Yıl 2016, Cilt 31 , Sayı 3, Sayfalar 345 - 352 2016-10-24

Farklı pazarlama ve tarım politikası seçeneklerinin konvansiyonel ve organik kuru üzüm arzı üzerine etkileri
The effects of alternative marketing and agricultural policies on supplies of conventional and organic raisins

Ela Atış [1] , Bülent Miran [2] , Zerrin Kenanoğlu Bektaş [3] , Murat Cankurt [4]


Bu çalışmanın amacı, farklı fiyat, politika ve pazarlama seçenekleri karşısında organik ve konvansiyonel çekirdeksiz kuru üzüm üreticisinin arz duyarlılığını incelemektir. Böylece, çekirdeksiz kuru üzümle daha etkin ve başarılı politikaların geliştirilebilmesi için gerekli ipuçları elde edilebilecektir. Çalışma, Türkiye’den ihraç edilen çekirdeksiz kuru üzümün %75-80’ini tek başına karşılayan Manisa ilinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri konvansiyonel ve organik kuru üzüm üretimi yapan 300 üretici ile yüzyüze yapılan anketlerden elde edilmiştir. Arz modelleri, çeşitli senaryolar çerçevesinde ürün fiyatlarına gösterilen potansiyel tepki dikkate alınarak Tobit model yardımıyla tahmin edilmiştir. Konvansiyonel kuru üzümde arz esnekliği 0.18, organik kuru üzümde ise 0.21’dir. Birim alana uygulanan organik tarım desteğinin organik kuru üzüm arzını %3.2 artırdığı belirlenmiştir.
The purpose of this study is to examine organic and conventional raisins producers’ supply response under several prices, agricultural policy options and marketing channels. Thus, the tips can be obtained necessary for the development of more effective and successful policies with raisins. The study was carried out in Manisa where 75-80% of the raisins export was met alone. The data was gathered from 300 conventional and organic raisin producers via face to face interviews. Supply equations were estimated with Tobit model using the potential supply levels in response to own prices obtained under certain scenarios. Supply elasticity of conventional raisins is 0.18. In organic raisins, supply elasticity was found as 0.21 which is a little higher than that of conventional raisins. Area-based supports in organic farming was seen to increase organic raisin supply level by 3.2% approximately.
 • Akiyama, T., Thrivei, P.K., 1987. Vintage production approach to perennial crop supply: An application to tea in major producing countries. Journal of Econometrics, 36 (1): 133-161.
 • Aktaş, E., 2006. Çukurova Bölgesi’nde pamuk arz duyarlılığının tahmini üzerine bir çalışma. Tarım Ekonomisi Dergisi, 128(1): 3-8.
 • Anonim, 1998. Tarımsal Ürün Projeksiyonu (1999-2009), Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ankara.
 • Ayinde, O.E, Bessler, D.A., Oni, F.E., 2014. Analysis of Supply Response and Price Risk on Rice Production in Nigeria, Selected Paper prepared for presentation at the Agricultural & Applied Economics Association’s 2014 AAEA Annual meeting, Minneapolis MN, July 27- 29.
 • Bal, T., 2005. Göller Bölgesinde Tarla Bitkileri Üretiminin Ekonomik Analizi ve Başlıca Ürünlerin Arz Duyarlılıklarının Hesaplanması, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bil. Enst., Adana.
 • Bateman, M.J., 1969. Supply relationships for perennial crops in less developed areas. In: C.R. Wharton (ed): Subsistence Agriculture and Economic Development, Chicago: Aldine.
 • Ebi, B.O., Ape, A.S., 2014. Supply response of selected agricultural export commodities in Nigeria. Journal of Economics and Sustainable Development, 5(5): 47-57.
 • Greene, W.H., 2000. Econometric Analysis, (4th Ed.). Prentice-Hall, New Jersey.
 • Kızılaslan, N., Gürler, A.Z., 1993. Türkiye’de buğdayın arz duyarlılığı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10: 161-171.
 • Kidane, A., 1999. Real Exchange Rate Price And Agricultural Supply Duyarlılık in Ethiopia: The Case of Perennial Crops, AERC Research Paper 99, African Economic Research Consortium, Nairobi. ISBN 9966-944-16-8.
 • Kumar, R., Sharma, A., 2006. Perennial Crop Supply Response Functions: The Case of Indian Rubber, Tea and Coffee. Indian Journal of Agricultural Economics, 61(4): 630-646.
 • Mathiou, P., Rozakis, S., Pudelko, R., Faber, A., Petsakos, A., 2014. Utility maximising supply response: the case of perennial biomass plantations in Poland. AUA Working Paper Series No. 2014-3, May 2014.
 • Nerlove, M., 1956. Estimates of the elasticities of supply of selected agricultural commodities. Journal of Farm Economics, 38(2): 496-509.
 • Newbold, P., 1995. Statistics for Business and Economics. Prentice-Hall International, New Jersey, p: 867.
 • Özkan, B., Ceylan, R.F., Kızılay, H., 2011. Supply Duyarlılık for wheat in Turkey: a vector error correction approach. New Medit, N. 3/2011, 34-38.
 • Özüdoğru, T., Miran, B., 2015. Türkiye’de farklı destekleme politikalarının pamuk arzı üzerine etkileri. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, 1(2): 9-19.
 • Ramanathan, R., 1998. Introductory Econometrics with Applications. The Dryden Press, USA, 816p.
 • Thrivei, P.K., 1992. A case study of cocoa replanting and new planting in Bahia, Brazil 1965-1985. Journal of Development Economics, 39: 279-299.
 • Wickens, M.R., Greenfield, J.N., 1973. The econometrics of agricultural supply: An application to world coffee market. Review of Economics and Statistics, 55: 433-440.
 • Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 2016. Tariş, Available from URL: http://www.tarisuzum.com.tr/, [Ulaşım: Şubat 2016].
 • T.C. Resmi Gazete, 28970, 12 Nisan 2014. 2014’de Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar, Available from URL: http://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Belgeler/ar_ge_projeleri/bakanlar_kurulu_karari.pdf, [Ulaşım: Şubat 2016].
 • T.C. Resmi Gazete, 29320, 8 Nisan 2015. 2015’de Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar Available from URL: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/ 20150408-13-1.pdf), [Ulaşım: Şubat 2016].
Konular Fen
Bölüm Tarım Ekonomisi
Yazarlar

Yazar: Ela Atış

Yazar: Bülent Miran

Yazar: Zerrin Kenanoğlu Bektaş

Yazar: Murat Cankurt

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Ekim 2016

Bibtex @araştırma makalesi { omuanajas269987, journal = {Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-8750}, eissn = {1308-8769}, address = {}, publisher = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {31}, pages = {345 - 352}, doi = {10.7161/omuanajas.269987}, title = {Farklı pazarlama ve tarım politikası seçeneklerinin konvansiyonel ve organik kuru üzüm arzı üzerine etkileri}, key = {cite}, author = {Atış, Ela and Miran, Bülent and Kenanoğlu Bektaş, Zerrin and Cankurt, Murat} }
APA Atış, E , Miran, B , Kenanoğlu Bektaş, Z , Cankurt, M . (2016). Farklı pazarlama ve tarım politikası seçeneklerinin konvansiyonel ve organik kuru üzüm arzı üzerine etkileri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi , 31 (3) , 345-352 . DOI: 10.7161/omuanajas.269987
MLA Atış, E , Miran, B , Kenanoğlu Bektaş, Z , Cankurt, M . "Farklı pazarlama ve tarım politikası seçeneklerinin konvansiyonel ve organik kuru üzüm arzı üzerine etkileri". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 31 (2016 ): 345-352 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuanajas/issue/25593/269987>
Chicago Atış, E , Miran, B , Kenanoğlu Bektaş, Z , Cankurt, M . "Farklı pazarlama ve tarım politikası seçeneklerinin konvansiyonel ve organik kuru üzüm arzı üzerine etkileri". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 31 (2016 ): 345-352
RIS TY - JOUR T1 - Farklı pazarlama ve tarım politikası seçeneklerinin konvansiyonel ve organik kuru üzüm arzı üzerine etkileri AU - Ela Atış , Bülent Miran , Zerrin Kenanoğlu Bektaş , Murat Cankurt Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.7161/omuanajas.269987 DO - 10.7161/omuanajas.269987 T2 - Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 345 EP - 352 VL - 31 IS - 3 SN - 1308-8750-1308-8769 M3 - doi: 10.7161/omuanajas.269987 UR - https://doi.org/10.7161/omuanajas.269987 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Farklı pazarlama ve tarım politikası seçeneklerinin konvansiyonel ve organik kuru üzüm arzı üzerine etkileri %A Ela Atış , Bülent Miran , Zerrin Kenanoğlu Bektaş , Murat Cankurt %T Farklı pazarlama ve tarım politikası seçeneklerinin konvansiyonel ve organik kuru üzüm arzı üzerine etkileri %D 2016 %J Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-8750-1308-8769 %V 31 %N 3 %R doi: 10.7161/omuanajas.269987 %U 10.7161/omuanajas.269987
ISNAD Atış, Ela , Miran, Bülent , Kenanoğlu Bektaş, Zerrin , Cankurt, Murat . "Farklı pazarlama ve tarım politikası seçeneklerinin konvansiyonel ve organik kuru üzüm arzı üzerine etkileri". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 31 / 3 (Ekim 2016): 345-352 . https://doi.org/10.7161/omuanajas.269987
AMA Atış E , Miran B , Kenanoğlu Bektaş Z , Cankurt M . Farklı pazarlama ve tarım politikası seçeneklerinin konvansiyonel ve organik kuru üzüm arzı üzerine etkileri. Anadolu Journal of Agricultural Sciences. 2016; 31(3): 345-352.
Vancouver Atış E , Miran B , Kenanoğlu Bektaş Z , Cankurt M . Farklı pazarlama ve tarım politikası seçeneklerinin konvansiyonel ve organik kuru üzüm arzı üzerine etkileri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. 2016; 31(3): 352-345.