Amaç ve Kapsam

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, alanında nitelikli makale ve derlemelerin yer aldığı uluslararası, açık erişimli, hakemli akademik bir dergidir. Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde makale kabul etmektedir. Yılda Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere 2 kez yayınlanmaktadır. Makalelerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi; Sosyal-Beşeri Bilimler ve Fen Bilimleri alanında, teorik ve kuramsal temelli araştırma-inceleme çalışmalarını kapsamaktadır. Dergi yayın politikası gereği, yukarıda geçen başlıklarda nitelikli, bilimsel değeri olan, özgün çalışmalar kabul edilmektedir.