Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 3, Sayfalar 440 - 453 2019-07-20

İmar Hakkı Transfer Sistemi ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi
The System Of Transfer Of The Development Rights And A Model Proposal For Turkey

Mehmet Ali AKSOY [1] , Kürşat YALÇINER [2] , Emine Ebru AKSOY [3]


İmar haklarının çeşitli sebeplerle kısıtlanmasından doğan sorunların ortadan kaldırılması için İmar Hakkı Transfer Sistemi (İHT) geliştirilmiş ve imar haklarının mülkiyet hakkından ayrılarak devredilebileceği kabul edilmiştir. Bu çalışmada İHT sisteminin genel olarak tanıtılması ve Türkiye için bir model önerisinde bulunulması amaçlanmaktadır. İlgili çalışmada, belediyeler tarafından, imar hakkı transfer fonu kurulması önerilmiştir. Fona imar haklarının transfer edilmesiyle elde edilecek gelirin teminat olarak gösterilmesi ve bir alacak havuzu oluşturulması öngörülmüştür. Ayrıca imar haklarının transferini, itfasını ve alacakların tahsilini belediyeler; fonun yönetimini ise portföy yönetim şirketleri tarafından gerçekleştirilmelidir. Fonun gelirinin sertifikaya bağlanması suretiyle menkul kıymet olarak ihracı da önerilmiştir.


In order to remove the problems arising from the restriction of the development rights by various reasons, Transferable Development Right (TDR) has been developed, and it is accepted that development rights can be transferred by setting it apart from property right. In this study, it is aimed to introduce the TDR system in generally and to propose a new model for Turkey. In the study, it is proposed that the establishment of the development right transfer fund be provided by the municipalities. It is foreseen that pledging the revenue as security, which is to be obtained from the transfer of the development rights to the fund and a receivable pool should be established. In addition, the transfer and redemption of the development rights and the collection of the receivables done by municipalities, and fund management done by portfolio management companies. Also, it is suggested that the fund's income be linked to the certificate and exported as securities.

  • Akipek J. G. & Akıntürk T.(2009). Eşya hukuku.(1th ed.) İstanbul: Beta Yayınları. Barrows R. L. & Prenguber B. A.(1975). Transfer of development rights: an analysis of a new land use policy tool. American Journal of Agricultural Economics, 57(4), 549-557.Bindon J.(1992). Transferable development rights. Australian Planner, 30(3), 136-141.Göksu A. F.(tarihsiz). İmar haklari transferi kavrami ve yeni yasada taşinmaz hak aktarim uygulama aracinin değerlendirilmesi. [Web: www.kentselyenileme.org/dosyalar/L_imar_haklari_transferi_kavrami.doc Erişim 02.12.2016]Harman B. P.& Pruetz R. & Houston P. (2015). Tradeable development rights to protect peri-urban areas: lessons from the united states and observations on australian practice. Journal of Environmental Planning and Management, 58(2), 357-381.Johnston R.A. & Madison M. E. (1997). From landmarks to landscapes a review of current practices in the transfer of development rights. Journal of the American Planning Association, 63(3), 365-378.Kalabalık H.(2015). İmar hukuku dersleri. (7th ed.)Eskişehir: Seçkin YayıncılıkKaplowitza M. D. & Machemerb,P.& Pruetzc R.(2008).Planners’ Experiences in managing growth using transferable development rights (tdr) in the united states. Land Use Policy, 25, 378– 387.Montgomery C.(Eds) (2011). Regional planning for a sustainable america, how creative programs are promoting prosperity and saving the environment. United States of America.Oğuzman M. K. & Özer S.& Özdemir. S.(2013). Eşya hukuku. (15th ed.) İstanbul: Filiz Kitapevi.Pizor P. J.(1986). Making tdr work, a study of program ımplementation. Journal of the American Planning Association, 52(2), 203-211. Pruetz, R. & Standridge N. (2008). What makes transfer of development rights work?: success factors from research and practice. Journal of the American Planning Association, 75(1), 78-87.Tekinay S. S.(1984). Eşya hukuku C1.(4th.ed). İstanbul: Beta Yayınları.Töre E.(Çeviren)(2004). Gayrimenkul değerlemesi (real property valuation, appraisal institute),İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayını. Velidedeoğlu H. V.(1963). Türk medeni hukuku. (4th ed.). İstanbul: İstanbul Matbaacılık.Yamak Y.(2006).İmar (yapılanma) haklarının devri: model-uygulama alanları ve sonuçlar. Maliye Dergisi, 150, 107-121. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0494-2962
Yazar: Mehmet Ali AKSOY (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1698-4222
Yazar: Kürşat YALÇINER

Orcid: 0000-0001-7205-0283
Yazar: Emine Ebru AKSOY

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ohuiibf570470, journal = {Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2564-6931}, address = {iibfdergi@ohu.edu.tr}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {440 - 453}, doi = {10.25287/ohuiibf.570470}, title = {İmar Hakkı Transfer Sistemi ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi}, key = {cite}, author = {AKSOY, Mehmet Ali and YALÇINER, Kürşat and AKSOY, Emine Ebru} }
APA AKSOY, M , YALÇINER, K , AKSOY, E . (2019). İmar Hakkı Transfer Sistemi ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 12 (3) , 440-453 . DOI: 10.25287/ohuiibf.570470
MLA AKSOY, M , YALÇINER, K , AKSOY, E . "İmar Hakkı Transfer Sistemi ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2019 ): 440-453 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ohuiibf/issue/48170/570470>
Chicago AKSOY, M , YALÇINER, K , AKSOY, E . "İmar Hakkı Transfer Sistemi ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2019 ): 440-453
RIS TY - JOUR T1 - İmar Hakkı Transfer Sistemi ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi AU - Mehmet Ali AKSOY , Kürşat YALÇINER , Emine Ebru AKSOY Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.25287/ohuiibf.570470 DO - 10.25287/ohuiibf.570470 T2 - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 440 EP - 453 VL - 12 IS - 3 SN - 2564-6931- M3 - doi: 10.25287/ohuiibf.570470 UR - https://doi.org/10.25287/ohuiibf.570470 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi İmar Hakkı Transfer Sistemi ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi %A Mehmet Ali AKSOY , Kürşat YALÇINER , Emine Ebru AKSOY %T İmar Hakkı Transfer Sistemi ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi %D 2019 %J Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2564-6931- %V 12 %N 3 %R doi: 10.25287/ohuiibf.570470 %U 10.25287/ohuiibf.570470
ISNAD AKSOY, Mehmet Ali , YALÇINER, Kürşat , AKSOY, Emine Ebru . "İmar Hakkı Transfer Sistemi ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 / 3 (Temmuz 2019): 440-453 . https://doi.org/10.25287/ohuiibf.570470
AMA AKSOY M , YALÇINER K , AKSOY E . İmar Hakkı Transfer Sistemi ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 12(3): 440-453.
Vancouver AKSOY M , YALÇINER K , AKSOY E . İmar Hakkı Transfer Sistemi ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 12(3): 453-440.