaganda: En-Nebe Dergisi İncelemesi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 12(3): 399-411.
Vancouver SALİHİ E . Işid, Şiddet ve Propaganda: En-Nebe Dergisi İncelemesi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 12(3): 411-399.