Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Güzel Sanatlar Liselerinde Kullanılan Çalgı Eğitimi Kanun ve Çalgı Toplulukları Ders Kitapları Arasındaki Hedef Davranış İlişkisinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 40, Sayı 1, 107 - 121, 30.06.2021

Öz

Bu araştırmada 2019 yılında yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Liseleri Çalgı Eğitimi kanun kitapları 9, 10, 11, 12 ve çalgı toplulukları 10, 11, 12 ders kitapları makam, usul, artikülasyon/süslemeler konuları bakımından karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi modeli kullanılmıştır. Kitaplarda yer alan usûl, makam ve artikülasyon, süslemeler tespit edilmiş hedef-davranış-içerik olarak taranmıştır. Bu araştırmada iki ayrı dersin içeriklerindeki sorunlar ve nedenler belirlenmiş alana uygulanabilir çözümler önerilmiştir. Araştırma verilerinin analiziyle aşağıdaki bulgu ve sonuçlara ulaşılmıştır. Güzel Sanatlar Liseleri 9.10.11 ve 12.sınıf çalgı eğitimi kanun ders kitaplarında Sofyan usulünde alıştırmalara büyük ölçüde yer verilmiş, bu alıştırmaların niceliğine bağlı olarak kanun ders kitapları ve çalgı toplulukları kitaplarında da Sofyan usulünde eserlerin yer aldığı görülmüştür. Araştırmada kullanılan tüm kitaplarda toplam 30 farklı usule yer verilmiş, bu usullerden 6’sı alıştırma ve eserlerde, 24’ünün sadece eserlerde kullanıldığı sonucuna ulaşılmaktadır. Çalgı eğitimi Kanun ders kitaplarında her sınıfta farklı makamlar tespit edilmiş ve farklı sayılarda kullanıldığı görülmüş, sadece Buselik makamı iki sınıfta da yer almıştır. Aynı tespitlerin çalgı toplulukları ders kitapları için de geçerli olduğu saptanmıştır. Araştırmada incelenen tüm kitaplarda tespit edilen artikülasyon ve süslemelerin eserlerde az oranda kullanıldığı, bazı kitaplarda ise hiç kullanılmadığı saptanmıştır.

Kaynakça

 • Akın,O.N.,& Kurtuluş,G.,& Özal K. (2019). Çalgı Toplulukları (TSM) Ders Kitabı 10. Sınıf Devlet Kitapları, İkinci Baskı, Ankara. Erişim Adresi: http://www.eba.gov.tr/
 • Akın,O.N.,& Kurtuluş,G.,& Özal K. (2019). Çalgı Toplulukları (TSM) Ders Kitabı 11. Sınıf Devlet Kitapları, İkinci Baskı, Ankara. Erişim Adresi: http://www.eba.gov.tr/
 • Akın,O.N.,& Kurtuluş,G.,& Özal K. (2019). Çalgı Toplulukları (TSM) Ders Kitabı 12. Sınıf Devlet Kitapları, Birinci Baskı, Ankara. Erişim Adresi: http://www.eba.gov.tr/
 • Angı, Ç. E. (2013). Müzik Kavramı ve Türkiye’de Dinlenen Bazı Müzik Türleri. Idil Journal of Art and Language, 2(10), 59–81. https://doi.org/10.7816/idil-02-10-05
 • Doğruöz, M. D. (2017). Müzik Öğretmenliği Lisans Programlarında Yer Alan Bireysel Çalgı Dersi Kapsamında “‘Kanun.’” 2017(11), 63–72.
 • Dağlı, H. U., & Dağlı, K. K., & Kiremitçi, M. (2019). Çalgı Eğitimi Kanun Ders Kitabı 11. Devlet Kitapları, Birinci Baskı, Ankara. Erişim Adresi: http://www.eba.gov.tr/
 • Dağlı, H. U., & Dağlı, K. K., & Kiremitçi, M. (2019). Çalgı Eğitimi Kanun Ders Kitabı 12. Devlet Kitapları, Birinci Baskı, Ankara. Erişim Adresi: http://www.eba.gov.tr/
 • Erkek, A., & Karaelma, E., & Demirüzlü, Ö. (2019). Çalgı Eğitimi Kanun Ders Kitabı 9. Devlet Kitapları, Birinci Baskı, Ankara. Erişim Adresi: http://www.eba.gov.tr/
 • Erkek, A., & Karaelma, E., & Demirüzlü, Ö. (2019). Çalgı Eğitimi Kanun Ders Kitabı 10. Devlet Kitapları, Birinci Baskı, Ankara. Erişim Adresi: http://www.eba.gov.tr/
 • İnce, U. A. (2019). Türk Müziği Usûl Eğitim - Öğretiminde Kullanılan Yazılı Kaynaklardaki Usûl Bahsine İlişkin İfadelerin Mukayesesi. 33, 241–265.
 • Kaçar, G. Y. (2005). Geleneksel Türk Sanat Müziği’nde Süslemeler Ve Nota Dışı İcralar. 2, 215–228.
 • Kaçar, G. Y. (2008). Türk Musikisinde Makam. 145–158.
 • Kaçar, G. Y. (2017). Klasik Türk Musikisi Ve Klasik Türk Edebiyatı Arasındaki Etkileşim. 3(1), 117–137.
 • Kahyaoğlu, Y. (2011). Kanun Sazı Öğretiminde Klasik Türk Müziği Saz Eseri Formlarının İncelenmesi.
 • Karakaya, O. (2009). Türk Müziği Eğitimi Veren Devlet Konservatuvarlarında Koro Eğitimi Ve Yönetimi.
 • Savaş, K. (2016). Mesleki Müzik Eğitimi Veren Devlet Konservatuvarlarındaki Kanun Eğitiminin İçerik Ve Yöntem Bakımından İncelenmesi. 1–22.
 • Uçan, A. (1997), Müzik eğitimi: Temel kavramlar - ilkeler - yaklaşımlar Müzik Ansiklopedisi. Ankara USLU
 • Yakınlar,Ö. (2019).Milli Eğitim Bakanlığı Kitap Yazım Komisyonları Tarafından Güzel Sanatlar Liseleri İçin Hazırlanan ''Çalgı Eğitimi Kanun''Ders Kitaplarının İncelenmesi.Internatıonal Congress of Science Culture And Educatıon.İnces.737-747.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Tüm Alanlar
Yazarlar

Metin DURSUN Bu kişi benim
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-7211-8989
Türkiye


Yavuz Selim KALELİ (Sorumlu Yazar)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5713-7399
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 40, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Dursun, M. & Kaleli, Y. S. (2021). Güzel Sanatlar Liselerinde Kullanılan Çalgı Eğitimi Kanun ve Çalgı Toplulukları Ders Kitapları Arasındaki Hedef Davranış İlişkisinin İncelenmesi . Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty , 40 (1) , 107-121 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuefd/issue/62535/865395