Editör
Ad: Doç. Dr. Tülin ATAN
E-posta: takman@omu.edu.tr
Telefon: 03623121919/5633
Adres:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, SAMSUN