İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. Yavuz ÜNAL

Turkey
yavuzun@omu.edu.tr
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Seydi Ahmet AĞAOĞLU

Turkey
ahmetsa@omu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-8578-3355
Konular: Spor Bilimleri
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Editör

Prof. Dr. Tülin ATAN

Turkey
takman@omu.edu.tr
Konular: Spor Bilimleri
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ondokuz Mayıs University

Sekreterya

Dr. Hamza KÜÇÜK

Turkey
hamza.kucuk@omu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-9912-9909
Konular: Fiziksel Aktivite ve Sağlık,Egzersiz ve Spor Fizyolojisi,Antrenman,Spor Bilimleri
Hakkında: Spor Bilimleri
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İngilizce Dil Editörü

Öğretim Görevlisi Aydan ERMİŞ

Turkey
aydanak@omu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-2285-7980
Konular: Spor Bilimleri
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Seydi Ahmet AĞAOĞLU

ahmetsa@omu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-8578-3355
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Tülin ATAN

takman@omu.edu.tr
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ondokuz Mayıs University

Prof. Dr. Osman İMAMOĞLU

osmani@omu.edu.tr
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Soner ÇANKAYA

sonercankaya@gmail.com
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü

Doç. Dr. Halil SAROL

hsarol@gmail.com
Kurum: KIRIKKALE UNIVERSITY, FACULTY OF SPORTS SCIENCE, DEPARTMENT OF SPORTS MANAGEMENT

Prof. Dr. Yavuz Selm AĞAOĞLU

yavuzselim.agaoglu@gop.edu.tr
Kurum: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Murat ELİÖZ

muratelioz@hotmail.com
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Menderes KABADAYI

menderes@omu.edu.tr
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Özgür BOSTANCI

bostanci@omu.edu.tr
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Bilal DEMIRHAN

bilaldemirhan55@gmail.com
ORCID: 0000-0002-3063-9863
Kurum: BARTIN ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Doç. Dr. Mehmet ÇEBİ

mcebi73@hotmail.com
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yener AKSOY

yeneraksoygsim@gmail.com
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Ahmet MOR

amor@sinop.edu.tr
Kurum: SİNOP ÜNİVERSİTESİ

Doç. Musa ÇON

musacon@omu.edu.tr
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Dr. Yıldırım KAYACAN

kayacan@gmail.com
ORCID: 0000-0003-2784-2980
Kurum: ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY, YAŞAR DOĞU FACULTY OF SPORTS SCIENCES

Doç. Dr. Egemen ERMİŞ

egedeath@hotmail.com
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Erol DOĞAN

erol.dogan@omu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-9986-0366
Kurum: ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY

Doç. Dr. Bade YAMAK

badetekbas@gmail.com
Kurum: Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Özge YÜCELOĞLU KESKİN

deniz.yuceloglu@omu.edu.tr
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Vedat ERİM

vedaterim@omu.edu.tr
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ajlan SAÇ

ajlansac@gmail.com
ORCID: 0000-0002-8645-8826
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İMAMOĞLU

mehmet.imamoglu@outlook.com
ORCID: 0000-0001-9820-106X
Kurum: Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Dr. Levent CEYLAN

leventceylan17@hotmail.com
Kurum: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Dr. Hamza KÜÇÜK

hamza.kucuk@omu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-9912-9909
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Şaban ÜNVER

saban.unver@omu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-7378-596X
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Ali Kerim YILMAZ

alkrm_ylmz@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-0046-6711
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Danışma ve Hakem Kurulu

Prof. Dr. M. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL (Merhum, Onursal, Dergi Kurucu Editörü)
Dr. Ajlan SAÇ, Trakya Üniversitesi
Dr. A. Ahmet DOĞAN, Kırıkkale Üniversitesi
Dr. A. Kerim YILMAZ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Ali KIZILET, Marmara Üniversitesi
Dr. Bade YAMAK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Bilal DEMİRHAN, Bartın Üniversitesi
Dr. D. Özge Yüceloğlu KESKİN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Egemen ERMİŞ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Erkan DEMİRKAN, Hitit Üniversitesi
Dr. Erol DOĞAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Erkut TUTKUN, Uludağ Üniversitesi
Dr. Erman ÖNCÜ, KTÜ
Dr. Gazanfer DOĞU, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Gül ÇAVUŞOĞLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Güner ÇİÇEK, Hitit Üniversitesi
Dr. Halil SAROL, Kırıkkale Üniversitesi
Dr. Hamza KÜÇÜK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Hürmüz KOÇ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dr. İbrahim YILDIRAN, Gazi Üniversitesi
Dr. Levent BAYRAM, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Mehmet GÜNAY, Gazi Üniversitesi
Dr. Mehmet Akif ZİYAGİL, Mersin Üniversitesi
Dr. Mehmet TÜRKMEN, Muş Alparslan Üniversitesi
Dr. Mehmet ÇEBİ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Menderes KABADAYI, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Murat ELİÖZ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Murat GÖKALP, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Murat KALDIRIMCI, Atatürk Üniversitesi
Dr. Musa ÇON, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Mustafa ÖZDAL, Gaziantep Üniversitesi
Dr. Nurtekin ERKMEN, Selçuk Üniversitesi
Dr. Osman İMAMOĞLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Özgür BOSTANCI, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Özgür ÖZKAYA, Ege Üniversitesi
Dr. Serkan HAZAR, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dr. Seydi Ahmet AĞAOĞLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Soner ÇANKAYA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Suat KARAKÜÇÜK, Gazi Üniversitesi
Dr. Şaban ÜNVER, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Tuba KIZILET BOZDOĞAN, Marmara Üniversitesi
Dr. Tülin ATAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Vedat ERİM, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Velittin BALCI, Ankara Üniversitesi
Dr. Yavuz Selim AĞAOĞLU, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Dr. Yener AKSOY, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Yıldırım KAYACAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Zafer ÇİMEN, Gazi Üniversitesi

Mizanpaj

Dr. Hamza KÜÇÜK

Turkey
hamza.kucuk@omu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-9912-9909
Konular: Fiziksel Aktivite ve Sağlık,Egzersiz ve Spor Fizyolojisi,Antrenman,Spor Bilimleri
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ