Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1309-5110 | e-ISSN 1309-8543 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |


Hakemli bir dergi olan SPOR VE PERFORMANS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (SPD) yayın hayatına 2010 yılından bu yana yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) yayımlayarak devam ederken 2018 yılı itibarıyla yılda 3 (Nisan-Ağustos-Aralık) sayı olarak yayımlanacaktır.

SPD; ULAKBİM tarafından oluşturulmuş olan Sosyal ve Beşeri Bilimler temel konu alanında yer almakta, TUBİTAK Ulusal Veri Tabanları (TR DİZİN), EBSCO ve SOBIAD tarafından taranmaktadır.

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi (SPD), Cilt: 8, Sayı: 2 (Temmuz, 2017) itibariyle elektronik olarak yayınlanmaktadır.

ÖNEMLİ! TR DİZİN 2020 KRİTERLERİ

Etik kurallar başlığı altında aşağıdaki hususlara uyulmalıdır. 

 1. Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. 
 2. Bu başlık altında, hakem, yazar ve editör için ayrı başlıklar altında etik kurallarla ilgili bilgi verilmelidir. 
 3. Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir. 
 4. Ulusal ve uluslararası standartlara atıf yaparak, dergide ve/veya web sayfasında etik ilkeler ayrı başlık altında belirtilmelidir. Örneğin; dergilere gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.
 5. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir. 
 6. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.


Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi

ISSN 1309-5110 | e-ISSN 1309-8543 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |
Kapak Resmi


Hakemli bir dergi olan SPOR VE PERFORMANS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (SPD) yayın hayatına 2010 yılından bu yana yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) yayımlayarak devam ederken 2018 yılı itibarıyla yılda 3 (Nisan-Ağustos-Aralık) sayı olarak yayımlanacaktır.

SPD; ULAKBİM tarafından oluşturulmuş olan Sosyal ve Beşeri Bilimler temel konu alanında yer almakta, TUBİTAK Ulusal Veri Tabanları (TR DİZİN), EBSCO ve SOBIAD tarafından taranmaktadır.

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi (SPD), Cilt: 8, Sayı: 2 (Temmuz, 2017) itibariyle elektronik olarak yayınlanmaktadır.

ÖNEMLİ! TR DİZİN 2020 KRİTERLERİ

Etik kurallar başlığı altında aşağıdaki hususlara uyulmalıdır. 

 1. Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. 
 2. Bu başlık altında, hakem, yazar ve editör için ayrı başlıklar altında etik kurallarla ilgili bilgi verilmelidir. 
 3. Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir. 
 4. Ulusal ve uluslararası standartlara atıf yaparak, dergide ve/veya web sayfasında etik ilkeler ayrı başlık altında belirtilmelidir. Örneğin; dergilere gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.
 5. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir. 
 6. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.


Cilt 10 - Sayı 3 - 16 Ara 2019
 1. DİRENÇ LASTİĞİ İLE YAPILAN ÜST EKTREMİTE ANTRENMANLARININ TENİS SERVİS ATIŞINA ETKİSİ
  Sayfalar 198 - 207
  Mine GÜL
 2. ADOLESAN BASKETBOLCULARDA BİYOLOJİK OLGUNLAŞMA DÜZEYİ VE ANTROPOMETRİK, FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERDE YAŞA BAĞLI FARKLILIKLAR
  Sayfalar 208 - 222
  Ajlan SAÇ , Halil ÇOLAK
 3. KİLOLU KADINLARDA DÜZENLİ EGZERSİZİN KARACİĞER ENZİM DÜZEYLERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 223 - 230
  Vedat ÇINAR , Özlem TUNÇALP , Salih ÖNER , Taner AKBULUT , Yahya POLAT
 4. ASSESSMENT AND COMPARISON OF VISUAL SKILLS AMONG ATHLETES
  Sayfalar 231 - 241
  Berfin Serdil ÖRS , Fulden CANTAS , Elvin ONARICI GUNGOR , Deniz SIMSEK
 5. RİO OLİMPİYAT OYUNLARINDA BADMİNTON MÜSABAKALARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 242 - 255
  Anıl TÜRKELİ , Ömer ŞENEL , İrfan GÜLMEZ
 6. THE EFFECTIVENESS OF DIFFERENT MACHINE LEARNING ALGORITHMS ON BASKETBALL PLAYERS’ SHOOTING PERFORMANCE
  Sayfalar 256 - 269
  Serpil KILIÇ DEPREN
 7. TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER YÜZME ŞAMPİYONASINA KATILAN SPORCULARIN SPORA ÖZGÜ BAŞARI MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 270 - 281
  Atike YILMAZ , Hüseyin KIRIMOĞLU , Kerimhan KAYNAK
 8. FİTNESS İŞLETMELERİNE YÖNELİK E-ŞİKÂYETLERİN İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
  Sayfalar 282 - 300
  Hüseyin Ertan İNAN , Çağıl Hale ÖZEL
 9. TÜRK SPOR YÖNETİMİNDEKİ MEVCUT SORUNLARLA İLGİLİ ANTRENÖRLERİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 301 - 311
  Hakan SUNAY , Bayram KAYA
 10. SPOR ENDÜSTRİSİNDE MÜŞTERİ BAĞLILIĞI: SPOR AYAKKABISI PAZARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 312 - 324
  Yunus Sinan BİRİCİK
 11. SPOR TOTO SÜPER LİGİ TURGAY ŞEREN SEZONUNDA PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU KARARLARININ İÇERİK ANALİZİ
  Sayfalar 325 - 334
  Erkan Faruk ŞİRİN , Ali SEVİLMİŞ
Dizinler