Amaç

Yayın hayatına 2010 yılında giren SPOR VE PERFORMANS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (SPD) yılda üç  kez (Nisan, Ağustos, Aralık) yayın yapan hakemli bir dergidir. Spor bilimleri alanına yeni ve özgün araştırmalar ile katkı sunmayı amaçlamaktadır.


Kapsam

Spor bilimleri alanına giren; "Hareket ve Antrenman", "Spor Psikolojisi", " Spor Yönetimi", "Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi" ile "Spor ve Sağlık" konuları derginin kapsamını oluşturmaktadır.