Cilt: 3 - Sayı: 2, 31.12.2021

Yıl: 2021

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, alanında nitelikli makale ve derlemelerin yer aldığı uluslararası, açık erişimli, hakemli akademik bir dergidir. Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde makale kabul etmektedir. Yılda Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere 2 kez yayınlanmaktadır. Makalelerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi; Sosyal-Beşeri Bilimler ve Fen Bilimleri alanında, teorik ve kuramsal temelli araştırma-inceleme çalışmalarını kapsamaktadır. Dergi yayın politikası gereği, yukarıda geçen başlıklarda nitelikli, bilimsel değeri olan, özgün çalışmalar kabul edilmektedir.

 

                                                                                   

YAZAR REHBERİ

Ø  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi (OKUFED) APA 6.0 yazım kurallarını ve kaynak gösterme biçimini esas almaktadır.

Ø  Makalelerinizi OKUFED örnek makale formatını kullanarak oluşturabilirsiniz.

Örnek Makale Şablonu için tıklayınız.

Ø  Makale yazımında sayfa ebadı A4 ölçüsünde olmalıdır. Üst kenarında 2,5 cm, alt kenarında 2,5 cm, sağ kenarında 2,5 cm ve sol kenarında ise 2 cm boşluk bulunmalıdır.

Ø 

Ø  İki yana yaslı metin yazımı kullanılmalıdır.

Ø  Makale yazım stili: Times New Roman

Ø  Makale Başlığı – İngilizce Başlık: 14 punto kalın, İlk Harfler Büyük

Ø  Özet – Abstract : 11 punto, başlıklar kalın, en çok 250 kelime

Ø  Anahtar Kelimeler- Keywords: 11 punto, başlıklar kalın, en az 4 kelime

Ø  Makale İçi Başlıklar: 12 punto, kalın

Ø  Metin içerikleri: 12 punto

Ø  Sayfaya sığmayan tablo ve figürler için yeni bir sayfa ve tablolarda 12-8 punto kullanılmalıdır. Tabloların okunabilirliğine öncelik verilmelidir.

Ø  Metnin tamamında tek satır aralığı kullanılmalıdır.

 

Ø  Makale metin içeriklerinde paragraf ilk satırı girinti değeri olarak 0,5 cm kullanılmalıdır.

Ø  1. Birinci Derece Başlık

1.1.  İkinci Derece Alt Başlık

1.1.1. Üçüncü Derece Alt Başlık

1.1.1.1. Dördüncü Derece Alt Başlık

 

Ø  Metin içinde kullanılan tablolar, grafikler, figürler ve fotoğraflara başlık ve birbirini takip eden sayılar verilmeli ve metin içinde atıfları yapılmalıdır.

Ø  Başlıklar tabloların üzerinde, şekil-grafik-harita ve fotoğrafların ise altına olmalıdır.

Ø  Metin içinde atıfta bulunulan kaynaklar APA 6.0 kurallarına uyularak makale sonunda belirtilmelidir.

Ø  Kaynak eserler alfabetik sıralı yazılmalıdır.

Ø  Kaynak gösteriminde aşağıda resmi gösterilen satır aralığı düzeni uygulanmalıdır.

Ø  Kaynak gösterimi için faydalı linkler:

http://sbedergisi.ankara.edu.tr/apa60.pdf

http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf

https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/reference_list_basic_rules.html

 

Makale Gönderiminde İzlenecek Adımlar:

1.      Yazarlar makalelerini Word ve Pdf formatında yüklemelidir. Makale dosyası olası karışıklıkları önlemek için yazarsoyismi_makalebasligi olarak adlandırılmalıdır.

2.      Yazarlar makalelerini sisteme yüklerken beraberinde ıslak imzalı ve taranmış şekilde Telif Hakkı Devir Formu’nu da yüklemelilerdir. 

3.      Yayın yüklenirken EDİTÖRE NOTLAR kısmına 3 hakem önerisi yapılması gerekmektedir. Hakemlerin AD-SOYAD, kurum ve e-mail. Adreslerini yazınız!

4.   Makalenizde sorumlu yazar belirtilmelidir ve yazarların ORCID ID'si eklenmelidir..

5.  Makalenizde "Çıkar Çatışması Beyanı" ve "Araştırmacıların Katkı Oranı Beyan Özeti"  bölümleri bulunmak zorundadır. Ayrıca olması durumunda "Teşekkür" kısımda; varsa çalışmada yardımları olan kişi veya kişilere ve ayrıca proje desteği kapsamında üretilen makalelerde proje desteği belirtilerek destek alınan kurum ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir.Yazar Rehberini indirmek için tıklayınız...

Yayınlama sürecinde yer alan tüm tarafların beklenen etik davranış standartlarına uymaları gerekir ( yazar, dergi editörü, hakem ve yayıncı). Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi etik meselelerde, hata ve geri çekmelerde Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından belirtilen uygulamaları takip eder.

Editörlük süreci:

İncelenmek üzere dergiye gönderilen çalışmalar bir hafta içerisinde editör tarafından şekil şartlarına uygunluk açısından incelenerek, çalışmanın değerlendirme sürecini tamamlamak için hakeme göndermekle yükümlüdür.
Çalışmaya atanan editör/editör yardımcısı, çalışmayı alanında uzman iki hakeme göndermek ve hakem ile yazar arasında diyalog kurmak ile yükümlüdür.
Editör/editör yardımcısı, hakem kararlarına ek olarak çalışmada ilgili düzeltmelerin yapılıp yapılmadığını kontrol etme hakkına sahiptir.
Editör ve/veya Editör kurulu makalenin geldiği ilk tarihten yayınlanacağı son aşamaya kadar makaleyi reddetme hakkına sahiptir.

Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme görevini yürütür ve,
Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme görevini yerine getirir.

Hakemlik süreci:

Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen kitap incelemesi/eleştirisi ve editöre mektup gibi çalışmaların haricinde kalan araştırma-derleme makalesi niteliği taşıyan çalışmalar, ikili kör hakemlik sisteminin gerekleri doğrultusunda alanında uzman iki ayrı hakeme gönderilir.

Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik eder.

Bir çalışmanın yayınlanması için her iki hakemin ve dergi editörlüğünün olumlu görüşü gerekmektedir.

Yayın Politikası:

OKUFED, yılda iki kez yayınlanmaktadır.
Dergi, yazarlarından ücret talep etmemekte ve hakemlere herhangi bir ücret ödememektedir.
Dergi, açık erişim politikası uygulamaktadır.

Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar verirler.

Dergiye gönderilen çalışmalar uluslararası alanda geçerliliği olan intihal programı aracılığıyla özgünlüğü kontrol edilmektedir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, hiçbir şekilde ve bağlamda yazarlardan ücret talep etmemektedir.