e-ISSN: 1309-8543
Başlangıç: 2010
Yayıncı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Kapak Resmi

Hakemli bir dergi olan SPOR VE PERFORMANS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (SPD) 2010 yılında yayın hayatına başlamıştır ve yılda 3 (Nisan-Ağustos-Aralık) sayı olarak yayımlanmaktadır.

SPD; ULAKBİM tarafından oluşturulmuş olan FEN Veri Tabanında yer almakta, TUBİTAK Ulusal Veri Tabanları (TR DİZİN) tarafından taranmaktadır.

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi (SPD), Cilt: 8, Sayı: 2 (Temmuz, 2017) itibariyle elektronik olarak yayınlanmaktadır.

ÖNEMLİ!

TR Dizin Kriterleri kapsamında makalenin sonunda, kaynaklardan önce; "Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanına yer verilmelidir".

Not: Dergimize çalışma göndermek isteyen yazarların bilgisine; dergimize son zamanlarda çok fazla sayıda "psiko sosyal alan" ve "ölçek geliştirme" çalışmaları gönderildiğinden hakem değerlendirme süreçlerinde gecikme olabilmektedir.

Derleme makaleler, ilgili alanda araştırma makaleleri bulunan akademisyenlerden davet yöntemiyle kabul edilmekte ve hakem/yayın sürecine dahil edilmektedir.

Dergimize çalışma gönderecek yazarların bu durumu dikkate almasını rica ederiz.2023 - Cilt: 14 Sayı: 3