e-ISSN: 2687-2749
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Muhammet TARAKCI
Kapak Resmi
       

Oksident, yılda iki sayı çıkan hakemli ve elektronik bir dergidir. Dergide öncelikle Yahudilik, Hıristiyanlık ve Batı üzerine yazılmış makalelere yer verilir. Ayrıca Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler arasındaki ilişkilere ve polemiklere dair makaleler; İslam ve Türkiye üzerine yapılan oryantalist çalışmalara cevap mahiyetindeki yazılar da dergide yayımlanabilir. Sadece Türkiye’deki akademisyenlerden yazı kabul eden dergimizde makaleler Türkçe ve İngilizce  dillerinde kaleme alınır.

Konular: 

  1. Yahudiliğin tarihi, inançları, ibadetleri ve toplumsal boyutu hakkındaki çalışmalar. 

  2. Hıristiyanlığın tarihi, inançları, ibadetleri ve toplumsal boyutu hakkındaki çalışmalar. 

  3. Müslüman-Hıristiyan İlişkileri, Müslüman-Yahudi İlişkileri, Hıristiyan-Yahudi İlişkileri

  4. Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler arasındaki polemikler 

  5. Avrupa ve Amerika üzerine yapılan araştırmalar