ISSN: 1309-5110
e-ISSN: 1309-8543
Başlangıç: 2010
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Hakemli bir dergi olan SPOR VE PERFORMANS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (SPD) 2010 yılında yayın hayatına başlamıştır ve yılda 3 (Nisan-Ağustos-Aralık) sayı olarak yayımlanmaktadır.

SPD; ULAKBİM tarafından oluşturulmuş olan FEN Veri Tabanında yer almakta, TUBİTAK Ulusal Veri Tabanları (TR DİZİN), EBSCO ve SOBIAD tarafından taranmaktadır.

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi (SPD), Cilt: 8, Sayı: 2 (Temmuz, 2017) itibariyle elektronik olarak yayınlanmaktadır.

ÖNEMLİ!

TR Dizin Kriterleri kapsamında makalenin sonunda, kaynaklardan önce; "Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanına yer verilmelidir".

Not: Dergimize çalışma göndermek isteyen yazarların bilgisine; dergimize son zamanlarda çok fazla sayıda "psiko sosyal alan", "derleme" ve "ölçek geliştirme" çalışmaları gönderildiğinden hakem değerlendirme süreçlerinde gecikme olabilmektedir. Dergimize çalışma gönderecek yazarların bu durumu dikkate almasını rica ederiz.2022 - Cilt: 13 Sayı: 1