Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2687-4962 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/okufed


        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, alanında nitelikli makale ve derlemelerin yer aldığı uluslararası, açık erişimli, hakemli akademik bir dergidir. Dergi Türkçe, Almanca, Fransızca, İngilizce, Arapça, Rusça ve Farsça dillerinde makale kabul etmektedir. Yılda Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere 2 kez yayınlanmaktadır. Makalelerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi; Sosyal-Beşeri Bilimler ve Fen Bilimleri alanında, teorik ve kuramsal temelli araştırma-inceleme çalışmalarını kapsamaktadır. Dergi yayın politikası gereği, yukarıda geçen başlıklarda nitelikli, bilimsel değeri olan, özgün çalışmalar kabul edilmektedir.

        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisine sunulan çalışmaların benzerlik oranı %30'nin altında olmalıdır. Dergi, makalelerin benzerlik oranı araştırmalarında iThenticate programını kullanmaktadır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2687-4962 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/okufed
Kapak Resmi


        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, alanında nitelikli makale ve derlemelerin yer aldığı uluslararası, açık erişimli, hakemli akademik bir dergidir. Dergi Türkçe, Almanca, Fransızca, İngilizce, Arapça, Rusça ve Farsça dillerinde makale kabul etmektedir. Yılda Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere 2 kez yayınlanmaktadır. Makalelerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi; Sosyal-Beşeri Bilimler ve Fen Bilimleri alanında, teorik ve kuramsal temelli araştırma-inceleme çalışmalarını kapsamaktadır. Dergi yayın politikası gereği, yukarıda geçen başlıklarda nitelikli, bilimsel değeri olan, özgün çalışmalar kabul edilmektedir.

        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisine sunulan çalışmaların benzerlik oranı %30'nin altında olmalıdır. Dergi, makalelerin benzerlik oranı araştırmalarında iThenticate programını kullanmaktadır.