Dergi Kurulları

Yayıncı

Garbiyat Studies Research and Application Centre of Bursa Uludağ University

Web

Baş Editör

Prof. Dr. Muhammet TARAKÇI Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0002-9547-7535 Türkiye Web
Dinler Tarihi

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Seda ŞENGÜL BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-7641-1541 Türkiye
Dinler Tarihi

Editör Yardımcısı

Dr. Arş. Gör. Talha FORTACI Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 0000-0002-6539-9302 Türkiye Web
Hrıstiyanlık Araştırmaları, Dinler Tarihi

Yayın Kurulu

Updated in 2023.

Prof. Dr. Ali Osman KURT ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1459-7832 Türkiye
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Süleyman TURAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-3731-2986 Türkiye Web
RTEÜ İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Öğretim Üyesi
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Süleyman BAKİ Tetova Üniversitesi Felsefe Fakültesi Şarkiyat Bölümü Makedonya
İslam Tarihi
Doç. Dr. Mahmut SALİHOĞLU İstanbul Üniversitesi Türkiye
Dinler Tarihi
Dr. Eduart CAKA Institute of History Arnavutluk Web
Osmanlı Tarihi, Yeniçağ Osmanlı Tarihi, Osmanlı Sosyoekonomik Tarihi, Dinler Tarihi

Yazım ve Dil Editörü (Türkçe)

Arş. Gör. Mahmud Sami ŞENGÜL Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 0000-0001-5908-3224 Türkiye
Dinler Tarihi

Danışma Kurulu

Updated in 2023.

Doç. Dr. Abdullah ALTUNCU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Ahmet GÜÇ Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0003-4614-6235 Türkiye
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Ahmet Hikmet EROĞLU Ankara University, Faculty of Divinity 0000-0002-2642-3154 Türkiye
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Ahmet TÜRKAN NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9788-5869 Türkiye
Din Eğitimi, Dinler Tarihi
Prof. Dr. Ali İsra GÜNGÖR ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları , Dinler Tarihi
Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN Kastamonu Üinversitesi Türkiye
Dinler Tarihi
Doç. Dr. Aslan HABİBOV Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Azerbaycan
Tefsir
Doç. Dr. Bakıt MURZARAİMOV Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Kırgızistan
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Baki ADAM ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Bekir Zakir ÇOBAN Ege Üniversitesi, Birgivi İslami İlimler Fakültesi 0000-0002-2421-5300 Türkiye
Dini Araştırmalar (Diğer), Yahudilik Araştırmaları, Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar, Hrıstiyanlık Araştırmaları, Doğu Dinleri ve Gelenekleri Araştırmaları, Dini Gelenek Çalışmaları (Doğu, Yahudi, Hristiyan ve İslami Gelenekler Hariç), Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları , Ortaçağ Avrupa Tarihi, Dinler Tarihi
Doç. Dr. Cemil KUTLUTÜRK Ankara University, Faculty of Divinity 0000-0003-1946-8685 Türkiye
Doğu Dinleri ve Gelenekleri Araştırmaları, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları , Türk Kültür Tarihi
Prof. Dr. Dan CHITOIU Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi Romanya
Felsefe Tarihi
Prof. Dr. David THOMAS University of Birmingham Birleşik Krallık
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Durmuş ARIK Ankara University, Faculty of Divinity 0000-0002-8544-0608 Türkiye
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Dursun AYKIT MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Dinler Tarihi
Doç. Dr. Eldar HASANOĞLU İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Feridun YILMAZ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İktisat Felsefesi, İktisat Sosyolojisi, İktisat Metodolojisi
Prof. Dr. Fuat AYDIN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları , Dinler Tarihi
Prof. Dr. Giovanni CASADİO Department of Humanistic Studies, Salerno University İtalya
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Hakan OLGUN ISTANBUL UNIVERSITY 0000-0001-7441-0799 Türkiye
Dinler Tarihi
Doç. Dr. Hammet ARSLAN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkiye
Dinler Tarihi
Prof. Dr. İsmail TAŞPINAR Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0003-4427-6829 Türkiye Web
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları , Dinler Tarihi
Doç. Dr. Jon HOOVER The University of Nottingham Birleşik Krallık Web
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. Kemal ATAMAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye Web
Modernleşme Sosyolojisi, Varlık Felsefesi, Din Sosyolojisi
Prof. Dr. Kemal POLAT ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları , Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi
Prof. Dr. Mahmut AYDIN Samsun Üniversitesi 0000-0001-7662-3931 Türkiye
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Mark S. GOODACRE Duke University Amerika Birleşik Devletleri
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Massimo FAGGİOLİ Villanova University Amerika Birleşik Devletleri
Dinler Tarihi
Doç. Dr. Mehmet ALICI MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. Mehmet KATAR ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Dinler Tarihi, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. Merdan GÜNEŞ Institut für Islamische Theologie, Universität Osnabrück Almanya
İslam Hukuku
Doç. Dr. Metin ATMACA ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
Yakınçağ Ortadoğu Tarihi, Çağdaş İran tarihi
Prof. Dr. Mustafa ALICI Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi 0000-0002-8070-8425 Türkiye Web
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Münir YILDIRIM Çukurova Üniversitesi Türkiye
Dinler Tarihi
Doç. Dr. Nandini BHATTACHARYA Calcutta Girls' College, affiliated to the University of Calcutta Hindistan
Orta Asya Tarihi
Dr. Ozgen FELEK Yale University Amerika Birleşik Devletleri
Osmanlı Düşünce Tarihi
Doç. Ömer Faruk ARAZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7425-4164 Türkiye
Dinler Tarihi
Dr. P.k. POKKER Vaikom Muhammed Basheer Chair Calicut University Hindistan
Kültür Felsefesi
Prof. Salime Leyla GÜRKAN İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Dinler Tarihi
Doç. Dr. Selim TEZCAN Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Tarih Bölümü 0000-0002-6242-7232 Türkiye
Ortaçağ Tarihi, Çağdaş Dünya Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman SAYAR İlahiyat Fakültesi Türkiye
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3393-7302 Türkiye
Hrıstiyanlık Araştırmaları, Dinler Tarihi
Dr. Tolga Savaş ALTINEL Yalova Üniversitesi Türkiye
Dinler Tarihi
Doç. Dr. Yasin MERAL ANKARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Dinler Tarihi
Doç. Dr. Zafer DUYGU Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0002-8762-9850 Türkiye Web
Dinler Tarihi

Dil Editörü (İngilizce)

Doç. Dr. Mahmut SALİHOĞLU İstanbul Üniversitesi 0000-0003-2379-3712 Türkiye Web
Dinler Tarihi, Yahudilik Araştırmaları, Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar, Felsefe
Doktora Hafize ZOR İslam Araştırmaları Merkezi Türkiye
Dinler Tarihi

Mizanpaj

Büşra ELMAS ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-7586-7491 Türkiye
Dinler Tarihi