Dergi Kurulları

Baş Editör

Fizik, Nükleer Fizik
Doç. Dr. Bülent KIRMIZI OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Yardımcı Editör

Dr. Öğr. Üyesi Nazmi SEDEFOĞLU OSMANIYE KORKUT ATA UNIVERSITY 0000-0001-5364-7375 Türkiye
Yoğun Madde Fiziği

Alan Editörleri

Doç. Dr. Fuat BOZOK OSMANIYE KORKUT ATA UNIVERSITY 0000-0002-9370-7712 Türkiye
Mantar Sistematiği, Mikoloji, Moleküler Biyoloji, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Dr. Öğr. Üyesi Hülya GÜN BOZOK Osmaniye Korkut Ata University Türkiye
Geometri

Editör Kurulu Üyeleri

Doç.Dr. Tamer DOĞAN (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmail Hakkı SARPÜN (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Mohamed Belgiad (University of Science and Technology Houari Boumediene)

Doç.Dr. Yusuf ZALAOĞLU (Osmaniye Korkut Ata Universitesi)Yrd. Doç. Dr. Veli ÖZBOLAT ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, CEYHAN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Türkiye
Biyoprosess, Biyomalzeme, Akışkanlar Mekaniği, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Isı Transferi

Dil Editörü

Arş. Gör. Rakiye FERAH OSMANIYE KORKUT ATA UNIVERSITY 0000-0001-5589-3852 Türkiye
İngilizce, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Dilbilimi
Arş. Gör. Asiye ERDAG OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-6010-0677 Türkiye
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Arş. Gör. Derya ULUTAŞ ÇOKGÜNGÖR OSMANIYE KORKUT ATA UNIVERSITY, FACULTY OF ARTS AND SCIENCES, DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 0000-0001-7854-5033 Türkiye
Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)

Mizanpaj Editörü

Arş. Gör. Şaban YALGIN (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)

Arş. Gör. Şaban YALGIN OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ Türkiye
Ortaçağ Tarihi

Sekreterya

Arş. Gör. Derya ULUTAŞ (Sekreter-Son Okuyucu)

Arş. Gör. Derya ULUTAŞ ÇOKGÜNGÖR OSMANIYE KORKUT ATA UNIVERSITY, FACULTY OF ARTS AND SCIENCES, DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 0000-0001-7854-5033 Türkiye
Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)