Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

EDUCATIONAL MATERIALS FOR VIOLA USED IN FINE ARTS HIGH SCHOOLS AND MUSIC EDUCATION DEPARMENTS

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 1, 104 - 121, 30.06.2019
https://doi.org/10.31811/ojomus.559593

Öz

Viola, a member of the string instrument family (violin, viola, violoncello and double bass), has been used in the 16th century and had undergone some structural changes in the historical process and took its final form today. At this point, it is seen that the violin and viola have similarities in terms of both the posture and grip and the playing techniques. In our country's professional music education institutions, there is a need for written-printed  educational materials with different disciplines to be used in the viola education and teaching process as in the education and training of each instrument. However, it is thought that most of these materials used in the education process in many institutions (Fine Arts High Schools,  Faculty of Education, etc.) that are used in professional music education are mainly written for violin and adapted to viola.

In this study, which is one of the qualitative research methods, literature survey and interview technique is used, information about which written and printed educational materials used by the vocational music education institutions in our country and the viola educators in the departments of music education were taken or not used. It is presented.

Kaynakça

 • Akıncı, S. (1998). Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerinde Kullanılabilecek Keman Konçertoları Dağarının İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul
 • Başdan, F. (2008). Keman Eğitimi Ve Viyola Eğitimi Arasındaki Benzerlikler Ve Farklılıkların Karşılaştırmalı Araştırması, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Çilden, Ş. (1994). Keman eğitimine genel bir bakış. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı. Ankara
 • Gedikli, E. (2007). Müzik Eğitimi. (2. Baskı). Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Görgülü, Ö. (2006). 20. Yüzyıl Çağdaş Türk Müziği’nde Viyola Repertuvarı, Yüksek lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı. İzmir
 • Hakioğlu, S. (2018). Viyola Eğitiminde Viyolaya Özgü Teknik Yaklaşımlar, İdil Sanat ve Dil Dergisi, 7 (44), 429-434.
 • Mustul, Ö. (2005). Keman Eserlerinin Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Programlarındaki Kullanım Durumlarının İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara
 • Mustul, Ö. (2017). Keman Öğretiminde Mikro Öğretim Tekniğinin Öğretme Becerilerine Etkisi, Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, Konya.
 • Parasız, G. (2009). Eğitim müziği eksenli keman öğretiminde kullanılmakta olan çağdaş türk müziği eserlerinin tespitine yönelik bir çalışma. Sanat Dergisi, 19-24.
 • Say, A. (1992). Müzik ansiklopedisi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar F,G. (2018). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri.(5. Baskı) Ankara: Anı Yayıncılık
 • Yener, S. ve Apaydınlı, K. (2016). Türkiye’de mesleki müzik eğitimi veren kurumların çeşitliliği ve mezunların istihdam sorunları. The Journal of Academic Social Science Studies, 42, 225-249.
 • www.imslp.org

GÜZEL SANATLAR LİSELERİ VE MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARINDA KULLANILAN VİYOLA İÇİN YAZILMIŞ EĞİTİM-ÖĞRETİM MATERYALLERİ

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 1, 104 - 121, 30.06.2019
https://doi.org/10.31811/ojomus.559593

Öz

Yaylı çalgılar ailesinin (keman, viyola, viyolonsel ve kontrbas) alto ses karakterine sahip bir üyesi olan viyola, ilk olarak 16. yy. da kullanılmaya başlanmış ve tarihsel süreç içerisinde bazı yapısal değişikliklere uğrayarak günümüzdeki son şeklini almıştır. Gelinen noktada keman ve viyolanın, gerek duruş ve tutuş, gerekse uygulamadaki çalım teknikleri açısından benzerlikler taşıdığı görülmektedir. Ülkemizdeki mesleki müzik eğitimi kurumlarında, her çalgının eğitim-öğretiminde olduğu gibi viyola eğitimi ve öğretimi sürecinde de kullanılmak üzere farklı disiplinler içeren yazılı-basılı eğitim-öğretim materyallerine ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat mesleki müzik eğitimi veren pek çok kurumda (Güzel Sanatlar Liseleri, Eğitim Fakülteleri vb.) viyola eğitimi sürecinde kullanılan bu materyallerin önemli bir bölümünü temelde keman için yazılmış ve viyolaya uyarlanmış eğitim-öğretim materyalleri olduğu düşünülmektedir.

Nitel araştırma yöntemlerinden literatür tarama ve görüşme tekniği kullanılan bu araştırmada, ülkemizdeki mesleki müzik eğitimi kurumlarından güzel sanatlar liseleri ve müzik eğitimi anabilim dallarındaki viyola eğitimcilerinin hangi yazılı-basılı eğitim-öğretim materyallerini kullandıklarına ilişkin görüşleri alınmış ve az kullanılan veya hiç kullanılmayan materyallerin hangileri olduğuna dair bilgiler sunulmuştur. 

Kaynakça

 • Akıncı, S. (1998). Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerinde Kullanılabilecek Keman Konçertoları Dağarının İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul
 • Başdan, F. (2008). Keman Eğitimi Ve Viyola Eğitimi Arasındaki Benzerlikler Ve Farklılıkların Karşılaştırmalı Araştırması, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Çilden, Ş. (1994). Keman eğitimine genel bir bakış. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı. Ankara
 • Gedikli, E. (2007). Müzik Eğitimi. (2. Baskı). Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Görgülü, Ö. (2006). 20. Yüzyıl Çağdaş Türk Müziği’nde Viyola Repertuvarı, Yüksek lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı. İzmir
 • Hakioğlu, S. (2018). Viyola Eğitiminde Viyolaya Özgü Teknik Yaklaşımlar, İdil Sanat ve Dil Dergisi, 7 (44), 429-434.
 • Mustul, Ö. (2005). Keman Eserlerinin Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Programlarındaki Kullanım Durumlarının İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara
 • Mustul, Ö. (2017). Keman Öğretiminde Mikro Öğretim Tekniğinin Öğretme Becerilerine Etkisi, Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, Konya.
 • Parasız, G. (2009). Eğitim müziği eksenli keman öğretiminde kullanılmakta olan çağdaş türk müziği eserlerinin tespitine yönelik bir çalışma. Sanat Dergisi, 19-24.
 • Say, A. (1992). Müzik ansiklopedisi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar F,G. (2018). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri.(5. Baskı) Ankara: Anı Yayıncılık
 • Yener, S. ve Apaydınlı, K. (2016). Türkiye’de mesleki müzik eğitimi veren kurumların çeşitliliği ve mezunların istihdam sorunları. The Journal of Academic Social Science Studies, 42, 225-249.
 • www.imslp.org

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İrem Sude YILMAZ (Sorumlu Yazar)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
0000-0002-6872-4668
Türkiye


Önder MUSTUL
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
0000-0002-7045-5145
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yılmaz, İ. S. & Mustul, Ö. (2019). GÜZEL SANATLAR LİSELERİ VE MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARINDA KULLANILAN VİYOLA İÇİN YAZILMIŞ EĞİTİM-ÖĞRETİM MATERYALLERİ . Online Journal of Music Sciences , 4 (1) , 104-121 . DOI: 10.31811/ojomus.559593