Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Hildegard of Bingen: The Perception of ‘Other’ from the Perspective of a Medieval Mystic

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, 23 - 39, 06.08.2019
https://doi.org/10.5281/zenodo.3360688

Öz

Hildegard of Bingen, a female mystic of the Middle Ages, has influenced Christian mysticism with her thoughts and works. She is known for her scientific interests and mystical teachings such as herbal treatment and church music. Although Hildegard spent most of her life in the monasteries, she established close relationships with many prominent personalities, from the Pope to the Emperor. Hildegard lived at the beginning of the Crusades era. At the same time, Christians began to fight against groups that were considered heretical by the mainstream Church. Therefore, she was aware of the political and theological development of the time. She, for example, stated in her preaching that the heretics had to be fought. She also encouraged, with her letters, a mystic and theologian Bernard of Clairvaux, who supported the Crusades with his sermons. These developments are remarkable in that they point out that Hildegard, a Middle Ages mystic, was affected by the conditions of the period. From the above-mentioned perspective, the article discusses Hildegard’s perception of "other", composed of Jews, heretics, and Muslims

Kaynakça

 • Akın, Haydar. Ortaçağdan Bilge Bir Kadın Bingenli Azize Hildegard. İstanbul: Dharma Yayınları, 2005.
 • Bede. A History of the English Church and People. First Edition. Penguin Books, 1955.
 • Hildegard. Hildegard of Bingen’s Book of Divine Works: With Letters and Songs. Original ed. edition. Santa Fe, N.M: Bear & Company, 1987.
 • Hildegard. The Book of the Rewards of Life: Liber Vitae Meritorum. Çev. Bruce W. Hozeski, New York: Oxford University Press, 1997.
 • Hildegard. Scivias. Çev. Mother Columba Hart & Jane Bishop, New york: Paulist Press, 1990.Epstein, Steven A. Geç Dönem Ortaçağ Avrupası Ekonomik ve Sosyal Tarih 1000-1500. Çev. Serap Işık, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2014.
 • Flanagan, Sabina. Secrets of God: Writings of Hildegard of Bingen. Boston-London: Shambhala Publications, 1996.
 • Goddard, Hugh. Ortaçağdan Günümüze Hıristiyan Müslüman İlişkileri Tarihi. İstanbul : Say Yayınları, 2018.
 • Goff, Jacques Le. Ortaçağ Batı Uygarlığı. Çev. Hanife Güven & Uğur Güven, 3. bs., Doğu Batı Yayınları, 2019.
 • Hommel, Gisela. “Hildegard von Bingen”. European Judaism: A Journal for the New Europe 21/1 (1987): 24-28.
 • Kritzeck, James Aloysius. Peter the Venerable and Islam. Princeton: Princeton University Press, 2016.
 • Lambert, Malcolm. Ortaçağda dinsel sapkınlıklar. İstanbul: Kabalcı Yayıncılık, 2015.
 • Newman, Barbara. Sister of Wisdom. First Edition, with A New Preface, Bibliography, and Discography edition. Berkeley: University of California Press, 1998.
 • Temiztürk, Halil. Bir Hıristiyan Mistik Olarak Hildegard ve Hıristiyan Düşüncesindeki Yeri. Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
 • Watt, W. Montgomery. İslam’ın Ortaçağ Avrupası üzerindeki etkisi. Ankara : Bilgesu, 2013.

Bingenli Hildegard: Orta Çağlı Bir Hıristiyan Mistiğin Perspektifinden 'Öteki' Algısı

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, 23 - 39, 06.08.2019
https://doi.org/10.5281/zenodo.3360688

Öz

Orta Çağlı bir kadın mistik olan Bingenli Hildegard, düşünceleri ve eserleri ile Hıristiyan mistisizmine günümüze kadar etki etmiştir. Hildegard, kilise müzikleri ve bitkisel ilaç tedavileri gibi bilimsel eserleri yanında mistik öğretileri ile de adından söz ettirmiştir. Hildegard, her ne kadar hayatının çoğunu manastırlarda geçirmiş olsa da Papa’dan İmparator’a kadar birçok önemli insanla yakın ilişkiler kurmuştur. Hildegard, Haçlı Seferleri’nin başladığı bir dönemde yaşamıştır. Ayrıca bu dönemde Hıristiyanlar, Kilise tarafından heretik olarak kabul edilen gruplara karşı mücadeleye girişmiştir. Hildegard da bu gelişmelere kayıtsız kalmamıştır. Örneğin vaazlarında heretiklerle mücadele etmek gerektiğini belirtmiştir; ayrıca Haçlı Seferleri’ne vaazları ile destek veren Clairvauxlu Bernard gibi din adamlarını, gönderdiği mektuplarla teşvik etmiştir. Bu olaylar Orta Çağlı bir mistiğin yaşadığı dönemin koşullarından etkilenmesini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Çalışmada bu perspektiften Hildegard’ın Yahudiler, heretikler ve Müslümanlardan oluşan “öteki” algısı ele alınacaktır.

Kaynakça

 • Akın, Haydar. Ortaçağdan Bilge Bir Kadın Bingenli Azize Hildegard. İstanbul: Dharma Yayınları, 2005.
 • Bede. A History of the English Church and People. First Edition. Penguin Books, 1955.
 • Hildegard. Hildegard of Bingen’s Book of Divine Works: With Letters and Songs. Original ed. edition. Santa Fe, N.M: Bear & Company, 1987.
 • Hildegard. The Book of the Rewards of Life: Liber Vitae Meritorum. Çev. Bruce W. Hozeski, New York: Oxford University Press, 1997.
 • Hildegard. Scivias. Çev. Mother Columba Hart & Jane Bishop, New york: Paulist Press, 1990.Epstein, Steven A. Geç Dönem Ortaçağ Avrupası Ekonomik ve Sosyal Tarih 1000-1500. Çev. Serap Işık, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2014.
 • Flanagan, Sabina. Secrets of God: Writings of Hildegard of Bingen. Boston-London: Shambhala Publications, 1996.
 • Goddard, Hugh. Ortaçağdan Günümüze Hıristiyan Müslüman İlişkileri Tarihi. İstanbul : Say Yayınları, 2018.
 • Goff, Jacques Le. Ortaçağ Batı Uygarlığı. Çev. Hanife Güven & Uğur Güven, 3. bs., Doğu Batı Yayınları, 2019.
 • Hommel, Gisela. “Hildegard von Bingen”. European Judaism: A Journal for the New Europe 21/1 (1987): 24-28.
 • Kritzeck, James Aloysius. Peter the Venerable and Islam. Princeton: Princeton University Press, 2016.
 • Lambert, Malcolm. Ortaçağda dinsel sapkınlıklar. İstanbul: Kabalcı Yayıncılık, 2015.
 • Newman, Barbara. Sister of Wisdom. First Edition, with A New Preface, Bibliography, and Discography edition. Berkeley: University of California Press, 1998.
 • Temiztürk, Halil. Bir Hıristiyan Mistik Olarak Hildegard ve Hıristiyan Düşüncesindeki Yeri. Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
 • Watt, W. Montgomery. İslam’ın Ortaçağ Avrupası üzerindeki etkisi. Ankara : Bilgesu, 2013.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Halil TEMİZTÜRK> (Sorumlu Yazar)
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4564-5561
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 6 Ağustos 2019
Başvuru Tarihi 13 Mart 2019
Kabul Tarihi 7 Nisan 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

ISNAD Temiztürk, Halil . "Bingenli Hildegard: Orta Çağlı Bir Hıristiyan Mistiğin Perspektifinden 'Öteki' Algısı". Oksident 1 / 1 (Ağustos 2019): 23-39 . https://doi.org/10.5281/zenodo.3360688