Yıl 2016, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 29 - 35 2016-01-02

BASKETBOL ANTRENMANIN EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN MOTORİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Tülin ATAN [1] , Murat ELİÖZ [2] , Mehmet ÇEBİ [3] , Şaban ÜNVER [4] , Aşkın ATAN [5]


Amaç: Bu çalışma 12 haftalık basketbol antrenman programının, eğitilebilir seviyede olan engelli çocukların bazı motorik özelliklerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu çalışmaya özel eğitim okullarında eğitim gören eğitilebilir zihinsel engelli 12 öğrenci (9 erkek, 3 kadın) (yaş; 10.251.60 yıl) katılmıştır. Basketbol antrenman programı uygulanmadan önce deneklerin boy, vücut ağırlığı ve motorik özellikleri (Pençe kuvveti, esneklik, dikey sıçrama, görsel basit reaksiyon zamanı, 20m sürat koşusu ve denge) ölçülmüştür. Denekler, 12 hafta boyunca, haftada 2 gün ve günde 1 saat olmak üzere basketbol antrenmanı yapmışlardır. 12 hafta sonrasında ilk ölçümler tekrarlanmıştır. Bulgular: Antrenman öncesi ve sonrası verileri karşılaştırmak için Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örneklem Testi kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda, deneklerin 12 hafta sonrası koşu zamanı, pençe kuvveti, esneklik, dikey sıçrama, Reaksiyon Zamanı ve denge değerlerinin istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde iyileştiği görülmüştür. Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre basketbol antrenmanına katılan eğitilebilir engelli çocukların performansları artmıştır. Bu bağlamda, eğitilebilir seviyede zihinsel engelli çocuğa sahip aileler, çocuklarının bu tür programlara katılımlarını sağlayarak onların motorik özelliklerinin ve sosyal ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunabilir.
Basketbol antrenmanı, eğiti lebilir zihinsel engelli, motorik özellik
 • Öksüz E, Malhan S. Sağlığa bağlı yasam kalitesi. Kalitemetri, Ankara, 2005.
 • Özer DS. Engelliler için beden eğitimi ve spor. Nobel Yayın-Dağıtım, Ankara, 2001.
 • Sinclaire E, Forness S. Classification: Educational Issues (Ed.L. Matson) Handbook of mental retardation, Pergaman Press, New York, 1983.
 • Francis MK, David LP, Samuel RH. Motor task persistence of children with and without mental retardation. Mental Retardation, 1995; 38(1): 42–49.
 • Krebs PL. Mental retardation adapted physical education and sport (Ed: Winnick JP.), Human kinetics books champaigne, Illinois, 1995.
 • Short FX. Physical Fitness. Adapted physical education and sport. (Ed: Winnick JP.), Human kineticks, champaign, Illinois, 1995b.
 • Fernhall B. Physical fitness and exercise training of individuals with mental retardation. Med. Sci sports and exercise, 1993; 25(4): 442–450.
 • Balcıoğlu İ. Sporun sosyolojisi ve psikolojisi. Bilge yayınları. İstanbul, 2003.
 • Öztürk Akçalar S. Ortopedik engellilerin sosyalleşmesine sporun etkisi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007.
 • Özdemir SZ. Zihinsel engelli çocukların ağız-diş sağlığının değerlendirilmesi. Bitirme Tezi, İzmir, 2011;11-12.
 • Savucu Y, Sirmen B, İnal S, Karahan M, Erdemir İ. Zihinsel engelli bireylerde basketbol antrenmanının fiziksel uygunluk üzerine etkilerinin belirlenmesi. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, Elazığ 2006; 20(2): 105-113.
 • Karahan M, Demir R, Şahin İ, Süel E. Eğitilebilir zihinsel engelli erkek çocukların bazı motor becerilerine antrenmanın etkisi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Niğde, 2007; 1(2).
 • Merriman WJ, Barnett BE, Jarry ES. Improving fitness of dually diagnosed adults. Percept Mot Skills, Dec 1996; 83(3 Pt 1): 999-1004.
 • Biçer Y, Savucu Y, Kutlu M, Kaldırımcı M, Pala R. Güç ve kuvvet egzersizlerinin zihinsel engelli çocukların hareket beceri ve yeteneklerine etkisi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, Elazığ, 2004; 3(1) 173.
 • Aygün Ö, Dinçer AC. Zihinsel engelli çocukların egzersiz öncesi ve sonrası motorik performanslarının karşılaştırılması. 8. SPK Poster Sunumları, Muğla, 2006; 45-55.
 • Çiftçi C, Gülmez İ. Yaş eğitilebilir düzeyde zihinsel engelli çocukların beden eğitimi ve spor derslerinin bazı motor özelliklere etkilerinin incelenmesi. 7. Uluslar Arası Spor Bilimleri Dergisi, Antalya, 2002; 40.
 • İlhan L. Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklarda beden eğitimi ve sporun sosyalleşme düzeylerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, Kastamonu, Mart 2008; 16(1) 315-324.
Birincil Dil tr
Bölüm Hareket ve Antrenman Bilimleri
Yazarlar

Yazar: Tülin ATAN

Yazar: Murat ELİÖZ

Yazar: Mehmet ÇEBİ

Yazar: Şaban ÜNVER

Yazar: Aşkın ATAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Ocak 2016

Bibtex @ { omuspd217884, journal = {Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-5110}, eissn = {1309-8543}, address = {}, publisher = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {7}, pages = {29 - 35}, doi = {10.17155/spd.78754}, title = {BASKETBOL ANTRENMANIN EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN MOTORİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ATAN, Tülin and ELİÖZ, Murat and ÇEBİ, Mehmet and ÜNVER, Şaban and ATAN, Aşkın} }
APA ATAN, T , ELİÖZ, M , ÇEBİ, M , ÜNVER, Ş , ATAN, A . (2016). BASKETBOL ANTRENMANIN EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN MOTORİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi , 7 (1) , 29-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuspd/issue/20461/217884
MLA ATAN, T , ELİÖZ, M , ÇEBİ, M , ÜNVER, Ş , ATAN, A . "BASKETBOL ANTRENMANIN EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN MOTORİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 7 (2016 ): 29-35 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuspd/issue/20461/217884>
Chicago ATAN, T , ELİÖZ, M , ÇEBİ, M , ÜNVER, Ş , ATAN, A . "BASKETBOL ANTRENMANIN EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN MOTORİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 7 (2016 ): 29-35
RIS TY - JOUR T1 - BASKETBOL ANTRENMANIN EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN MOTORİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ AU - Tülin ATAN , Murat ELİÖZ , Mehmet ÇEBİ , Şaban ÜNVER , Aşkın ATAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 35 VL - 7 IS - 1 SN - 1309-5110-1309-8543 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi BASKETBOL ANTRENMANIN EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN MOTORİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ %A Tülin ATAN , Murat ELİÖZ , Mehmet ÇEBİ , Şaban ÜNVER , Aşkın ATAN %T BASKETBOL ANTRENMANIN EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN MOTORİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ %D 2016 %J Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi %P 1309-5110-1309-8543 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD ATAN, Tülin , ELİÖZ, Murat , ÇEBİ, Mehmet , ÜNVER, Şaban , ATAN, Aşkın . "BASKETBOL ANTRENMANIN EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN MOTORİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 7 / 1 (Ocak 2016): 29-35 .
AMA ATAN T , ELİÖZ M , ÇEBİ M , ÜNVER Ş , ATAN A . BASKETBOL ANTRENMANIN EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN MOTORİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2016; 7(1): 29-35.
Vancouver ATAN T , ELİÖZ M , ÇEBİ M , ÜNVER Ş , ATAN A . BASKETBOL ANTRENMANIN EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN MOTORİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2016; 7(1): 35-29.