Dergi Kurulları

Editör

Prof. Dr. Muhammet TARAKÇI Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0002-9547-7535 Türkiye Web
Dinler Tarihi

Editör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Seda ŞENGÜL ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
İlahiyat, Dinler Tarihi
Arş. Gör. Talha FORTACI Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türkiye
Dinler Tarihi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ali Osman KURT ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1459-7832 Türkiye
Dinler Tarihi
Doç. Dr. Bilal BAŞ MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Dinler Tarihi
Doç. Dr. Süleyman TURAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye Web
RTEÜ İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Öğretim Üyesi
Dinler Tarihi

Danışma Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ALTUNCU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Ahmet GÜÇ Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0003-4614-6235 Türkiye
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Ahmet Hikmet EROĞLU Ankara University, Faculty of Divinity Türkiye
İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. Ahmet TÜRKAN NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9788-5869 Türkiye
Din Eğitimi, Dinler Tarihi
Prof. Dr. Ali İsra GÜNGÖR ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
İlahiyat, Dinler Tarihi
Dinler Tarihi
Doç. Dr. Aslan HABİBOV Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Azerbaycan
Tefsir
Doç. Dr. Bakıt MURZARAİMOV Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Kırgızistan
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Baki ADAM ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Bekir Zakir ÇOBAN Ege Üniversitesi, Birgivi İslami İlimler Fakültesi 0000-0002-2421-5300 Türkiye
İlahiyat, Dinler Tarihi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Avrupa Tarihi
Doç. Dr. Cemil KUTLUTÜRK Ankara University, Faculty of Divinity Türkiye
İlahiyat, Türk Kültür Tarihi
Prof. Dr. Dan CHITOIU Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi Romanya
Felsefe Tarihi
Prof. Dr. David THOMAS University of Birmingham Birleşik Krallık
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Durmuş ARIK Ankara University, Faculty of Divinity 0000-0002-8544-0608 Türkiye
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Dursun AYKIT MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Dinler Tarihi
Dr. Eduart CAKA Institute of History Arnavutluk Web
Dinler Tarihi, Osmanlı Sosyo- Ekonomik Tarihi, Osmanlı Tarihi
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Feridun YILMAZ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İktisat Felsefesi, İktisat Metodolojisi, İktisat Sosyolojisi
Prof. Dr. Fuat AYDIN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
İlahiyat, Dinler Tarihi
Prof. Dr. Giovanni CASADİO Department of Humanistic Studies, Salerno University İtalya
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Hakan OLGUN ISTANBUL UNIVERSITY Türkiye
Dinler Tarihi
Doç. Dr. Hammet ARSLAN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkiye
Dinler Tarihi
Prof. Dr. İsmail TAŞPINAR Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0003-4427-6829 Türkiye Web
İlahiyat, Dinler Tarihi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. Jon HOOVER The University of Nottingham Birleşik Krallık Web
İlahiyat
Prof. Dr. Kemal ATAMAN Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye Web
Din Sosyolojisi
Prof. Dr. Kemal POLAT ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi, İlahiyat, Felsefe ve Din Bilimleri
Prof. Dr. Mahmut AYDIN Samsun Üniversitesi Türkiye
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Mark S. GOODACRE Duke University Amerika Birleşik Devletleri
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Massimo FAGGİOLİ Villanova University Amerika Birleşik Devletleri
Dinler Tarihi
Doç. Dr. Mehmet ALICI MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İlahiyat
İlahiyat, Dinler Tarihi
Prof. Dr. Merdan GÜNEŞ Institut für Islamische Theologie, Universität Osnabrück Almanya
İslam Hukuku
Doç. Dr. Metin ATMACA Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye
İran tarihi, Ortadoğu Tarihi
Prof. Dr. Mustafa ALICI ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 0000-0002-8070-8425 Türkiye Web
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Münir YILDIRIM Çukurova Üniversitesi Türkiye
Dinler Tarihi
Doç. Dr. Nandini BHATTACHARYA Calcutta Girls' College, affiliated to the University of Calcutta Hindistan
Orta Asya Tarihi
Dinler Tarihi
Dr. Özgen FELEK Yale University Amerika Birleşik Devletleri
Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı, Tasavvuf, Osmanlı Düşünce Tarihi, Toplumsal Cinsiyet, Beden Sosyolojisi
Dr. P.k. POKKER Vaikom Muhammed Basheer Chair Calicut University Hindistan
Kültür Felsefesi
Prof. Salime Leyla GÜRKAN İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Dinler Tarihi
Doç. Dr. Selim TEZCAN Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Tarih Bölümü 0000-0002-6242-7232 Türkiye
Çağdaş Dünya Tarihi, Ortaçağ Tarihi
Prof. Dr. Süleyman BAKİ Tetova Üniversitesi Felsefe Fakültesi Şarkiyat Bölümü Makedonya
Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman SAYAR İlahiyat Fakültesi Türkiye
Dinler Tarihi Anabilim Dalı
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Türkiye

1960’ta Malatya’da doğdu. İlk ve ortaöğretimini Gaziantep ve Mardin’de yaptı. 1984’te Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesinden mezun oldu. Lisansüstü eğitimini Durham Üniversitesi School of Oriental Studies (MA Research) ve Manchester Üniversitesi Department of Middle Eastern Studies’te (PhD) yaptı. Doktorasını 1991’de tamamladı. 1995’te Dinler Tarihi Doçenti oldu. 2003’te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Dinler Tarihi Profesörü olarak atandı. Aynı fakültede 2009-2012 yılları arasında Dekanlık yaptı. 2012'de Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asıl üyesi olarak seçildi. 2012-2015 yılları arası Makedonya, Üsküp'teki International Balkan University'de Rektör olarak görev yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi anabilim dalı öğretim üyesi olan Şinasi Gündüz’ün, Gnostik dinler, heterodoksal akımlar, Hıristiyanlık, küreselleşme ve din ilişkisi, karşılaştırmalı dinler ve dinler arası ilişkiler gibi alanlarda yaptığı birçok çalışması yurtiçi ve yurtdışında yayımlandı; eserleri çeşitli dillere çevrildi. Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi'nin editörlüğünü yapmaktadır. 

Dinler Tarihi
Dr. Tolga Savaş ALTINEL Yalova Üniversitesi Türkiye
İlahiyat, Dinler Tarihi
Doç. Dr. Yasin MERAL ANKARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Dinler Tarihi
Doç. Dr. Zafer DUYGU Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye Web
zaferduygu.com zaferduygu/youtube
Dinler Tarihi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Yazım ve Dil Editörü (Türkçe)

Arş. Gör. Mahmud Sami ŞENGÜL Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 0000-0001-5908-3224 Türkiye
Dinler Tarihi

Dil Editörü (İngilizce)

Doç. Dr. Mahmut SALİHOĞLU İstanbul Üniversitesi 0000-0003-2379-3712 Türkiye
İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Felsefe
Doktora Hafize ZOR İslam Araştırmaları Merkezi Türkiye
Dinler Tarihi

Mizanpaj

Doktora Büşra ELMAS ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Dinler Tarihi