Editör Kurulu

Editörler

Prof. Dr. Eyüp TEL, Fizik Bölümü, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Türkiye)
e-mail: eyuptel@osmaniye.edu.tr

Prof. Dr. Bülent KIRMIZI, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi (Türkiye)
e-mail: bulentkirmizi@osmaniye.edu.tr

Yardımcı Editör
Dr. Öğr. Üyesi Nazmi SEDEFOĞLU, Fizik Bölümü, Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi (Türkiye)
e-mail: nazmisedefoglu@osmaniye.edu.tr

Alan Editörleri

Doç. Dr. Fuat BOZOK, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Türkiye)

e-mail: fbozok@osmaniye.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Hülya GÜN BOZOK, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Türkiye)

e-mail: hulyagun@osmaniye.edu.tr