Yazım Kuralları

 

                                                                                   

YAZAR REHBERİ

Ø  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi (OKUFED) APA 6.0 yazım kurallarını ve kaynak gösterme biçimini esas almaktadır.

Ø  Makalelerinizi OKUFED örnek makale formatını kullanarak oluşturabilirsiniz.

Örnek Makale Şablonu için tıklayınız.

Ø  Makale yazımında sayfa ebadı A4 ölçüsünde olmalıdır. Üst kenarında 2,5 cm, alt kenarında 2,5 cm, sağ kenarında 2,5 cm ve sol kenarında ise 2 cm boşluk bulunmalıdır.

Ø 

Ø  İki yana yaslı metin yazımı kullanılmalıdır.

Ø  Makale yazım stili: Times New Roman

Ø  Makale Başlığı – İngilizce Başlık: 12 punto kalın, İlk Harfler Büyük

Ø  Özet – Abstract : 10 punto, başlıklar kalın, en çok 250 kelime

Ø  Anahtar Kelimeler- Keywords: 10 punto, başlıklar kalın, en az 3 kelime

Ø  Makale İçi Başlıklar: 12 punto, kalın

Ø  Metin içerikleri: 12 punto

Ø  Sayfaya sığmayan tablo ve figürler için yeni bir sayfa ve tablolarda 12-8 punto kullanılmalıdır. Tabloların okunabilirliğine öncelik verilmelidir.

Ø  Metnin tamamında tek satır aralığı kullanılmalıdır.

 

Ø  Makale metin içeriklerinde paragraf ilk satırı girinti değeri olarak 0,5 cm kullanılmalıdır.

Ø  1. Birinci Derece Başlık

1.1.  İkinci Derece Alt Başlık

1.1.1. Üçüncü Derece Alt Başlık

1.1.1.1. Dördüncü Derece Alt Başlık

 

Ø  Metin içinde kullanılan tablolar, grafikler, figürler ve fotoğraflara başlık ve birbirini takip eden sayılar verilmeli ve metin içinde atıfları yapılmalıdır.

Ø  Başlıklar tabloların üzerinde, şekil-grafik-harita ve fotoğrafların ise altına olmalıdır.

Ø  Metin içinde atıfta bulunulan kaynaklar APA 6.0 kurallarına uyularak makale sonunda belirtilmelidir.

Ø  Kaynak eserler alfabetik sıralı yazılmalıdır.

Ø  Kaynak gösteriminde aşağıda resmi gösterilen satır aralığı düzeni uygulanmalıdır.

Ø  Kaynak gösterimi için faydalı linkler:

http://sbedergisi.ankara.edu.tr/apa60.pdf

http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf

https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/reference_list_basic_rules.html

 

Makale Gönderiminde İzlenecek Adımlar:

1.      Yazarlar makalelerini Word ve Pdf formatında yüklemelidir. Makale dosyası olası karışıklıkları önlemek için yazarsoyismi_makalebasligi olarak adlandırılmalıdır.

2.      Yazarlar makalelerini sisteme yüklerken beraberinde ıslak imzalı ve taranmış şekilde Telif Hakkı Devir Formu’nu da yüklemelilerdir. 

3.      Yayın yüklenirken EDİTÖRE NOTLAR kısmına 3 hakem önerisi yapılması gerekmektedir. Hakemlerin AD-SOYAD, kurum ve e-mail. Adreslerini yazınız!

4.   Makalenizde sorumlu yazar belirtilmelidir ve yazarların ORCID ID'si eklenmelidir..

5.  Makalenizde "Çıkar Çatışması Beyanı" ve "Araştırmacıların Katkı Oranı Beyan Özeti"  bölümleri bulunmak zorundadır. Ayrıca olması durumunda "Teşekkür" kısımda; varsa çalışmada yardımları olan kişi veya kişilere ve ayrıca proje desteği kapsamında üretilen makalelerde proje desteği belirtilerek destek alınan kurum ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir.Yazar Rehberini indirmek için tıklayınız...