Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ortak Derslerinde Kullanılan Kitaplardaki Kelimelerin Uluslararası Öğrenciler Gözüyle İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt 39, Sayı 1, 23 - 39, 30.06.2020

Öz

Yabancı bir dille öğrenim gören öğrencilerin ne kadar kelime bildiği, hem anlamaya hem de anlatmaya dayalı becerilerin kullanımını doğrudan etkilemektedir. Öğrencilerin öncelikli olarak hangi kelimeleri öğrenmeleri gerektiğini tespit etmek için değişik derlemler kullanılarak sıklık çalışmaları yapılmaktadır. Bunlardan en yaygın olanlar genel ve akademik kelime listeleridir. Genel kelime listeleri günlük hayatta en sık kullanılan kelimeleri, akademik kelime listeleri ise akademik yayınlarda en sık kullanılanları içermektedir. İngilizce gibi, yabancı dil olarak öğretimi çok yaygın yapılan dillerde değişik araştırmacılar tarafından hazırlanmış farklı kelime listeleri ile karşılaşmak mümkün iken, Türkçede bu anlamda yolun başında olduğumuz görülmektedir. Bu çalışmada iktisat fakültesi birinci sınıfta okutulan ortak derslerin kitaplarından hazırlanan derlemin incelemesi yapılmıştır. Çalışmanın amacı, ortak derslerin kelime yükünü tespit etmek, bu kelimeleri İstanbul yabancılar için Türkçe setindeki kelimeler ve Göz’ün (2003) ilk 2000 kelimesi ile karşılaştırmak ve bu derslerin kitaplarında sık kullanılan ortak kelimeleri tespit etmek idi. Çalışma sonucunda ortak derslerin kitaplarında 8050 farklı kelime olduğu, bu kelimelerin % 44’ünün İstanbul yabancılar için Türkçe setindekilerle aynı olduğu, Göz’ün (2003) ilk 2000 kelimesinin derlemdeki toplam kelimelerin % 77’sini oluşturduğu görülmüştür. Çalışmada ayrıca, derlemde sık tekrar eden 146 kelime tespit edilmiş ve bu kelimeler derlemin % 7’sini oluşturmuştur. Çalışma sonuçlarının, özellikle uluslararası öğrencilere yönelik Akademik Türkçe derslerinde kullanılabileceği düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Anthony, L. (2014). AntWordProfiler (Version 1.4.0) [Computer Software]. Tokyo, Japan: Waseda University. [Çevrim içi: http://www.laurenceanthony.net/software/antwordprofiler/ Erişim Tarihi: 12 Ocak 2019].
 • Apaydın, N. (2010). 6. sınıf Türkçe ders kitaplarının söz varlığı açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Baş, B. (2011). Söz varlığı ile ilgili çalışmalarda kullanılacak ölçütler. Türklük Bilimi Araştırmaları, 29, 27–61.
 • Bauer, L. & Nation, P. (1993). Word families. International Journal of Lexicography, 6(4), 253-279.
 • Coxhead, A. (2000). A new academic word list. TESOL Quarterly, 34(2), 213‐238.
 • Çelik, S. (2014). Yabancı dil olarak Almanca ve Türkçe öğretimi A1 ve A2 seviyesindeki ders kitaplarında kullanılan söz varlığının karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Göçen, G. (2016). Yabancılar için hazırlanan Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığı ile Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazılı anlatımlarındaki söz varlığı ( Doktora tezi), Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Göçen, G. & Okur, A. (2016). Yabancılar için Türkçe ders kitaplarındaki sözcüklerin kullanım sıklığı ve yaygınlığı. Milli Eğitim, 210, 447–476.
 • Göz, İ. (2003). Yazılı Türkçenin kelime sıklığı sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Hsu, W. (2011). The vocabulary thresholds of business textbooks and business research articles for EFL learners. English for Specific Purposes, 30, 247-257.
 • Hsu, W. (2014). Measuring the vocabulary load of engineering textbooks for EFL undergraduates. English for Specific Purposes 33, 54–65.
 • Hwang, K. (1989). Reading newspapers for the improvement of vocabulary and reading skills (Unpublished master's thesis), Victoria University of Wellington, Wellington.
 • Korkmaz, Z. (1992). Gramer terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Karadağ, Ö. (2005). Kelime hazinesi çalışmaları açısından kelime kavramı üzerine bir değerlendirme. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 293-307.
 • Laufer, B. (1989). What percentage of text lexis is essential for comprehension? C. Lauren & M. Nordman (Eds.), Special language: From human thinking to thinking machines, 316–323. Clevedon, England: Multilingual Matters.
 • Laufer, B., & Ravenhorst-Kalovski, G. C. (2010). Lexical threshold revisited: Lexical text coverage, learners’ vocabulary size and reading comprehension. Reading in a Foreign Language, 22(1), 15–30.
 • Lewis, M. (1993). The lexical approach. Hove: LTP.
 • Liu, N. A., & Nation, I. S. P. (1985). Factors affecting guessing vocabulary in context. RELC Journal,16, 33–42.
 • Muñoz, V. L. (2015). The vocabulary of agriculture semi-popularization articles in English: A corpus-based study. English for Specific Purposes 39, 26–44.
 • Nation, I. S. P. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambridge, England: Cambridge University Press.
 • Nation, I. S. P. (2006). How large a vocabulary is needed for reading and listening? The Canadian Modern Language Review, 63(1), 59–82.
 • Nation, I. S. P., & Waring, R. (1997). Vocabulary size, text coverage and word lists. N. Schmitt & M. McCarthy (Eds.), Vocabulary: Description, acquisition and pedagogy, 6–19. Cambridge, England: Cambridge University Press.
 • Özdemirel, A. Y. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce ders kitaplarındaki sözcüklerin kullanım sıklığı bağlamında değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi), İstanbul üniversitesi, İstanbul.
 • Öztürk, H. (2013). 1980’den 2010 yılına okunurluğu yüksek Türk romanlarının sözvarlığı açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • West, M. (1953). A general service list of English words. London: Longman, Green & Co.
 • Yang. M. N. (2015). A nursing academic word list. English for Specific Purposes, 37, 27–38.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Özel
Bölüm Tüm Alanlar
Yazarlar

Dursun DEMİR (Sorumlu Yazar)
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
0000-0002-4882-9462
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 39, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Demir, D. (2020). İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ortak Derslerinde Kullanılan Kitaplardaki Kelimelerin Uluslararası Öğrenciler Gözüyle İncelenmesi . Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty , 39 (1) , 23-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuefd/issue/53755/600097

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında özgün araştırma makalelerini kabul eden ve yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanan hakemli akademik bir dergidir.