Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayınlama sürecinde yer alan tüm tarafların beklenen etik davranış standartlarına uymaları gerekir ( yazar, dergi editörü, hakem ve yayıncı). Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi etik meselelerde, hata ve geri çekmelerde Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından belirtilen uygulamaları takip eder.

Editörlük süreci:

İncelenmek üzere dergiye gönderilen çalışmalar bir hafta içerisinde editör tarafından şekil şartlarına uygunluk açısından incelenerek, çalışmanın değerlendirme sürecini tamamlamak için hakeme göndermekle yükümlüdür.
Çalışmaya atanan editör/editör yardımcısı, çalışmayı alanında uzman iki hakeme göndermek ve hakem ile yazar arasında diyalog kurmak ile yükümlüdür.
Editör/editör yardımcısı, hakem kararlarına ek olarak çalışmada ilgili düzeltmelerin yapılıp yapılmadığını kontrol etme hakkına sahiptir.
Editör ve/veya Editör kurulu makalenin geldiği ilk tarihten yayınlanacağı son aşamaya kadar makaleyi reddetme hakkına sahiptir.

Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme görevini yürütür ve,
Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme görevini yerine getirir.

Hakemlik süreci:

Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen kitap incelemesi/eleştirisi ve editöre mektup gibi çalışmaların haricinde kalan araştırma-derleme makalesi niteliği taşıyan çalışmalar, ikili kör hakemlik sisteminin gerekleri doğrultusunda alanında uzman iki ayrı hakeme gönderilir.

Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik eder.

Bir çalışmanın yayınlanması için her iki hakemin ve dergi editörlüğünün olumlu görüşü gerekmektedir.

Yayın Politikası:

OKUFED, yılda iki kez yayınlanmaktadır.
Dergi, yazarlarından ücret talep etmemekte ve hakemlere herhangi bir ücret ödememektedir.
Dergi, açık erişim politikası uygulamaktadır.

Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar verirler.

Dergiye gönderilen çalışmalar uluslararası alanda geçerliliği olan intihal programı aracılığıyla özgünlüğü kontrol edilmektedir.