Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 291 - 305 2020-04-25

Teknolojinin Savaşı Dönüştürmesinde Yeni Bir Aşama: Robotik Savaş
A New Step in Technology’s Transformation of War: Robotic War

Özgün KABACAOĞLU [1]


Savaş, insan doğası söz konusu olduğunda, alet yapımı ile başlayan bir gerçekliktir ve kullanılan aletler ile doğrudan ilgilidir. Savaşın önemine koşut olarak, bu aletlerde bir diğer değişle silahlardaki üstünlük yarışı da insanlık tarihi ile yaşıttır. Bu yarış içerisinde kalabilmek ise o kadar önemlidir ki, birbirinden farklı coğrafya ve kültürlere sahip ülkeler hep aynı ortak kaygıyı paylaşırlar ve yeri geldiğinde sarsılmaz denilen kurumlarını, yeni silahların getiri ve götürüleri bağlamında değiştirirler. Günümüzde geliştirilen silahlar ise artık insanı dışlamaktadır. Robotik sistemler diyebileceğimiz yeni silahlar yepyeni bir savaş ortamı yaratmaktadır. Yeni ortam, yeni kurumlar gerektirecektir. Teknolojinin belirleyiciliğinin esas olduğu bu ortamda robotik savaşı anlamamız elzemdir.

Warfare is very important and war is directly connecting to tools that are gun thats words, connon, sniper, tank etc. so gun superiority race age's as same as human history age's.  It is very important to continue the race, therefore very different countries and cultures share the same concern which is survive. If they fears to occupation, very important institutions are changed. The reason for this change is new weapons. Weapons that are developed nowadays are robotics and warfare is unmanned nowadays and near future. New conditions require new institutions and hence we must know robotic warfare because technology is more decisive than ever.

  • Acemoğlu, D., & Robinson, J. A. (2018). Ulusların Düşüşü. İstanbul: Doğan Kitap.Agoston, G. (2014). Firearms and Military Adaptation: The Ottomans and the European Military Revolution, 1450–1800. Journal of World History, 25(1).Alaca, M. (2019). İHA ve SİHA’lar PKK’nın eylem kabiliyetini sınırladı. 11 Haziran 2019 Tarihinde, https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/iha-ve-sihalar-pkknin-eylem-kabiliyetini-adresinden erişildi.sinirladi/1387228Artuç, İ. (2003). İkinci Dünya Savaşı (2. baskı). İstanbul: Kastaş Yayınevi.Asaro, P. M. (2008). How Just Could a Robot War Be?http://peterasaro.org/writing/Asaro Just Robot War.pdfadresinden erişildiÇetin, M., & Kök, R. (2015). Askeri Devrim Bağlamında Batı Savaş Lojistiğinin Tarihsel Gelişimi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(4).Childs, J. (2001). Warfare in the Seventeenth Century. Smithsonian Books.Çınar, B. (2003). Savaş Tarihinde Saldırı Savunma İlişkisi. Stradigma, 9. Tarihinde adresinden erişildi https://www.academia.edu/886106/Savaş_Tarihinde_Saldırı_Savunma_ÜstünlükleriÇınar, B. (2009). Osmanlı İmparatorluğunda Ateşli Silahların Yükselişi. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 12(51), 215–235.Coeckelbergh, M. (2011). From Killer Machines to Doctrines and Swarms, or Why Ethics of Military Robotics Is not (Necessarily) About Robots. Philosophy & Technology, 24(3), 269–278. https://doi.org/10.1007/s13347-011-0019-6Cura, A. (2019). Bayraktar İHA Ukrayna’da test uçuşlarına başlayacak. 11 Haziran 2019 Tarihinde, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bayraktar-iha-ukraynada-test-ucuslarina-baslayacak/1410977# adresinden erişildi.Foucault. (2003). Society Must Be Defended (Arnold Dav). New York: Picador.Gürcan, M. (2017). Robot çağı jeopolitiği ve robotik askeri devrim. 22 Şubat 2019 Tarihinde, https://t24.com.tr/yazarlar/metin-gurcan/robot-cagi-jeopolitigi-ve-robotik-askeri-devrim,18183 adresinden erişildi.Halaçoğlu, Y. (1991). Ankara Savaşı. Içinde TDV İslam Ansiklopedisi. TDV İslâm Araştırmaları Merkezi. https://islamansiklopedisi.org.tr/ankara-savasi%0A adresinden erişildi.Hanar, M. (2018). Fatih Wıllıam Ve İngiltere’de Feodal Sistemin Kurulması. Ortaçağ Araştırmaları Dergisi, 1(1), 44.İnalcık, H. (2014). Devleti - i Aliye, Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar 2 (1. baskı). İstanbul: Türkiye İşbankası Kültür Yayınları.Kasapoğlu, C., & Kırdemir, B. (2018). The Rising Drone Power: Turkey On The Eve Of Its Military Breakthrough.http://edam.org.tr/wp-content/uploads/2018/06/CAN-the-rising drone_word.docx.pdf adresinden erişildi.Kotker, N. (1992). The First Crusade. Içinde R. Cowley (Ed.), Experience of War. New York: W.W. Norton &Company.Marriott, L., & Forty, S. (2014). The Normandy battlefields : D-Day & the Bridgehead. Brighton: Greene Media.McNeil, W. (1992). The Gunpowder Revolution. Içinde R. Cowley (Ed.), Experience of War. New York: W. W. Norton & Company.Özer, Y. (2018). Savaşın Değişen Karakteri: Teori ve Uygulamada Hibrit Savaş. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 7(1), 29–56. https://doi.org/10.28956/gbd.422724Papp, S. (2013). Zitvatorok Anlaşması. Içinde TDV İslam Ansiklopedisi. TDV İslâm Araştırmaları Merkezi. https://islamansiklopedisi.org.tr/zitvatorok-antlasmasi%0A adresinden erişildi.Parker, G. (2014a). Askeri Devrim: Batının Yükselişinde Askeri Yenilikler 1500 - 1800. İstanbul: Küre Yayınları.Parker, G. (2014b). Cambridge Savaş Tarihi (2. baskı). İstanbul: Türkiye İşbankası Kültür Yayınları.Pittionia, R., & vd. (2019). Stone Age. 11 Haziran 2019 Tarihinde, https://www.britannica.com/event/Stone-Age adresinden erişildi.RobotikSistem. (2019). Robot Nedir? Robot Tasarımı ve Yapımı. 18 Şubat 2019 Tarihinde, http://www.robotiksistem.com/robot_nedir_robot_tasarimi_yapimi.html adresinden erişildi.Shaw, I. G. (2017). Robot Wars: US Empire and geopolitics in the robotic age. Security Dialogue, 48(5), 451–470.Singer, P. W. (2015). Robotik Savaş: 21. yüzyılda Robotik Devrim. Ankara: Buzdağı Yayınevi.Smithsonian. (2019). Homo Sapiens. 11 Haziran 2019 Tarihinde, http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species/homo-sapiens adresinden erişildi.Tallett, F. (1992). War and Society in Early - Modern Europe, 1495 - 1715. Londra: Routledge.Tuttle, R. H. (2019). Human Evolution. 11 Haziran 2019 Tarihinde, https://www.britannica.com/science/human-evolution adresinden erişildi.Vardar, U. (2010). Gelişen Uzay Sistemleri, Uydu Teknolojileri ve TSK’Da Askeri Uydu, Kullanımının İncelenmesi. İstanbul: Hava Harp Okul Komutanlığı.Wilson, P. (2003). 1648 - 1789 Eski Rejimde Savaşlar. Içinde J. Black (Ed.), Top, Tüfek ve Süngü (ss. 60–64). İstanbul: Kitap Yayınevi.Wright, Q. (1983). A Study Of War (Midway Reprint) (2. baskı). Chicago: The University of Chicago Press.Yalçınkaya, H. (2004). Devletlerin Dış Politika Aracı olarak Kullandıkları Savaşın, Soğuk Savaş Sonrası Değişimi (Doktora Tezi). İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3665-2903
Yazar: Özgün KABACAOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Ekim 2019
Kabul Tarihi : 10 Nisan 2020
Yayımlanma Tarihi : 25 Nisan 2020

APA Kabacaoğlu, Ö . (2020). Teknolojinin Savaşı Dönüştürmesinde Yeni Bir Aşama: Robotik Savaş . Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 13 (2) , 291-305 . DOI: 10.25287/ohuiibf.633246