Yıl 2014, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 18 - 26 2014-01-02

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLARININ FİZİKİ YETERLİLİK PARKUR SÜRESİ İLE ÇOKLU ZEKÂLARI VE CİNSİYET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLARININ FİZİKİ YETERLİLİK PARKUR SÜRESİ İLE ÇOKLU ZEKÂLARI VE CİNSİYET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Fatih KARAKAŞ [1] , Egemen ERMİŞ [2] , Necati ERİLLİ [3]


Bu çalışmanın amacı, Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) öğrenci adaylarının çoklu zekâları ile fiziki yeterlilik parkur süresi ve cinsiyet arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmaya 20 Mayıs-10 Haziran 2012 tarihleri arasında Polis Meslek Yüksekokullarında öğrenci olabilmek için fiziksel yeterlilik sınavına giren 868 erkek, 136 bayan olmak üzere toplam 1004 PMYO adayı gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak fiziki yeterlilik parkur süreleri, bilgi formu ve “Çoklu Zekâ Envanteri” kullanılmıştır. Bilgi formunda adayların, aileleri ve spor alışkanlıkları ile ilgili 12 soru bulunmaktadır. Likert tipinde olan Çoklu zekâ envanteri 10 bölüm ve toplam 80 maddeden oluşmaktadır. Verilerin istatistiksel analizi tek yönlü varyans analizi ve t-testi ile yapılmıştır. Çalışmaya katılan erkek ve bayan öğrenci adaylarının çoklu zekâ puanları arasında sözel, mantıksal, görsel, müziksel, bedensel, içsel ve doğacı zekâ puanları açısından bayanlar lehine anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Cinsiyetler arasında sosyal zekâ puanları açısından ise anlamlı fark yoktur (p>0.05). Süre değişkenine göre ise sosyal, görsel ve müziksel zekâ alanlarında farklılık görülürken (p<0.05), bayan ve erkek adaylarda ayrı ayrı süre değişkeni göz önünde bulundurulduğunda, hiçbir zekâ puanı açısından anlamlı fark bulunamamıştır (p>0.05). Sonuç olarak, cinsiyet değişkeninin çoklu zekâ puanlarında etkisi olmasına rağmen, adayların zekâ puanlarının süre değişkeni üzerinde bir etkisi olmadığı söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Çoklu zekâ, fiziksel yeterlik parkuru, süre
Bu çalışmanın amacı, Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) öğrenci adaylarının çoklu zekâları ile fiziki yeterlilik parkur süresi ve cinsiyet arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmaya 20 Mayıs-10 Haziran 2012 tarihleri arasında Polis Meslek Yüksekokullarında öğrenci olabilmek için fiziksel yeterlilik sınavına giren 868 erkek, 136 bayan olmak üzere toplam 1004 PMYO adayı gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak fiziki yeterlilik parkur süreleri, bilgi formu ve “Çoklu Zekâ Envanteri” kullanılmıştır. Bilgi formunda adayların, aileleri ve spor alışkanlıkları ile ilgili 12 soru bulunmaktadır. Likert tipinde olan Çoklu zekâ envanteri 10 bölüm ve toplam 80 maddeden oluşmaktadır. Verilerin istatistiksel analizi tek yönlü varyans analizi ve t-testi ile yapılmıştır. Çalışmaya katılan erkek ve bayan öğrenci adaylarının çoklu zekâ puanları arasında sözel, mantıksal, görsel, müziksel, bedensel, içsel ve doğacı zekâ puanları açısından bayanlar lehine anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Cinsiyetler arasında sosyal zekâ puanları açısından ise anlamlı fark yoktur (p>0.05). Süre değişkenine göre ise sosyal, görsel ve müziksel zekâ alanlarında farklılık görülürken (p<0.05), bayan ve erkek adaylarda ayrı ayrı süre değişkeni göz önünde bulundurulduğunda, hiçbir zekâ puanı açısından anlamlı fark bulunamamıştır (p>0.05). Sonuç olarak, cinsiyet değişkeninin çoklu zekâ puanlarında etkisi olmasına rağmen, adayların zekâ puanlarının süre değişkeni üzerinde bir etkisi olmadığı söylenebilir.
 • Demirel Ö, Başbay A, Erdem E. Eğitimde Çoklu Zekâ Kuram ve Uygulama, Pegem Yayıncılık, Ankara, 2006.
 • Demirel Ö. Eğitimde Program Geliştirme, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2007.
 • Gardner H. Frames of Mind, Basic Books, New York, 1983.
 • Ermiş E, İmamoğlu O, Erilli NA. Üniversite Öğrencilerinin Bedensel ve Sosyal Çoklu Zekâ Puanlarında Sporun Etkisi, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 2012, 3(2); 23-29.
 • Güllü M, Tekin M. Spor Lisesi Öğrencileri ile Genel Lise Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Alanlarının Karşılaştırılması, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2009, 3(3); 247-258.
 • Ermiş E. Aktif spor yapan ve yapmayan üniversite öğrencilerinin bazı değişkenlere göre çoklu zekâlarının karşılaştırılması, Yayınlanmış Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 2012.
 • Azar A. Lisede Seçilen Alan ve ÖSS Alan Puanları ile Çoklu Zekâ Profilleri Arasındaki İlişki, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yöntemi, 2006, 46; 157-174.
 • Bayrak Ç, Çeliksoy MA, Çeliksoy S. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarındaki öğrencilerin Çoklu Zekâ Kuramına İlişkin Zekâ Profilleri ve Uygulanan Yetenek Giriş Sınavları İle İlişkisi, 4. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, 10-11 Haziran, Bursa, 2005.
 • Tekin M, Taşgın Ö. Orta Öğretimde Öğrenim Gören Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Yaratıcılık ve Çoklu Zekâ Alanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2008, 2(3); 206-214. Özden Y. Öğrenme ve Öğretme, Ankara, Pegem A Yayıncılık Ankara, 2008.
 • Saban A. Çoklu Zekâ Teorisi ve Eğitim, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2005.
 • Geary DC. Sex Differences in Brain and Cognition, In: Male, female: the evolution of human sex differences. Washington DC, American Psychological Association Books, 1998, 153.
 • Ekici S. Multiple intelligence levels of physical education and sports school students, Educational Research and Review, 2011, 6(21); 1018–1026.
 • Bümen NT. Okulda Çoklu Zekâ Kuramı, Pegem A Yayıncılık, İkinci Baskı, Ankara, 2004.
 • Özyurt BE. Cinsiyet, (Edt) Kuzgun Y, Deryakulu D, Eğitimde Bireysel Farklılıklar, Nobel Yayın Dağıtım, 1. Baskı, Ankara, 200
Birincil Dil en
Bölüm Psiko Sosyal Alanlar
Yazarlar

Yazar: Fatih KARAKAŞ

Yazar: Egemen ERMİŞ

Yazar: Necati ERİLLİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Ocak 2014

Bibtex @ { omuspd217858, journal = {Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-5110}, eissn = {1309-8543}, address = {}, publisher = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {5}, pages = {18 - 26}, doi = {10.17155/spd.32667}, title = {POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLARININ FİZİKİ YETERLİLİK PARKUR SÜRESİ İLE ÇOKLU ZEKÂLARI VE CİNSİYET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Karakaş, Fatih and Ermi̇ş, Egemen and Eri̇lli̇, Necati} }
APA Karakaş, F , Ermi̇ş, E , Eri̇lli̇, N . (2014). POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLARININ FİZİKİ YETERLİLİK PARKUR SÜRESİ İLE ÇOKLU ZEKÂLARI VE CİNSİYET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ . Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 18-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuspd/issue/20457/217858
MLA Karakaş, F , Ermi̇ş, E , Eri̇lli̇, N . "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLARININ FİZİKİ YETERLİLİK PARKUR SÜRESİ İLE ÇOKLU ZEKÂLARI VE CİNSİYET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ" . Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 5 (2014 ): 18-26 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuspd/issue/20457/217858>
Chicago Karakaş, F , Ermi̇ş, E , Eri̇lli̇, N . "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLARININ FİZİKİ YETERLİLİK PARKUR SÜRESİ İLE ÇOKLU ZEKÂLARI VE CİNSİYET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 5 (2014 ): 18-26
RIS TY - JOUR T1 - POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLARININ FİZİKİ YETERLİLİK PARKUR SÜRESİ İLE ÇOKLU ZEKÂLARI VE CİNSİYET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ AU - Fatih Karakaş , Egemen Ermi̇ş , Necati Eri̇lli̇ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 26 VL - 5 IS - 1 SN - 1309-5110-1309-8543 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLARININ FİZİKİ YETERLİLİK PARKUR SÜRESİ İLE ÇOKLU ZEKÂLARI VE CİNSİYET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %A Fatih Karakaş , Egemen Ermi̇ş , Necati Eri̇lli̇ %T POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLARININ FİZİKİ YETERLİLİK PARKUR SÜRESİ İLE ÇOKLU ZEKÂLARI VE CİNSİYET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %D 2014 %J Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi %P 1309-5110-1309-8543 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Karakaş, Fatih , Ermi̇ş, Egemen , Eri̇lli̇, Necati . "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLARININ FİZİKİ YETERLİLİK PARKUR SÜRESİ İLE ÇOKLU ZEKÂLARI VE CİNSİYET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (Ocak 2014): 18-26 .
AMA Karakaş F , Ermi̇ş E , Eri̇lli̇ N . POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLARININ FİZİKİ YETERLİLİK PARKUR SÜRESİ İLE ÇOKLU ZEKÂLARI VE CİNSİYET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. SPD. 2014; 5(1): 18-26.
Vancouver Karakaş F , Ermi̇ş E , Eri̇lli̇ N . POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLARININ FİZİKİ YETERLİLİK PARKUR SÜRESİ İLE ÇOKLU ZEKÂLARI VE CİNSİYET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2014; 5(1): 18-26.
IEEE F. Karakaş , E. Ermi̇ş ve N. Eri̇lli̇ , "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLARININ FİZİKİ YETERLİLİK PARKUR SÜRESİ İLE ÇOKLU ZEKÂLARI VE CİNSİYET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 18-26, Oca. 2014, doi:10.17155/spd.32667