Çeviri
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yedinci Yüzyıl Dünyasında Bizans İmparatorluğu

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1, 54 - 71, 15.06.2020

Öz

Bizans İmparatoru I. Justinianus hâkimiyeti süresince (527-565) Roma İmparatorluğu’nun kaybettiği Avrupa’daki arazileri yeniden ele geçirmeyi başardı. Böylelikle İmparator I. Theodosius’un 395 senesinde gerçekleşen vefatı nedeniyle yaşanan bölünme, I. Justinianus’un zaferleri ile son buldu. Ancak yedinci yüzyılın ikinci çeyreğinde Bizans İmparatorluğu, muhtelif düşmanların çetin taarruzuna maruz kaldı. Henüz Roma İmparatorluğu hayallerinin gerçekleştiği varsayılırken İmparatorluk, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Araplar’ın ve Slavlar’ın imparatorluk hakimiyetini derin şekilde sarstığı bu yüzyılda direnç göstermek ve karşı hamle gerçekleştirmek için imparatorluk sistemli bir yenilenme gerçekleştirdi. Bu dönüşümün merkezi Anadolu idi. Ancak Bizans İmparatorluğu, Avrupa’daki egemenlik haklarından kolaylıkla vazgeçmedi, direndi. Nihayetinde Orta Bizans devrinin bu karanlık yıllarında başlayan direniş ve yenilenme, başarılı neticelerini bir sonraki yüzyılda ortaya koydu.

Kaynakça

  • Referans1 Dr. Öğr. Üyesi MErt KOZAN, Ankara Üni, DTCF, Tarih Bölümü Referans2 Doç. Dr. Cihat AYDOĞMUŞOĞLU, Ankara Üni., DTCF, Tarih Bölümü

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Çeviri
Yazarlar

Törebey GÜNAYDIN>
ANKARA UNIVERSITY
0000-0001-8855-0055
Türkiye

Çevirmenler

Törebey GÜNAYDIN

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Günaydın, T. (2020). Yedinci Yüzyıl Dünyasında Bizans İmparatorluğu (T. Günaydın, Çev.) . Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 54-71 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/okufed/issue/54962/743712