Hakkında

Yayın hayatına 2010 yılında başlayan SPOR VE PERFORMANS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (SPD) yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) yayın yapan hakemli bir dergidir. SPD; ULAKBİM tarafından oluşturulmuş olan Sosyal ve Beşeri Bilimler temel konu alanında yer almakta, TUBİTAK Ulusal Veri Tabanları (TR DİZİN) tarafından taranmaktadır.

"Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 2018 yılından itibaren Nisan-Ağustos-Aralık olmak üzere 3 sayı olarak yayınlanacaktır".