Yıl 2021, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 27 - 32 2021-03-02

Enterprise Resource Planning System Selection with Multi-Criteria Decision Making Techniques
Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi Seçimi

Burcu ALATEPELİ [1]


Today, businesses need to consider many parameters such as cost, quality, efficiency and being able to predict the changing business conditions in order to keep up with the competitive environment. Enterprise resource planning systems (ERP) connect daily business requirements such as accounting, procurement, project management, R&D (Research and Development), foreign trade operations with the necessary information. Although ERP systems have the feature of combining every data from all points of view of an enterprise, many companies cannot achieve the success they desire in these software that they purchase by bearing high costs. Accordingly, the aim of the study is to select the most suitable system for a company that decides to use an enterprise resource planning system, by using TOPSIS, one of the multi-criteria decision making methods. When the literature and qualitative study results were evaluated together in the study, the criteria such as system competence, system flexibility, cost, training, after-sales support and efficient project management criteria were determined to be the main ones. In order to determine the significance level of the criteria, a process of criteria weighting was executed with the senior managers of the company. At the end of the study, the most important criterion was determined as “cost” and “ERP 3” was selected as the ERP system with the highest score among the existing enterprise resource planning systems
Günümüzde işletmeler rekabet ortamına ayak uydurabilmek için maliyet, kalite, verimlilik, değişen iş koşullarını önceden tahmin edebilme gibi pek çok parametreye ihtiyaç duymaktadır. Kurumsal kaynak planlama sistemleri (ERP) muhasebe, satın alma, proje yönetimi, Ar-ge, dış ticaret operasyonları gibi günlük iş gereksinimlerini gerekli bilgilerle birbirine bağlamaktadır. ERP sistemleri bir işletmenin tüm bakış açılarındaki her verinin birleştirilmesi özelliği taşıyor olsa da pek çok şirket, yüksek maliyetlere katlanarak satın aldıkları bu yazılımlarda diledikleri başarıya ulaşamamaktadır. Çalışmanın amacı kurumsal kaynak planlama sistemi kullanmaya karar veren bir firma için çok kriterli karar verme yöntemlerinden TOPSİS kullanarak en uygun sistemin seçilmesini sağlamaktır. Çalışmada literatür ve nitel çalışma sonuçları birlikte değerlendirildiğinde sistem yeterliliği, sistem esnekliği, maliyet, eğitim, satış sonrası destek, verimli proje yönetimi kriterleri ana kriterler olarak belirlenmiştir. Kriterlerin önem derecesinin belirlenmesi için şirket üst düzey yöneticileri ile kriter ağırlıklandırılması yapılmıştır. Çalışma sonunda en önemli kriter “maliyet” olarak belirlenmiş ve işletmenin mevcut kurumsal kaynak planlama sistemleri arasında “ERP 3” en yüksek puana sahip ERP sistemi olarak seçilmiştir
 • [1] Erdem Kaşmer Hale, “Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinin Kullanımında Etkili Olan Faktörlerin Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli İle İncelenmesi,” 2011.
 • [2] M. K. Chang, W. Cheung, C. H. Cheng, and J. H. Y. Yeung, “Understanding ERP system adoption from the user’s perspective,” Int. J. Prod. Econ., 2008, doi: 10.1016/j.ijpe.2007.08.011.
 • [3] M. Vatansever, Kemal Uluköy, “Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerinin Bulanık AHP ve Bulanık MOORA Yöntemleriyle Seçimi: Üretim Sektöründe Bir Uygulama,” Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sos. Bilim. Derg., 2013, doi: 10.18026/cbusos.34812.
 • [4] C. C. Wei, C. F. Chien, and M. J. J. Wang, “An AHP-based approach to ERP system selection,” Int. J. Prod. Econ., 2005, doi: 10.1016/j.ijpe.2004.03.004.
 • [5] K. Kumar and J. van Hillegersberg, “ERP experiences and evolution,” Commun. ACM, 2000, doi: 10.1145/332051.332063.
 • [6] M. Rashid, L. Hossain, and J. Patrick, “The evolution of ERP Systems: A historical perspective,” Enterp. Resour. …, 2002, doi: 10.4018/978-1-931777-06-3.
 • [7] W. Ke and K. K. Wei, “Organizational culture and leadership in ERP implementation,” Decis. Support Syst., 2008, doi: 10.1016/j.dss.2007.02.002.
 • [8] T. F. Gattiker and D. L. Goodhue, “What happens after ERP implementation: Understanding the impact of interdependence and differentiation on plant-level outcomes,” MIS Q. Manag. Inf. Syst., 2005, doi: 10.2307/25148695.
 • [9] A. Teltumbde, “A framework for evaluating ERP projects,” Int. J. Prod. Res., 2000, doi: 10.1080/00207540050205262.
 • [10] M. Haddara and A. Elragal, “The Readiness of ERP Systems for the Factory of the Future,” 2015, doi: 10.1016/j.procs.2015.08.598.
 • [11] H. Aşan and E. Ayçin, “Kurumsal kaynak planlama sistemlerinin seçimindeki kriterlerin Best-Worst metodu ile değerlendirilmesi,” Akad. İzdüşüm Derg., vol. 5, no. 2, pp. 114–124, 2020.
 • [12] C. Soh, S. S. Kien, and J. Tay-Yap, “Cultural fits and misfits: Is ERP a universal solution?,” Commun. ACM, 2000, doi: 10.1145/332051.332070.
 • [13] V. Botta-Genoulaz, P. A. Millet, and B. Grabot, “A survey on the recent research literature on ERP systems,” Computers in Industry. 2005, doi: 10.1016/j.compind.2005.02.004.
 • [14] M. D. Gallego, P. Luna, and S. Bueno, “User acceptance model of open source software,” Comput. Human Behav., 2008, doi: 10.1016/j.chb.2007.10.006.
 • [15] S. Bueno and J. L. Salmeron, “TAM-based success modeling in ERP,” Interact. Comput., vol. 20, no. 6, pp. 515–523, 2008, doi: 10.1016/j.intcom.2008.08.003.
 • [16] S. Sarker and A. S. Lee, “Using a case study to test the role of three key social enablers in ERP implementation,” Inf. Manag., 2003, doi: 10.1016/S0378-7206(02)00103-9.
 • [17] S. PEKDOĞAN, “KARAR VERME STİLLERİ ARAŞTIRMALARI: 2009-2013 YILLARI ARASINDAKİ YÜKSEK LİSANS T,” J. Acad. Soc. Sci. Stud., 2015, doi: 10.9761/jasss2788.
 • [18] A. Kalender, Sadık Acer, “EVALUATION OF THE BONDED WAREHOUSES PERFORMANCE BY ENTROPY Giriş Tarihsel süreç içerisinde insanlar yoğun bir şekilde depolama gereksinimi duymuşlardır . Bu depolama faaliyetleri gerek kıtlık gerekse ürün fazlalığı durumlarında daha fazla önem kazanmıştır,” pp. 1–20, 2020.
 • [19] M. Ashrafzadeh, F. Rafiei, N. Isfahani, and Z. Zare, “Application of fuzzy TOPSIS method for the selection of Warehouse Location: A Case Study,” Interdiscip. J. Contemp. Res. Bus., 2012.
 • [20] S. Opricovic and G. H. Tzeng, “Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS,” Eur. J. Oper. Res., 2004, doi: 10.1016/S0377-2217(03)00020-1.
Birincil Dil en
Konular Endüstri Mühendisliği
Bölüm Araştırma Makaleleri (RESEARCH ARTICLES)
Yazarlar

Yazar: Burcu ALATEPELİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: CUKUROVA UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 17 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 2 Mart 2021

Bibtex @araştırma makalesi { okufbed828479, journal = {Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {2687-3729}, address = {Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü}, publisher = {Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {27 - 32}, doi = {10.47495/okufbed.828479}, title = {Enterprise Resource Planning System Selection with Multi-Criteria Decision Making Techniques}, key = {cite}, author = {Alatepeli, Burcu} }
APA Alatepeli, B . (2021). Enterprise Resource Planning System Selection with Multi-Criteria Decision Making Techniques . Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 4 (1) , 27-32 . DOI: 10.47495/okufbed.828479
MLA Alatepeli, B . "Enterprise Resource Planning System Selection with Multi-Criteria Decision Making Techniques" . Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2021 ): 27-32 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/okufbed/issue/60518/828479>
Chicago Alatepeli, B . "Enterprise Resource Planning System Selection with Multi-Criteria Decision Making Techniques". Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2021 ): 27-32
RIS TY - JOUR T1 - Enterprise Resource Planning System Selection with Multi-Criteria Decision Making Techniques AU - Burcu Alatepeli Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47495/okufbed.828479 DO - 10.47495/okufbed.828479 T2 - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 32 VL - 4 IS - 1 SN - 2687-3729- M3 - doi: 10.47495/okufbed.828479 UR - https://doi.org/10.47495/okufbed.828479 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Enterprise Resource Planning System Selection with Multi-Criteria Decision Making Techniques %A Burcu Alatepeli %T Enterprise Resource Planning System Selection with Multi-Criteria Decision Making Techniques %D 2021 %J Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 2687-3729- %V 4 %N 1 %R doi: 10.47495/okufbed.828479 %U 10.47495/okufbed.828479
ISNAD Alatepeli, Burcu . "Enterprise Resource Planning System Selection with Multi-Criteria Decision Making Techniques". Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 / 1 (Mart 2021): 27-32 . https://doi.org/10.47495/okufbed.828479
AMA Alatepeli B . Enterprise Resource Planning System Selection with Multi-Criteria Decision Making Techniques. OKÜ Fen Bil. Enst. Dergisi ((OKU Journal of Nat. & App. Sci). 2021; 4(1): 27-32.
Vancouver Alatepeli B . Enterprise Resource Planning System Selection with Multi-Criteria Decision Making Techniques. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2021; 4(1): 27-32.
IEEE B. Alatepeli , "Enterprise Resource Planning System Selection with Multi-Criteria Decision Making Techniques", Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 27-32, Mar. 2021, doi:10.47495/okufbed.828479