Yıl 2021, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 91 - 95 2021-03-02

Organik Malç Uygulamalarının Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri

Zekeriya KARA [1] , Sertan SESVEREN [2] , Asiye KÖYLÜ [3] , Engin GÖNEN [4]


Bu çalışma, Türkiye’nin Doğu Akdeniz Bölgesinde yarı-kurak iklim koşullarında buğday yetiştirilen arazilerde organik malç uygulamalarından buğday samanının toprak özellikleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada toprak yüzeyine farklı oranlarda (0, 300, 600 ve 900 kg da-1) buğday samanı uygulanmıştır. Deneme, arazi koşullarında, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Buğday hasat sonrası her parselden 0-15 cm derinlikten toprak örnekleri alınmış, havada kurutulup 2 mm’lik elekten geçirildikten sonra analizleri yapılmıştır. Sonuçta, organik malç uygulamalarından buğday samanının uygulamalara bağlı olarak toprağın organik madde miktarını artırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca buğday samanının toprakların likit limit, plastik limit, yarayışlı su içeriği ve tarla kapasitesini de artırmıştır. Uygulama dozuna bağlı olarak toprağın likit limit, plastik limit, yarayışlı su içeriği ve tarla kapasite artışı organik madde ile ilişkilendirilmiştir. Yapılan istatistiksel analiz sonucuna göre, organik madde, likit limit, plastik limit, yarayışlı su içeriği ve tarla kapasitesi üzerine (p<0.05) önemli farklılıklar bulunmuştur. Kahramanmaraş koşullarında 600 ve 900 kg/da buğday samanının uygulamalarının topraklarda organik maddenin artırılması, bitkiye elverişli su kapasitesini artırdığı, yüzey akışını azalttığı, porozite özelliklerini iyileştirerek kök bölgesinde su ve hava tutma dengesi sağlayabileceği, dolayısıyla bitkisel üretimde verim ve kaliteyi artıracağı sonucuna varılmıştır.
Buğday samanı, Toprak su içeriği, Tarla kapasitesi
 • [1] Falkenmark, M., & Rockström, J. 1993. Curbing rural exodus from tropical drylands. Ambio. Stockholm, 22(7), 427-437.
 • [2] Lal, R., Stewart, B.A., 1995. Managing soils for enhancing and sustaining agricultural production. Soil Management: Experimental Basis for Sustainability and Environmental Quality. CRC Lewis Publishers, Boca Raton, FL, pp. 1-9.
 • [3] Osunbitan, J.A., Adekalu, K.O., 2000. Percent mulch cover and rainfall duration effect on soil loss and runoff from three southwestern Nigerian soils. Ife Journal of Technology 9, 125–130
 • [4] Havlin, J.L., Kissel, D.E., Maddus, L.D., Claassen, M.M., Long, J.H., 1990. Crop rotation and tillage effects on soil organic carbon and nitrogen. Soil Sci. Soc. Am. J., 54: 448–452.
 • [5] Mulumba, L.N., Lal, R., 2008. Mulching effects on selected soil physical properties. Soil Tillage Res., 98: 106-111.
 • [6] Sowers, G.F., 1965. Consistency. Methods of Soil Analysis. Part I. American Society of Agronomy, Madison, Wisconsin U.S.A agricultural. Geoderma, 137: 226-230.
 • [7] Head, K.H., 1984. Manual of Soil Laboratory Testing. Vol.1. USA.
 • [8] Klute, A., 1986. Water Retention. In: Klute, A. (Ed.), Methods of Soil Analysis. Part 1. Physical and Mineralogical Methods, 2nd ed. Agron. Monogr. 9. ASA-SSA, Madison, WI, pp. 635-653.
 • [9] Nelson, D.W., Sommers, L.E., 1996. Total Carbon, Organic Carbon, and Organic Matter. P: 9611011. In D.L. Sparks (ed) Method of Soil Analysis: Chemical Methods. Part 3. SSSA, Madison, WI.
 • [10] Field, A. 2013. Discovering statistics using IBM SPSS statistics. sage.
 • [11] Smith, C.W., Hadas, J.D., Koyumdjisky, H., 1985. Shrinkage and Atterberg limits in relation to other properties of principal soil types in Israel. Geoderma, 35(1): 47-65.
 • [12] Yakupoğlu, T.,Özdemir, N., 2006.Erozyona uğramış topraklarda organik atık uygulamalarının bazı mekaniksel özelliklere etkisi. OMÜ Ziraat Fak. Dergisi, 21(2):173-178.
 • [13] Bhushan, L. and Sharma, P. K., 2002. Long-term effects of lantana (Lantana spp. L.) residue additions on soil physical properties under rice-wheat cropping. I. Soil consistency, surface cracking and clod formation. Soil and Tillage Research, Vol. 65.
 • [14] Kara, Z., Yakupoğlu, T., Sesveren, S., Solak, S., Saltalı, K., 2018. Applied to Agriculture Soil Gyttja: Effect on The Atterberg Limits and Some Physical Parameters. 1th International GAP Agriculture and Livestock Congress, Sanliurfa/Turkey, Proceedings Book: 441-445.
 • [15] Gülser, C., Candemir, F., 2004. Changes in Atterberg limits with different organic waste application. In: Proceedings of International Soil Congress (ISC) on Natural Resource Management for Sustainable Development, Erzurum, pp: (C): 8-15.
 • [16] Montenegro, A.A.A., Abrantes, J.R.C.B., De Lima, J.L.M.P., Singh, V.P., Santos T.E.M. 2013b. Impact of mulching on soil and water dynamics under intermittent simulated rainfall. Catena, 109: 139-149.
 • [17] Jiménez M.N., Pinto, J.R., Ripoll, M.A., Sánchez-Miranda, A., Navarroc, F.B., 2017. Impact of straw and rock-fragment mulches on soil moisture and early growth of holm oaks in a semiarid area. Catena 152 (2017) 198–206.
Birincil Dil tr
Konular Ziraat
Bölüm Araştırma Makaleleri (RESEARCH ARTICLES)
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7855-4968
Yazar: Zekeriya KARA (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5163-7066
Yazar: Sertan SESVEREN
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Asiye KÖYLÜ
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0471-9376
Yazar: Engin GÖNEN
Kurum: MERSİN ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 24 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 2 Mart 2021

Bibtex @araştırma makalesi { okufbed809216, journal = {Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {2687-3729}, address = {Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü}, publisher = {Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {91 - 95}, doi = {10.47495/okufbed.809216}, title = {Organik Malç Uygulamalarının Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri}, key = {cite}, author = {Kara, Zekeriya and Sesveren, Sertan and Köylü, Asiye and Gönen, Engin} }
APA Kara, Z , Sesveren, S , Köylü, A , Gönen, E . (2021). Organik Malç Uygulamalarının Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri . Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 4 (1) , 91-95 . DOI: 10.47495/okufbed.809216
MLA Kara, Z , Sesveren, S , Köylü, A , Gönen, E . "Organik Malç Uygulamalarının Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri" . Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2021 ): 91-95 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/okufbed/issue/60518/809216>
Chicago Kara, Z , Sesveren, S , Köylü, A , Gönen, E . "Organik Malç Uygulamalarının Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri". Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2021 ): 91-95
RIS TY - JOUR T1 - Organik Malç Uygulamalarının Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri AU - Zekeriya Kara , Sertan Sesveren , Asiye Köylü , Engin Gönen Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47495/okufbed.809216 DO - 10.47495/okufbed.809216 T2 - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 95 VL - 4 IS - 1 SN - 2687-3729- M3 - doi: 10.47495/okufbed.809216 UR - https://doi.org/10.47495/okufbed.809216 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Organik Malç Uygulamalarının Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri %A Zekeriya Kara , Sertan Sesveren , Asiye Köylü , Engin Gönen %T Organik Malç Uygulamalarının Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri %D 2021 %J Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 2687-3729- %V 4 %N 1 %R doi: 10.47495/okufbed.809216 %U 10.47495/okufbed.809216
ISNAD Kara, Zekeriya , Sesveren, Sertan , Köylü, Asiye , Gönen, Engin . "Organik Malç Uygulamalarının Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri". Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 / 1 (Mart 2021): 91-95 . https://doi.org/10.47495/okufbed.809216
AMA Kara Z , Sesveren S , Köylü A , Gönen E . Organik Malç Uygulamalarının Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri. OKÜ Fen Bil. Enst. Dergisi ((OKU Journal of Nat. & App. Sci). 2021; 4(1): 91-95.
Vancouver Kara Z , Sesveren S , Köylü A , Gönen E . Organik Malç Uygulamalarının Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2021; 4(1): 91-95.
IEEE Z. Kara , S. Sesveren , A. Köylü ve E. Gönen , "Organik Malç Uygulamalarının Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri", Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 91-95, Mar. 2021, doi:10.47495/okufbed.809216