Yıl 2014, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 35 - 48 2014-01-02

Günümüz dünyasında en yaygın spor branşı olarak kabul edilen futbolun, geniş kitlelerin katılımıyla bu varlığını sürdüreceği tüm otoriteler tarafından kabul görmektedir. Futbol yönetim ve organizasyonlarının bilimsel metotlar ışığında, futbol yönetimi uzmanları ve kuruluşları ile birlikte, günümüz şartlarına uygun, geniş katılımlı ve paylaşımcı ortamlarda ele alınarak “Modern Futbol Yönetimine” uygun planlanıp değerlendirilmesi, futbolunun gelişerek, yaygınlaşmasının yanı sıra, uluslararası rekabet şansını artırarak, verimlilik esasına dayalı, istihdam ve katma değer yaratarak, kitlelere ulaştırılması gerekmektedir. Bu araştırmada, futbolun Dünya’da, Avrupa’da ve Türkiye’de kurumsallaşma süreci, yönetim yapısı ve düzenlenen organizasyonlar, tarihsel araştırmalarda kullanılan retrospektif yöntem ile değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yönetim, organizasyon, futbol, toplumsal kurum
In today’s world, it is accepted by all authorities that football, which is considered to be the most widely recognized sport, will continue to survive with the participation of great masses. Football management and organizations should be considered, planned and evaluated in the light of scientific methods together with football management experts and institutions in accordance with “Modern Football Management”; football should be developed and generalized and it should be made accessible to the masses by increasing the chance of international competition, efficiency and employment. In this study, the process of institutionalization, the management structure and organizations of football as a social institution in the world, in Europe and Turkey were evaluated with retrospective method using historical researches.
 • Ekenci G, İmamoğlu F. Spor işletmeciliği, Ankara, Alp Ofset Matbaacılık, 1. Baskı; 1998, 10-15.
 • Doğar Y, Türkiye’de Spor Yönetimi, Adana, Öz Akdeniz Ofset; 1997, 8-11, 57-108.
 • Amman T, İkizler C, Karagözoğlu C, Sporda Sosyal Bilimler, Alfa Yayınları; Bursa 2000.
 • Seraslan Z, Spor yönetimi Ders Notları, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu; 2002.
 • Çaha Ö. Spora yaslanarak bir nefes almak, Düşünen Siyaset; 1999; (1), 115-125.
 • Devecioğlu S, Çoban B. Türkiye futbol federasyonun özerkliği, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Dergisi, 2002; (8), 49-58. Urartu Ü. Futbol, İnkılap Kitapevi Yayınları, İstanbul, Anka Basımevi, 5. baskı; 1994; 5-12-15.
 • Erdoğan İ. Futbol ve futbolu inceleme üzerine, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2008; (26, 11).
 • Tercüman, Futbol, Spor Ansiklopedisi, İstanbul, Tercüman Matbaacılık, 1981; 65-67.
 • Somali V. Teknik-Taktik Yönleriyle Futbol ve Tarihi, İstanbul, İnkilap Yayınevi; 1989.
 • Akşar T, Merih K. Futbol Ekonomisi, İstanbul, Literatür Yayıncılık; 2006. www.footystamps.com/orig_index.htm. (10.09.2010).
 • Fişek K. 100 soruda Türkiye Spor Tarihi, İstanbul, Gerçek Yayınevi; 1985; 52. www.tff.org/default.aspx. (01.02.2013).
 • Sümer R. Sporda Demokrasi, Ankara, Şafak Matbaacılık; 1990; 20-27.
 • Aydın N. Futbol 1. Ankara, Türk Spor Vakfı Yayınları, Başkent Yayınevi; 1989; 54-57.
 • Güney T. Profesyonel Futbolda Yönetim Uygulamaları, İstanbul, Futbol Federasyonu, Yayın No: 7. 1991; 8-33.
 • Öcal D. Halkla ilişkiler endüstrisi. Popüler Spor ve Futbol. Toplum Bilim Dergisi. Futbol Özel Sayısı. 2002; 121.
 • Doğan İ. Türk Futbolunda Potansiyel İstanbul Ruhu ve şiddet, Düşünen Siyaset, Aylık Düşünce Dergisi, 1999; (1), (2), 73Devecioğlu S. Türk spor yönetiminde özerkliğin ekonomik boyutu (Türkiye futbol federasyonu örneği), Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanlığı, Ankara. 2002; 168.
 • Orta L. F.I.F.A dünya kupası finallerinin analitik olarak incelenmesi, 1. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi, 2000; (2), 227-239.
 • Ergüven E. Spor kitabı. NTV Yayınları. İstanbul. Ofset Filmcilik ve Matbaacılık; 2008; 96.
 • FIFA Tüzüğü, Tüzüğün Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Genel Kurul İç Tüzüğü, 09 / 2005. http://www.fifa.com (002006). www.fifa.com/. (01.09.2010). www.uefa.com. (15.08.2010).
 • Türkiye Futbol Federasyonu, Türk futbol tarihi (1991-1996), Türkiye Futbol Federasyonu Yayınları, Gül Basımevi; 1992; (2), 3-11.
 • Devecioğlu S, Çoban B. Türkiye’de profesyonel futbolun finansı, Spor Araştırmaları Dergisi, 2003; (7), (3), 2.
 • Gürkan S. Yıkılmayan İmparatorluk, Futbol, Ankara, Ümit Yayıncılık, 2000.
 • Devecioğlu S. Türkiye’de futbolun kurumsallaşması, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2008; (26), 393.
 • Deloitte Touche. AB sürecinde Türk Futbolu, http:/www.deloitte.com (29.03.2007).
 • Belet I. Avrupa’da profesyonel futbolun geleceği hakkında taslak rapor. (Çev. Kutlu Merih). FESAM. 2007.
 • Devecioğlu S. Futbolun yasal evrimi ve son gelişmeler, 2007; http:// www.fesam.org (02.01.2010).
Birincil Dil tr
Bölüm Sporda Yönetim ve Organizasyon
Yazarlar

Yazar: Sebahattin DEVECİOĞLU

Yazar: Bilal ÇOBAN

Yazar: Yunus KARAKAYA

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Ocak 2014

Bibtex @ { omuspd217846, journal = {Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-5110}, eissn = {1309-8543}, address = {}, publisher = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {5}, pages = {35 - 48}, doi = {10.17155/spd.44442}, title = {FUTBOL YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONLARININ GÖRÜNÜMÜ}, key = {cite}, author = {Deveci̇oğlu, Sebahattin and Çoban, Bilal and Karakaya, Yunus} }
APA Deveci̇oğlu, S , Çoban, B , Karakaya, Y . (2014). FUTBOL YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONLARININ GÖRÜNÜMÜ . Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 35-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuspd/issue/20457/217846
MLA Deveci̇oğlu, S , Çoban, B , Karakaya, Y . "FUTBOL YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONLARININ GÖRÜNÜMÜ" . Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 5 (2014 ): 35-48 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuspd/issue/20457/217846>
Chicago Deveci̇oğlu, S , Çoban, B , Karakaya, Y . "FUTBOL YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONLARININ GÖRÜNÜMÜ". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 5 (2014 ): 35-48
RIS TY - JOUR T1 - FUTBOL YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONLARININ GÖRÜNÜMÜ AU - Sebahattin Deveci̇oğlu , Bilal Çoban , Yunus Karakaya Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 48 VL - 5 IS - 1 SN - 1309-5110-1309-8543 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi FUTBOL YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONLARININ GÖRÜNÜMÜ %A Sebahattin Deveci̇oğlu , Bilal Çoban , Yunus Karakaya %T FUTBOL YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONLARININ GÖRÜNÜMÜ %D 2014 %J Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi %P 1309-5110-1309-8543 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Deveci̇oğlu, Sebahattin , Çoban, Bilal , Karakaya, Yunus . "FUTBOL YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONLARININ GÖRÜNÜMÜ". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (Ocak 2014): 35-48 .
AMA Deveci̇oğlu S , Çoban B , Karakaya Y . FUTBOL YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONLARININ GÖRÜNÜMÜ. SPD. 2014; 5(1): 35-48.
Vancouver Deveci̇oğlu S , Çoban B , Karakaya Y . FUTBOL YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONLARININ GÖRÜNÜMÜ. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2014; 5(1): 35-48.
IEEE S. Deveci̇oğlu , B. Çoban ve Y. Karakaya , "FUTBOL YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONLARININ GÖRÜNÜMÜ", Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 35-48, Oca. 2014, doi:10.17155/spd.44442