Editör
Ad: Doç.Dr. Özgür BOSTANCI
E-posta: bostanci@omu.edu.tr
Telefon: 03623121919/5647
Adres:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, SAMSUN