Yıl 2019, Cilt 34 , Sayı 1, Sayfalar 18 - 34 2019-02-20

Mite species on stone fruit trees in Ordu province
Ordu ilinde sert çekirdekli meyve ağaçlarında bulunan akar türleri

Yunus Emre Altunç [1] , Rana Akyazı [2]


This study was conducted in Altınordu, Akkuş, Ünye, Fatsa, Ulubey, Kumru, Perşembe, Gülyalı, Kabadüz, Çaybaşı and İkizce districts of Ordu province during two vegetation periods between 2016-2017. In the research, mite species on stone fruit trees were invesitigated. The samplings were carried out on 5 different fruit species; plum (Prunus domestica L.), cherry (Prunus avium L.), sour cherry (Prunus cerasus L.), peach (Prunus persica L. Batsch) (Rosaceae) and cranberry [Cornus mas L. (Cornaceae)]. During the study, a total of 474 samples were collected from 176 villages. Surveys were carried out monthly between May and November months of each year. During the study, 36 species belonging to11 families from 3 orders were identified. Among them, Tetranychidae and Phytoseiidae were the most common families. While Tetranychus urticae (Koch) and Amphytetranychus viennensis (Zacher) (Trombidiformes: Tetranychidae) were the most detected tetranychid mite species, Transeius wainsteini (Gomelauri) and Phytoseiulus finitimus (Ribaga) (Mesostigmata: Phytoseiidae) were the most dominant phytoseiid mite species on stone fruit trees in the region.

Bu çalışma, 2016-2017 yılları arasında, iki vejetasyon dönemi boyunca, Ordu ilinin, Altınordu, Akkuş, Ünye, Fatsa, Ulubey, Kumru, Perşembe, Gülyalı, Kabadüz, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde yürütülmüştür. Çalışmada bu bölgede yetiştirilen sert çekirdekli meyve ağaçlarında bulunan akar türleri araştırılmıştır. Örneklemeler, erik (Prunus domestica L.), kiraz (Prunus avium L.), vişne (Prunus cerasus L.), şeftali (Prunus persica L. Batsch) (Rosaceae) ve kızılcık (Cornus mas L. (Cornaceae)) olmak üzere 5 farklı meyve türünde yürütülmüştür. Çalışma süresince, toplam 176 mahallede, 474 adet örnekleme yapılmıştır. Örneklemeler her yılın mayıs, kasım ayları arasında, aylık periyotlarla gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar süresince, 3 takıma bağlı 11 familyadan toplam 36 tür tespit edilmiştir. Bunlar içerisinde en yoğun bulunan familyalar Tetranychidae ve Phytoseiidae olmuştur. Bölgede, sert çekirdekli meyvelerde tetranychid akarlardan en çok Tetranychus urticae (Koch) ve Amphytetranychus viennensis (Zacher) (Trombidiformes: Tetranychidae) türleri tespit edilmişken, en baskın phytoseiid türler olarak Transeius wainsteini (Gomelauri) ve Phytoseiulus finitimus (Ribaga) (Mesostigmata: Phytoseiidae) belirlenmiştir.

 • Akbolat, D., Alğın, B., Ekinci, K., Yılmaz, Ş., 2006. Isparta İlindeki Elma Bahçelerinde Mekanik Yabancı Ot Savaş Yönteminin Kullanılma Durumunun Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10(1), 33–39.
 • Akyazı, F., Ecevit, O., 2003. Determination of Mite Species in Hazelnut Orchards in Samsun, Ordu and Gı̇resun Provinces. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 18, 39–45.
 • Akyazı, F., Ecevit, O., 2005. Samsun İli Fındık Bahçelerinde Bulunan Zararlı ve Yararlı Akarların Populasyon Dalgalanmalarının Belirlenmesi. Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22, 13–18.
 • Akyazı, R., Ecevit, O., 2008. Samsun İli Hıyar Seralarında Predatör Akar Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acarina: Phytoseiidae)’in Dağılımı. MKU Ziraat Fakültesi Dergisi 13, 73–85.
 • Akyazı, R., Ueckermann E.A., Soysal M., 2016. The new distribution of Amblyseius herbicolus in Turkey (Parasitiformes, Phytoseiidae) with a key of Amblyseius species found in Turkey. Acarologia 56, 237–244.
 • Akyazı, R., Ueckermann E.A., Akyol D., Soysal M., 2017. Distribution of mite species (Acari) on persimmon trees in Turkey (Ordu), with one newly recorded mite species and one re-described species. International Journal of Acarology 43, 563–581.
 • Alaoğlu, Ö., 1984. Erzurum ve Erzincan Yörelerindeki Bazı Bitkilerde Bulunan Eriophyoidea (Acarina: Actinedida) Akarlarının Sistematiği ve Zarar Şekli Üzerinde Çalışmalar. Doktora Tezi, Atatürk üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Erzurum.
 • Alaoğlu, Ö., 1991. Two New Records Of Eriophyid Mites (Acarina: Eriophyoidea) For The Turkish Fauna. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22,72–77.
 • Amrine, J.W., Manson, D., 1996. Preparation, mounting and descriptive study of Eriophyoid mites. Ed.: Lindquist, E.E., Sabelis, M.W., inside: Eriophyoid Mites-Their Biology, Natural Enemies And Control. Elsevier, Amsterdam, 383–396.
 • Anonim, 2012. Sert Çekirdekli Meyve Yetiştiriciliği-2. Içinde: Tarim Teknolojileri. T.C. Millî Eğitim Bakanliği, Ankara, s 101.
 • Anonim, 2018a. Yaş meyve ve sebze sektörü türki̇ye geneli̇ değerlendi̇rme raporu 2016/2017 Ocak-Aralık Dönemi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Mersin.
 • Anonim, 2018b. Biobest. Faydalı böcekler ve akarlar https://www.biobestgroup.com/tr/biobest/%C3%BCr%C3%BCnler/biyolojik-mucadele-15872/#productGroup_15084 (Erişim tarihi: 20 Nisan 2018).
 • Baldo, F.B., Raga, A., de Carvalho Mineiro, J.L., de Castro, J.L., 2016. Diversity and dynamics of populations of mites in nectarine trees (Prunus persica var. nucipersica) (Rosaceae). Journal of Plant Studies, 5(1), 28.
 • Bayram, Ş., Çobanoğlu, S., 2007. Mite fauna (Acari: Prostigmata , Mesostigmata, Astigmata) of coniferous plants in Turkey. Türkiye Entomoloji Dergisi, 31(4), 279–290.
 • Boczek, J., 1964. Studies on Eriophyid Mites of Poland III. Annales Zoologici, 11:221–236.
 • Bohinc. T., Trdan, S., 2012. Phytophagous and predatory mites in slovenia. Acarologia, 53(2), 145–150.
 • Bulut, H.S., Madanlar, N., 2005. Bademli (Ödemiş, İzmir ) Beldesi Meyve Fidanlıklarında Topraküstünde Saptanan Zararlı Böcek ve Akar Türleri İle Doğal Düşmanları. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 42(1), 67–74.
 • Çetin. G., Hantaş, C., Erenoğlu, B., 2006. Bursa ve Yalova’da Böğürtlen (Rubus fruticocus) Bahçelerinde Saptanan Zararlı Böcek, Akar Faunası Üzerinde Çalışmalar. Bahçe, 35, 61–74.
 • Çobanoğlu, S., 1989. Antalya İli Sebze Alanlarında Tespit Edilen Phytoseiidae Berlese, 1915 (Acarina: Mesostigmata) Türleri. Bitki Koruma Bülteni, 29 (1-2), 47–64.
 • Çobanoğlu, S., 1991-1992. An annotated list of hazel of Turkey. Israel Journal of Entomology, 25, 35–40.
 • Çobanoğlu, S., 1993a. Türkiye’ nin önemli elma bölgelerinde bulunan Phytoseiidae (Parazitiformes) türleri üzerinde sistematik çalışmalar I. Türkiye Entomoloji Dergisi, 17(1), 41–45.
 • Çobanoğlu, S., 1993b. Türkiye’nin önemli elma bahçelerinde bulunan Phytoseiidae (Parasitiformes) türleri üzerinde sistematik çalışmalar II. Türkiye Entomoloji Dergisi, 17(2), 99–116.
 • Çobanoğlu, S., 1993c. Türkiye’ nin önemli elma bölgelerinde bulunan Phytoseiidae (Parazitiformes) türleri üzerinde sistematik çalışmalar III. Türkiye Entomoloji Dergisi, 17(3), 145–192.
 • Çobanoğlu, S., 1993d. Türkiye’ nin önemli elma bölgelerinde bulunan Phytoseiidae (Parazitiformes) türleri üzerinde sistematik çalışmalar IV. Türkiye Entomoloji Dergisi 17(4), 239–255.
 • Çobanoğlu, S., 2004. Phytoseiid mites ( Mesostigmata : Phytoseiidae ) of Thrace , Turkey. Israel Journal of Entomology, 34, 83–107.
 • Çobanoğlu, S., 2008. Mites (Acari) associated with stored apricots in Malatya , Elazığ and İzmir provinces of Turkey. Türkiye Entomoloji Dergisi, 32(1), 3–20.
 • Çobanoğlu, S., Düzgüneş, Z., 1986. Ankara İlinde Önemli Meyve Ağaçlarında Tespit Edilen Kabuklubitler. Bitki Koruma Bülteni, 26(3-4), 135–158.
 • Çobanoğlu, S., Güldalı, B., 2017. Plant Parasitic and Predatory Mites ( Acari : Tetranychidae , Phytoseiidae ) and Population Density Fluctuation of Two-Spotted Spider Mite ( Tetranychus urticae Koch ) on Strawberry in the Mersin Province of Turkey. Research & Reviews: Journal of Zoological Sciences, 5(2), 57–67.
 • Çobanoğlu, S., Kazmierski, A., 1999. Tydeidae and Stigmaeidae [Acari: Prostigmata] from orchards, trees and shrubs in Turkey. Biological Bulletin of Poznan, 36(1), 71–83.
 • Çobanoğlu, S, Kumral, N.A., 2014. Ankara, Bursa ve Yalova illerinde domates yetiştirilen alanlarda zararli ve faydali akar (Acari) biyolojik çeşitliliʇi ve popülasyon dalgalanmasi. Turkiye Entomoloji Dergisi 38(2), 197–214.
 • Çobanoğlu, S, Kumral, N.A., 2016. The biodiversity, density and population trend of mites (Acari) on Capsicum annuum L. in temperate and semi-arid zones of Turkey. Systematic and Applied Acarology, 21(2), 907–918.
 • De Lillo, E., 1997. New Eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) from Italy III. Entomologica Bari 31:133–142.
 • Deligöz. İ., Değirmenci, K., Sökmen, M., 2015. Determination of Plum pox virus, the causal agent of Sharka Disease, in Samsun Province. Anadolu Journal of Agricultural Sciences, 30(3), 227.
 • Demite. P.R., Mcmurtry, J.A., De Moraes, G.J., 2014. Phytoseiidae database: A website for taxonomic and distributional information on phytoseiid mites (Acari). Zootaxa, 3795:571–577.
 • Denizhan, E., 2007. Ankara ilinde park ve süs bitkilerinde Eriophyoidea (Acarina) türleri, konukçulari, yayginliklari ve doğal düşmanlarinin saptanmasi ile zararlı Aculus schlechtendali (Nalepa,1892)’ nin popülasyon gelişimi üzerine araştirmalar. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 267s, Ankara.
 • Denizhan, E., Çobanoǧlu, S., 2010. Eriophyoid mites (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) in Van Lake Basin from Turkey. International Journal of Acarology, 36(6), 503–510.
 • Düzgüneş, Z., 1952. Türkiye’ de turunçgil akarları. Bitki Koruma Bülteni, 1:6–11.
 • Düzgüneş Z., 1965. Türkiye’de bitkilerde zarar veren Tenuipalpidae Sayed familyası türleri üzerine incelemeler. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı. 3,120–148.
 • Ecevit, O.,1976. Akar (Acarina)’ların toplanması, saklanması ve preparatlarının yapılması. Atatürk Üniversitesi Yayınları, 480, 1–32.
 • Eichelberger, C.R., Johann, L., Majolo, F., Ferla, N.J., 2011. Mites fluctuation population on peach tree (Prunus persica (L.) Batsch) and in associated plants. Revista Brasileira De Fruticultura, 33(3), 765–773.
 • Elma, F.N., Alaoğlu, Ö., 2008. Konya ilinde peyzaj alanlarındaki ağaç ve çalılarda bulunan zararlı akar türleri ve doğal düşmanları. Türkiye Entomoloji Dergisi, 32(2), 115–129.
 • Erdoğan, H., 2013. Tokat ilinde taş çekirdekli meyvelerde bulunan akar türlerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 97s, Tokat.
 • Erdoğan, H., Yanar, D., 2015. Tokat ilinde kayısı (Prunus armeniaca L.) ağaçlarında bulunan faydalı ve zararlı akar türlerinin belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 8(1), 71-75.
 • Ertop, S., 2006. Çanakkale ili kiraz bahçelerindeki yararlı ve zararlı böcek ve akar türlerinin saptanması. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 66s, Çanakkale.
 • Ertop, S., Özpınar, A., 2011. Çanakkale İli kiraz ağaçlarındaki fitofag ve yararlı türler ile bazı önemli zararlıların popülasyon değişimi. Türkiye Entomoloji Bülteni, 1(2), 109–118.
 • FAO, 2016. Food and agriculture data. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC (Erişim tarihi: 20 Nisan 2018).
 • Faraji, F., Çobanoğlu, S., Çakmak, I., 2011. A checklist and a key for the Phytoseiidae species of Turkey with two new species records (Acari: Mesostigmata). International Journal of Acarology, 37(1), 221–243.
 • Geçer, E., Denizhan, E., 2015. Diyarbakır ili meyve ağaçlarında zararlı Eriophyoidea (Acarina) türlerinin saptanması. Bitki Koruma Bülteni 55(2), 95–105.
 • Gençer N.S., Coşkuncu K.S., Kumral N.A., 2005. Bursa İlinde İncir Bahçelerinde Görülen Zararlı ve Yararlı Türlerin Saptanması Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20(2):24-30.
 • Gençer Gökçe, P., 2015. Tekirdağ ili yeşil alanlarda süs bitkilerinde bulunan akar türlerinin saptanmasi. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 61s, Tekirdağ.
 • Gerson, U., Smiley, R.L., Ochoa, R., 2003. Mites (Acari) for pest control. Blackwell Science Publishing Ltd, Oxford, UK, pp558.
 • Gonzalez, R.H., 1965. A taxonomic study of the genera Mediolata, Zetzellia, and Agistemus (Acarina: Stigmaeidae). University of California Press. 64.
 • Göksu, M.E., 1968. Akdiken akari (Tetranychus viennensis Zacher)’ nın biyolojisi , mücadelesi , yayılış sahası ve konukçuları üzerinde araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 8(3), 194–213.
 • Göven, M.A., Çobanoğlu, S., Güven, B., 2009. Ege Bölgesi bağ alanlarındaki avcı akar faunası. Bitki Koruma Bülteni, 49(1), 1–10.
 • Güven, B., 2008. Izmir ili şeftali bahçelerinde zararlı akar türleri ile doğal düşmanları ve populasyon değişimlerinin saptanması üzerinde araştırmalar. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 121s, İzmir.
 • Güven, B., Madanlar, N., 2011. İzmir ili şeftali bahçelerinde bulunan zararlı akarlar ile predatörü olan akar türleri. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2(2), 119–126.
 • Hazır, A., Ulusoy, M.R., 2012. Adana ve Mersin illeri şeftali ve nektarin alanlarında saptanan zararlılar ile predatör ve parazitoit türler. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 3(2), 157–168.
 • Hessein N.A., Perring, T.M., 1986. Feeding habits of the Tydeidae with evidence of Homeopronematus anconai (Acari: Tydeidae) predation on Aculops lycopersici (Acari: Eriophyidae). International Journal of Acarology 12, 215–221.
 • Heyer, J.D., Ueckermann, E.A., Khanjani, M., 2013. Iranian Cunaxidae (Acari: Prostigmata: Bdelloidea). Part III. Subfamily Cunaxoidinae. Journal of Natural History, 47(31-32), 2049–2070.
 • Hill, D.S., 2008. Pests of Crops in Warmer Climates and Their Control. Springer, United Kingdom pp. 704.
 • İnak, E., Çobanoğlu, S., 2018. Determination of mite species on vineyards of Ankara, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 27(2), 1232–1239.
 • İnal, B., 2005. Bafra ve Çarşamba ovalarında çeşitli kültür bitkisi alanlarında bulunan acarina türleri üzerinde faunistik çalışmalar. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitütüsü, 90s, Samsun.
 • İncekulak, R., Ecevit, O., 2002. Amasya ili elma bahçelerinde bulunan zararlı ve yararlı akar türleri ile popülasyon yoğunluklarının saptanması üzerinde bir araştırma. Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi 4-7 Eylül 2002 Erzurum.
 • Jeppson, L.R., Keifer, H.H., Baker, E.W., 1975. Mites injurious to economic plants. University of California Press, pp.710.
 • Kasap, İ., 2014. Çanakkale ili bağ alanlarında görülen önemli zararlı ve yararlı akar ( Acari ) türleri ve bu türlerin popülasyon değişimleri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 38(4), 451–458.
 • Kasap, İ., Çobanoğlu, S., 2007. Mite ( Acari ) fauna in apple orchards of around the Lake Van basin of Turkey. Türkiye Entomoloji Dergisi, 31(2), 97–109.
 • Kasap, İ., Atlıhan, R., Özgökçe, M.S., Kaydan, M.B., Polat, E., Yarımbatman, A., 2008. Van gölü havzası ceviz bahçelerinde saptanan zararlı akarlar ve bunlar üzerinde beslenen avcı türler. YYÜ, Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 18(2), 99–102.
 • Kasap, İ., Çobanoğlu, S., Pehlivan, S., Kök, Ş., Baştuğ, G., 2015. Çanakkale ve Balıkesir illeri yumuşak çekirdekli meyve ağaçları ve yabancı otlar üzerinde bulunan bitki zararlısı akar türleri. Bitki Koruma Bülteni, 55(2), 85-94.
 • Kasap, İ., Çobanoğlu, S., Pehlivan, S., 2013. Çanakkale ve Balıkesir illeri yumuşak çekirdekli meyve ağaçları ve yabancı otlar üzerinde bulunan predatör akar türleri. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 4(2), 109–123.
 • Khanjani, M., Hajizadeh, J., Dogh-Abadi, H.Z., 2015. A new species of Agistemus ( Acari : Stigmaeidae ) as a predatory agent of eriophyid mites in olive orchards in Guilan , Iran. Persian Journal of Acarology, 4(1), 1–10.
 • Kılıç, M., Aykaç, M., 1989. Karadeni̇z bölgesi̇ şeftali̇ bahçeleri̇ndeki̇ zararlilarla mücadeleni̇n yöneti̇mi̇ üzeri̇nde araştirmalar. Bitki Koruma Bülteni, 29(3-4), 211–241.
 • Kibritçi, C., Kazak, C., Karut, K., 2007. Avcı akar Typhlodromips (Amblyseius) enab El- Badry (Acari: Phytoseiidae)’ın farklı sıcaklıklarda biyolojilerinin belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Dergisi, 31(2), 129–138.
 • Knop, N.F., Hoy, M., 1983. Biology of a tydeid mite, Homeopronematus anconai (n. comb.) (Acari: Tydeidae), important in San Joaquin Valley vineyards. Hilgardia, 51(5), 1-30.
 • Krantz, G.W., Walter, D.E., 2009. A manual of Acarology, 3rd Editio. Texas Tech University Press, Lubbock pp.807.
 • Kumral, N.A., Çobanoğlu, S., 2015a. A reservoir weed for mites: Datura stramonium L. (Solanaceae) in the vicinity of cultivated solanaceous plants in Turkey. International Journal of Acarology, 41(7),563–573.
 • Kumral, N.A., Çobanoğlu, S., 2015b. The potential of the nightshade plants (Solanaceae) as reservoir plants for pest and predatory mites. Turkish Journal of Entomology, 39(1),91–108.
 • Kumral, N.A., Kovancı, B., 2007. The diversity and abundance of mites in agrochemical-free and conventional deciduous fruit orchards of Bursa , Turkey. Türkiye Entomoloji Dergisi, 31(2),83–95.
 • Kutlu, S., 2016. Edirne ili sebze alanlarında bulunan fitofag ve predatör akar türlerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 81s, Tekirdağ.
 • Li H.S., Xue X.F., Hong X.Y., 2012. Eriophyoid mites from Qinghai Province, northwestern China with descriptions of nine new species (Acari, Eriophyoidea). Zookeys, 196:47–107.
 • Madanlar, N., Kısmalı, S., 1991. İzmir ilinde turunçgillerde bulunan Acarina türleri ve popülasyon yoğunluklarının saptanması üzerinde araştırmalar. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 258s, İzmir.
 • Migeon. A., Nouguier, E., Dorkeld, F., 2011. Spider Mites Web: A comprehensive database for the Tetranychidae. inside: Sabelis MW, Bruin J (ed) Trends in Acarology. pp. 557–560.
 • Mladenovic, K., Stojnic, B., Vidovic, B., Radulovic, Z., 2013. New records of the tribe Bryobiini berlsese (Acari: Tetranychidae: Bryobiinae) from Serbia, with notes about associated predators (Acari: Phytoseiidae). Archives of Biological Sciences, 65(3),1199–1210.
 • Montes, S., Raga, A., Boliani, A., Boliani, A.C., de Carvalho Mineiro, J.L., dos Santos, P.C., 2011. Effect of fungicides on the mite fauna of Prunus persica L. cultivars in Presidente Prudente, SP, Brazil. Journal of Plant Protection Research, 51(3), 285-293.
 • Nas, S., Güler, P.G., 2015. Turunçgillerin çiçek ve küçük meyve dönemlerinde bazı akar ve fungus türlerinin belirlenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 19(1), 47–53.
 • Önuçar, A., Ulu, O., 1988. Kestane ağaçlarında bulunan akar türleri hakkında kısa bilgiler. Türkiye Entomoloji Dergisi. 12(1), 33–38.
 • Özcan, R., 2007. Başyayla (Karaman) ilçesinde kiraz ağaçlarında bulunan zararlı böcekler, akarlar ve doğal düşmanlarının tespiti üzerine araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 52s, Konya.
 • Özçağıran, R., Ünal, A., Özeker, E., İsfendiyaroğlu, M., 2003. Ilıman iklim meyve türleri. İçinde: Sert Çekirdekli Meyveler Cilt-I, 553. edn. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir, s 229.
 • Özkan, C., Gürkan, O., Hancıoğlu, Ö., 2005. Çubuk (Ankara) ilçesi vişne ağaçlarında zararli olan türler, doğal düşmanları ve önemlileri üzerinde gözlemler. Tarım Bilimleri Dergisi, 11(1), 57–59.
 • Özman, S.K., Çobanoğlu, S., 2001. Current status of hazelnut mites in Turkey. Acta Horticulture, 556, 479–488. Özman-Sullivan, S.K., Öcal, H., Mıcık, M., 2007. Occurence of mite species in tea plantations in Turkey. XVI International Plant Protection Congress, 2007 October 15-18; Glasgow, Scotland, UK, 2, 764-765.
 • Özsayın, N., 2012. Kelkit vadisinde(Giresun, Sivas) yer alan bazı ilçelerde yumuşak çekirdekli meyveler üzerindeki akar türleri. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 86s, Tokat.
 • Özsisli, T., Çobanoğlu, S., 2011. Mite (Acari) fauna of some cultivated plants from Kahramanmaraş, Turkey. African Journal of Biotechnology, 10(11), 2149-2155.
 • Öztürk, N., Ulusoy, M.R., 2003. Mersin ili kayısılarında saptanan zararlılar. Alatarım, 2(2), 21–26.
 • Panou, H.N., Emmanouel, N.G., 1996. Two new species of Lorryia (Acari: Prostigmata) from Greece. Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum (Hamburg), 12, 91–103.
 • Riahi, E., Nemati, A., Shishehbor, P., Saeidi, Z., 2011. Population growth parameters of the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae, on three peach varieties, in Iran. Acarologia, 51(4), 473–480.
 • Ripka, G., Fain, A., Kazmierski, A., Kreiter, S., Magowski, W.L., 2002. Recent data to the knowledge of the arboreal mite fauna in Hungary (Acari: Mesostigmata, Prostigmata, and Astigmata). Acarologia, 3:271–281.
 • Ripka, G., Laniecka, I., Kazmierski, A., 2013. On the arboreal acarofauna of Hungary: Some new and rare species of prostigmatic mites (Acari: Prostigmata: Tydeidae, Iolinidae and Stigmaeidae). Zootaxa, 3702(1), 1–50.
 • Sağlam, H.D., Çobanoğlu, S., 2010. Determination of Tenuipalpidae (Acari: Prostigmata) species in parks and ornamental plants of Ankara, Turkey. Türkiye Entomoloji Dergisi. 34, 37–52.
 • Satar, S., Ada, M., Kasap, İ., Çobanoğlu, S., 2013. Acarina fauna of citrus trees in eastern Mediterranean region of Turkey. Integrated Control in Citrus Fruit Crops IOBC-WPRS Bulletin, 95:171–178.
 • Shinkaji, N., 1979. Geographical distribution of the citrus red mite, Panonychus citri and european red mite, P. ulmi in Japan. inside: Recent Advances in Acarology, Vol I. pp. 81–87.
 • Smith Meyer, M.K.P., Craemer, C., 1999. Mites (Arachnida: Acari) as crop pests in southern Africa: an overview. African Plant Protection, 5(1), 37–51.
 • Soysal, M., 2017. Ordu ilinde yetiştirilen bazı sebzelerde bulunan faydal ve zararlı akar türlerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 233s, Ordu.
 • Stojnic, B., Panou, H., Papadoulis, G., Petanovic, R., Emmanouel, N., 2002. The present knowledge and new records of Phytoseiid and Tydeid mites (Acari: Phytoseiidae, Tydeidae) for the fauna of Serbia and Montenegro. Acta Entomologica Serbica, 7(1-2), 111–117.
 • Swirski, E., Amitai, S., 1982. Notes on predacious mites (Acarina: Phytoseiidae) from Turkey, with description of the male of Phytoseius echinus Wainstein and Arutunian. Israel Journal of Entomology, 16:55–62.
 • Şekeroglu, E., Kazak, C., 1993. First record of Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae) in Turkey. Entomophaga, 38(3), 343-345.
 • Tempfli, B., Pénzes, B., Fail, J., Szabó, A., 2015. The occurrence of tydeoid mites (Acari: Tydeoidea) in Hungarian vineyards. Systematic and Applied Acarology, 20(8), 937–954.
 • Tokkamış, F., 2011. Tokat ilinde yetiştirilen bazı sebze türlerinde faydalı ve zararlı akar (Acari) türlerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 59s, Tokat.
 • Toros, S., 1974. Orta Anadolu bölgesinde önemli bitki zararlılarından Tetranychus viennensis Zacher (Akdiken Akarı)’in morfolojisi, biyolojisi, yayilişi ve konukçuları ile kimyasal savaş imkanları üzerine araştırmalar. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 514,74.
 • TÜİK, 2017. Bitkisel üretim istatistikleri veri tabani. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr (Erişim tarihi: 20 Nisan 2018).
 • Ulusoy, M.R., Vatansever, G., Uygun, N., 1999. Ulukışla (Niğde) ve Pozantı (Adana) yöresi kiraz ağaçlarında zararlı olan türler, doğal düşmanları ve önemlileri üzerindeki gözlemler. Türkiye Entomoloji Dergisi, 23(2),111-120.
 • Yanar, D., Ecevit, O., 2005. Tokat ilinde elma (Malus communis L.) bahçelerinde görülen bitki zararlisi ve predatör akar türleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1), 18–23.
 • Yarpuzlu, F., Öztemiz, S., Karacaoǧlu, M., 2008. Natural enemies and population movement of the California red scale, Aonidiella aurantii maskell (Homoptera: Diaspididae) with efficiency of parasitoid, Aphytis melinus (How.) (Hymenoptera: Aphelinidae) in lemon orchards. Journal of the Entomological Research Society, 10(1), 43–58.
 • Yeşilayer, A., Çobanoğlu, S., 2011. The distribution of predatory mite species (Acari : Phytoseiidae) on ornamental plants and parks of Istanbul, Turkey. Türkiye Entomoloji Dergisi, 1(3), 135–143.
 • Yeşilayer, A., Uçar, M.H., 2016. Phytoseiid mites on ornamental plants in Tokat. American Journal of Engineering Research (AJER), 5(10), 354–357.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Bitki Koruma
Yazarlar

Yazar: Yunus Emre Altunç (Sorumlu Yazar)
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ, ENTOMOLOJİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Yazar: Rana Akyazı
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Şubat 2019

Bibtex @araştırma makalesi { omuanajas441274, journal = {Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-8750}, eissn = {1308-8769}, address = {}, publisher = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {34}, pages = {18 - 34}, doi = {10.7161/omuanajas.441274}, title = {Ordu ilinde sert çekirdekli meyve ağaçlarında bulunan akar türleri}, key = {cite}, author = {Altunç, Yunus Emre and Akyazı, Rana} }
APA Altunç, Y , Akyazı, R . (2019). Ordu ilinde sert çekirdekli meyve ağaçlarında bulunan akar türleri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi , 34 (1) , 18-34 . DOI: 10.7161/omuanajas.441274
MLA Altunç, Y , Akyazı, R . "Ordu ilinde sert çekirdekli meyve ağaçlarında bulunan akar türleri". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34 (2019 ): 18-34 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuanajas/issue/43320/441274>
Chicago Altunç, Y , Akyazı, R . "Ordu ilinde sert çekirdekli meyve ağaçlarında bulunan akar türleri". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34 (2019 ): 18-34
RIS TY - JOUR T1 - Ordu ilinde sert çekirdekli meyve ağaçlarında bulunan akar türleri AU - Yunus Emre Altunç , Rana Akyazı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.7161/omuanajas.441274 DO - 10.7161/omuanajas.441274 T2 - Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 34 VL - 34 IS - 1 SN - 1308-8750-1308-8769 M3 - doi: 10.7161/omuanajas.441274 UR - https://doi.org/10.7161/omuanajas.441274 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Ordu ilinde sert çekirdekli meyve ağaçlarında bulunan akar türleri %A Yunus Emre Altunç , Rana Akyazı %T Ordu ilinde sert çekirdekli meyve ağaçlarında bulunan akar türleri %D 2019 %J Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-8750-1308-8769 %V 34 %N 1 %R doi: 10.7161/omuanajas.441274 %U 10.7161/omuanajas.441274
ISNAD Altunç, Yunus Emre , Akyazı, Rana . "Ordu ilinde sert çekirdekli meyve ağaçlarında bulunan akar türleri". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34 / 1 (Şubat 2019): 18-34 . https://doi.org/10.7161/omuanajas.441274
AMA Altunç Y , Akyazı R . Ordu ilinde sert çekirdekli meyve ağaçlarında bulunan akar türleri. Anadolu Journal of Agricultural Sciences. 2019; 34(1): 18-34.
Vancouver Altunç Y , Akyazı R . Ordu ilinde sert çekirdekli meyve ağaçlarında bulunan akar türleri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. 2019; 34(1): 34-18.