Yıl 2019, Cilt 34 , Sayı 3, Sayfalar 351 - 359 2019-10-15

Performance of white hybrid dent corn candidate cultivars in samsun conditions
Samsun ekolojik koşullarında beyaz atdişi hibrit mısır çeşit adaylarının performanslarının belirlenmesi

İsmail Sezer [1] , Murat ERDOĞAN [2] , Hasan AKAY [3]


This study was conducted to determine yield, yield components and quality criteria of white dent corn cultivars suitable for Samsun-Bafra and Çarşamba Plain conditions. Experiments were conducted in maize main crop season of 2018 with 10 white hybrid maize candidate cultivars (TTBM2017-1, TTBM2017-2, TTBM2017-3, TTBM2017-4, TTBM2017-5, TTBM2017-6, Kompozit Beyaz, Tk353, Tk534 and Tk384) developed by Black Sea Agricultural Research Institute and 3 standard cultivars (Ada353, P31w86 and P2948w)   in randomized blocks design with 3 replications. Variance analysis revealed significant differences in investigated traits of white dent corn genotypes. Genotype kernel yields varied between 279.46- 1390.91 kg/da; number of days to flowering varied between 68.17-76.00 day; the first cob heights varied between 75.00-103.33 cm; cob shape index (1-5) varied between 1.67-2.67; cob lengths between 10.52-20.53 cm; cob diameters between 42.62-52.11 mm; number of kernel per cob between 321.55-606.60; thousand-kernel weights between 218.00-350.41 g; moisture at harvest between 16.43-28.50%; kernel crude protein ratios between 10.62-12.85% and finally kernel crude oil ratios varied between 3.80-5.45%. It was concluded based on present findings that Ada353 and P31w86 cultivars were superior with regard to kernel yield in Samsun-Bafra and Çarşamba l°Cations, thus they can be recommended for the region. It was also concluded that TTBM2017-3 genotype could be recommended for kernel crude oil ratio and Tk384 genotype could be recommended for kernel crude protein ratio.Bu çalışma; Samsun-Bafra ve Çarşamba Ovası koşullarına uygun beyaz at dişi mısır çeşitlerinin verim, verim unsurları ve kalite kriterlerini belirlemek amacıyla, 2018 ana ürün mısır yetiştirme sezonunda, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen 10 beyaz melez mısır çeşit adayı (TTBM2017-1, TTBM2017-2, TTBM2017-3, TTBM2017-4, TTBM2017-5, TTBM2017-6, Kompozit Beyaz, Tk353, Tk534 ve Tk384) ve 3 adet (Ada353, P31w86 ve P2948w)  standart kullanılarak, tesadüf blokları deneme deseninde 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Araştırma sonucu, incelenen karakterlerde beyaz at dişi mısır genotipleri arasında farklılık istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Genotiplerin tane verimleri 279.46- 1390.91 kg/da; çiçeklenme gün sayısı 68.17-76.00 gün; bitki boyu 220.00, 306.67 cm; ilk koçan yüksekliği 75.00-103.33 cm; koçan görünümü (1-5) 1.67-2.67; koçan uzunluğu 10.52-20.53 cm; koçan çapı 42.62-52.11 mm; koçanda tane sayısı 321.55-606.60 adet; tane koçan oranı % 80.67- 83.93; bin tane ağırlığı 218.00-350.41 g; hasatta tane nem % 16.43-28.50; tanede ham protein oranı % 10.62-12.85 ve tanede ham yağ oranı % 3.80-5.45 olarak belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, tane verimi bakımından, Samsun-Bafra ve Çarşamba lokasyonlarında Ada353 ve P31w86 çeşitlerinin daha üstün olduğu ve yetiştiricilikte önerilebileceği söylenebilir.  Ayrıca, tanede ham yağ oranı bakımından TTBM2017-3 genotipi, tanede ham protein oranı bakımdan ise Tk384 genotipi önerilebilir.  • kkkkkkkkkkkkkk
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Tarla Bitkileri
Yazarlar

Yazar: İsmail Sezer
Ülke: Turkey


Yazar: Murat ERDOĞAN

Yazar: Hasan AKAY

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { omuanajas568403, journal = {Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-8750}, eissn = {1308-8769}, address = {}, publisher = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {34}, pages = {351 - 359}, doi = {10.7161/omuanajas.568403}, title = {Samsun ekolojik koşullarında beyaz atdişi hibrit mısır çeşit adaylarının performanslarının belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Sezer, İsmail and ERDOĞAN, Murat and AKAY, Hasan} }
APA Sezer, İ , ERDOĞAN, M , AKAY, H . (2019). Samsun ekolojik koşullarında beyaz atdişi hibrit mısır çeşit adaylarının performanslarının belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi , 34 (3) , 351-359 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuanajas/issue/49343/568403
MLA Sezer, İ , ERDOĞAN, M , AKAY, H . "Samsun ekolojik koşullarında beyaz atdişi hibrit mısır çeşit adaylarının performanslarının belirlenmesi". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34 (2019 ): 351-359 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuanajas/issue/49343/568403>
Chicago Sezer, İ , ERDOĞAN, M , AKAY, H . "Samsun ekolojik koşullarında beyaz atdişi hibrit mısır çeşit adaylarının performanslarının belirlenmesi". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34 (2019 ): 351-359
RIS TY - JOUR T1 - Samsun ekolojik koşullarında beyaz atdişi hibrit mısır çeşit adaylarının performanslarının belirlenmesi AU - İsmail Sezer , Murat ERDOĞAN , Hasan AKAY Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 351 EP - 359 VL - 34 IS - 3 SN - 1308-8750-1308-8769 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Samsun ekolojik koşullarında beyaz atdişi hibrit mısır çeşit adaylarının performanslarının belirlenmesi %A İsmail Sezer , Murat ERDOĞAN , Hasan AKAY %T Samsun ekolojik koşullarında beyaz atdişi hibrit mısır çeşit adaylarının performanslarının belirlenmesi %D 2019 %J Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-8750-1308-8769 %V 34 %N 3 %R %U
ISNAD Sezer, İsmail , ERDOĞAN, Murat , AKAY, Hasan . "Samsun ekolojik koşullarında beyaz atdişi hibrit mısır çeşit adaylarının performanslarının belirlenmesi". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34 / 3 (Ekim 2019): 351-359 .
AMA Sezer İ , ERDOĞAN M , AKAY H . Samsun ekolojik koşullarında beyaz atdişi hibrit mısır çeşit adaylarının performanslarının belirlenmesi. Anadolu Journal of Agricultural Sciences. 2019; 34(3): 351-359.
Vancouver Sezer İ , ERDOĞAN M , AKAY H . Samsun ekolojik koşullarında beyaz atdişi hibrit mısır çeşit adaylarının performanslarının belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. 2019; 34(3): 359-351.