Dergi Kurulları

İmtiyaz Sahibi

Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Murat ELİÖZ Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0002-7641-7772 Türkiye Web
Spor Bilimleri, Egzersiz ve Spor Psikolojisi, Engelliler için Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite, Fiziksel Aktivite ve Sağlık

Editör

Doç. Dr. Mehmet ÇEBİ Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0002-4055-728X Türkiye Web
Spor Bilimleri, Engelliler için Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite, Fiziksel Uygunluk, Rekreasyon

Editör Yardımcısı

Dr. Hamza KÜÇÜK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 0000-0002-9912-9909
Spor Bilimleri, Antrenman, Egzersiz ve Spor Fizyolojisi, Fiziksel Aktivite ve Sağlık
Dr. Muhammet Hakan MAYDA Ondokuz Mayıs Üniversitesi 0000-0002-7062-3284
Spor Bilimleri

İngilizce Dil Editörü

Dr. Aydan ERMİŞ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-2285-7980 Türkiye
Spor Bilimleri

İstatistik Editörü

Dr. Yıldırım KAYACAN ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY, YAŞAR DOĞU FACULTY OF SPORTS SCIENCES 0000-0003-2784-2980 Türkiye
Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Egzersiz ve Spor Fizyolojisi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Murat ELİÖZ Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0002-7641-7772 Türkiye Web
Spor Bilimleri, Egzersiz ve Spor Psikolojisi, Engelliler için Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite, Fiziksel Aktivite ve Sağlık
Prof. Dr. Tülin ATAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ondokuz Mayıs University Türkiye
Spor Bilimleri
Prof. Dr. Osman İMAMOĞLU Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Türkiye
Spor Bilimleri
Prof. Dr. Soner ÇANKAYA Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü Türkiye
Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Doç. Dr. Erkut TUTKUN Uludağ Üniversitesi Türkiye
Spor Bilimleri
Prof. Dr. Hürmüz KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0003-1588-7583 Türkiye
Antrenman, Egzersiz ve Spor Fizyolojisi
Prof. Dr. Yavuz Selm AĞAOĞLU TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Beden Eğitimi ve Oyun
Prof. Dr. Bilal DEMIRHAN BARTIN ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 0000-0002-3063-9863 Türkiye
Spor Bilimleri
Doç. Dr. Mehmet ÇEBİ Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0002-4055-728X Türkiye Web
Spor Bilimleri, Engelliler için Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite, Fiziksel Uygunluk, Rekreasyon
Doç. Dr. Bade YAMAK Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0002-7129-0346 Türkiye
Spor Bilimleri, Fiziksel Uygunluk, Rekreasyon
Dr. Yıldırım KAYACAN ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY, YAŞAR DOĞU FACULTY OF SPORTS SCIENCES 0000-0003-2784-2980 Türkiye
Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Egzersiz ve Spor Fizyolojisi
Doç. Dr. Tuba BOZDOĞAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Türkiye
Antrenman
Doç. Dr. Ahmet MOR SİNOP ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Spor Bilimleri, Antrenman, Egzersiz ve Sporda Beslenme, Fiziksel Aktivite ve Sağlık, Fiziksel Uygunluk
Doç. Dr. Özgür BOSTANCI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7952-1014 Türkiye Web
Spor Bilimleri
Egzersiz ve Spor Fizyolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Erol DOĞAN ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY 0000-0001-9986-0366 Türkiye
Spor Bilimleri
Doç. Dr. Ajlan SAÇ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-8645-8826 Türkiye
Spor Bilimleri, Antrenman, Fiziksel Aktivite ve Sağlık
Dr. Deniz Özge YÜCELOĞLU KESKİN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-2191-9548 Türkiye
Egzersiz ve Sporda Beslenme
Doç. Dr. Egemen ERMİŞ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-3976-6981 Türkiye
Egzersiz ve Spor Psikolojisi, Egzersiz ve Sporda Beslenme, Fiziksel Aktivite ve Sağlık
Sağlık Bilimleri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Spor Bilimleri
Doç. Dr. Ali Kerim YILMAZ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0046-6711 Türkiye
Egzersiz ve Spor Fizyolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Faruk ALBAY Gaziosmanpaşa Üniversitesi, BESYO/TOKAT Türkiye
Spor Bilimleri
Doç. Dr. Gülşah SEKBAN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Spor Bilimleri
Doç. Dr. Hakan KOLAYİŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Spor Bilimleri
Doç. Dr. Necati CERRAHOĞLU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Spor Bilimleri, Spor Yönetimi
Resul ÇEKİN Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Yrd. Doç. Dr. Levent BAYRAM Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye
Spor Bilimleri
Gül ÇAVUŞOĞLU Ondokuz Mayıs üniversitesi Türkiye
Spor Bilimleri
Dr. Öğr. Üyesi Şaban ÜNVER ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-7378-596X Türkiye
Spor Bilimleri
Ekrem AKBUĞA GIRESUN UNIVERSITY 0000-0003-0242-6921 Türkiye
Engelliler için Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite, Motor Davranış
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İMAMOĞLU Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0001-9820-106X Türkiye
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Beden Eğitimi ve Oyun, Spor Bilimleri
Dr. Öğr. Üyesi Levent CEYLAN SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Türkiye
Spor Bilimleri
Dr. Hamza KÜÇÜK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 0000-0002-9912-9909 Türkiye
Spor Bilimleri, Antrenman, Egzersiz ve Spor Fizyolojisi, Fiziksel Aktivite ve Sağlık
Dr. Öncü Erinç KUZUCU Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye
Spor Bilimleri
Dr. Muhammet Hakan MAYDA Ondokuz Mayıs Üniversitesi 0000-0002-7062-3284 Türkiye
Spor Bilimleri
Dr. Serhat ERAİL Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0001-5413-2656 Türkiye Web
Antrenman

Sekreterya

Dr. Serhat ERAİL Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0001-5413-2656 Türkiye Web
Antrenman

Danışma ve Hakem Kurulu

Prof. Dr. M. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL (Merhum, Onursal, Dergi Kurucu Editörü)
Dr. Ajlan SAÇ, Trakya Üniversitesi
Dr. A. Ahmet DOĞAN, Kırıkkale Üniversitesi
Dr. A. Kerim YILMAZ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Ali KIZILET, Marmara Üniversitesi
Dr. Arif SATICI, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Bade YAMAK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Bilal DEMİRHAN, Bartın Üniversitesi
Dr. D. Özge Yüceloğlu KESKİN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Egemen ERMİŞ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Erkan DEMİRKAN, Hitit Üniversitesi
Dr. Erol DOĞAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Erkut TUTKUN, Uludağ Üniversitesi
Dr. Erman ÖNCÜ, KTÜ
Dr. Gazanfer DOĞU, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Gül ÇAVUŞOĞLU, Avrasya Üniversitesi
Dr. Güner ÇİÇEK, Hitit Üniversitesi
Dr. Halil SAROL, Kırıkkale Üniversitesi
Dr. Hamza KÜÇÜK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Hürmüz KOÇ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dr. İbrahim YILDIRAN, Gazi Üniversitesi
Dr. İzzet İSLAMOĞLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Levent BAYRAM, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Mehmet GÜNAY, Gazi Üniversitesi
Dr. Mehmet Akif ZİYAGİL, Mersin Üniversitesi
Dr. Mehmet TÜRKMEN, Muş Alparslan Üniversitesi
Dr. Mehmet ÇEBİ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Menderes KABADAYI, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Murat ELİÖZ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Murat GÖKALP, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Murat KALDIRIMCI, Atatürk Üniversitesi
Dr. Mustafa ÖZDAL, Gaziantep Üniversitesi
Dr. Muhammet Hakan MAYDA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. M. Ceyhun BİRİNCİ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Nurtekin ERKMEN, Selçuk Üniversitesi
Dr. Osman İMAMOĞLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Ö. Erinç KUZUCU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Özgür BOSTANCI, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Özgür ÖZKAYA, Ege Üniversitesi
Dr. Serkan HAZAR, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dr. Serhat ERAİL, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Soner ÇANKAYA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Suat KARAKÜÇÜK, Gazi Üniversitesi
Dr. Şaban ÜNVER, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Tuba KIZILET BOZDOĞAN, Marmara Üniversitesi
Dr. Tülin ATAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Velittin BALCI, Ankara Üniversitesi
Dr. Yavuz Selim AĞAOĞLU, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Dr. Yener AKSOY, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Yıldırım KAYACAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Zafer ÇİMEN, Gazi Üniversitesi

Mizanpaj

Omü YAYIN KOORDİNATÖRLÜĞÜ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK Türkiye
Bilgi Sistemleri, İletişim Çalışmaları