Yıl 2018, Cilt 9 , Sayı 16, Sayfalar 933 - 949 2018-12-30

Nursing Care for a Patient with Obsessive-Compulsive Disorder and Psychosis Comorbidity: The Case Report
Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Psikoz Eş Tanılı Hastaya Yönelik Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Ebru Akbaş [1] , Gülay Taşdemir Yiğitoğlu [2]


The diagnostic criteria of Obsessive Compulsive Disorder (OCD) described by Esquirol have changed very little to date. Severe recurrent obsessive and compulsive symptoms that lead to stress in people are the main features of OCD. Obsessions and compulsions, which take the person's time, have a significant influence on the usual order, work-related functions, social activity or relationships. Patients with OCD diagnosed psychotic features, unlike the known OCD, were observed to have no insight for their obsessions and did not develop resistance to their compulsions. In this case, a 32-year-old female patient with comorbidity of "OCD and Psychosis" is presented. The permission of the patient has been granted. The disease started with complaints about the repeated controls when writing, and the constant suspicion that the writing was wrong, at the 1st year of high school. On November 12, 2017, the patient applied to a hospital in Denizli with complaints of insomnia, irritability, nervousness and contagion-doubt obsessions and was admitted to the psychiatric service. In this case, a nursing care plan was prepared for the diagnoses of nursing as "deterioration in communication, deterioration in thinking process, ineffective coping, discomfort in sleep pattern and deterioration in social interaction". A total of 4 interviews, as twice for 40 minutes per week, were held with the patient between November 12 and November 24, 2017. Communication and social skills, effective coping and cognitive-behavioural practices were explained in the nursing interventions applied to the patient. The case was discharged on November 24, 2017 at her own request.

Esquirol tarafından tanımlanmış olan Obsesif Kompulsif Bozukluğun (OKB) tanı kriterleri günümüze kadar çok az değişikliğe uğramıştır. Kişide strese yol açacak derecede şiddetli tekrarlayan obsesif ve kompulsif belirtiler, OKB'nin temel özellikleridir. Kişinin zamanını alan obsesyon ve kompulsiyonlar ve alışılmış düzeni, işle ilgili işlevleri, sosyal aktiviteyi veya ilişkileri önemli ölçüde etkiler. OKB tanılı psikotik özellik taşıyan hastaların bilinen OKB'den farklı olarak obsesyonlarına içgörülü olmadıkları ve kompulsiyonlara direnç geliştirmedikleri gözlemlenmiştir. Bu olguda; 32 yaşında “OKB ve Psikoz” eş tanısı almış bir kadın hasta sunulmaktadır. Hastanın kendisinden izin alınmıştır. Hastalık başlangıcı lise birinci sınıfta yazı yazarken tekrar tekrar kontrol etme, yazdıklarının yanlış olduğuna dair sürekli şüphe duyma şikayetleri ile başlamıştır. Hasta, 12.11.2017 tarihinde uykusuzluk, alınganlık, sinirlilik ve bulaş-kuşku obsesyonları şikayetleriyle Denizli’de bir hastaneye başvurmuş ve hastanın psikiyatri servisine yatışı olmuştur. Bu olguda “iletişimde bozulma, düşünce sürecinde bozulma, etkisiz başetme, uyku örüntüsünde rahatsızlık ve sosyal etkileşimde bozulma” hemşirelik tanılarına yönelik hemşirelik bakım planı oluşturulmuştur. Hasta ile 12.11.2017-24.11.2017 tarihleri arasında haftada iki kez 40 dakikalık toplam dört kez görüşme yapılmıştır. Hastaya uygulanan hemşirelik girişimlerinde iletişim ve sosyal beceriler, etkili baş etme ve bilişsel-davranışçı uygulamalar açıklanmıştır. Hasta, kendi isteğiyle 24.11.2017 tarihinde taburcu olmuştur.

 • Altıntaş, E., ve Özçürümez, G. (2015). Obsesif kompulsif bozukluk tanılı hastaların cinsiyet farklılığı açısından değerlendirilmesi. Cukurova Medical Journal, 40(3), 409-417.
 • Bayar, R., ve Yavuz, M. (2008). Obsesif kompulsif bozukluk. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, 185-192.
 • Bayram, M. (2015). Sağlık bölümünde okuyan lisans öğrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluğa yatkınlık ve sorumluluk inançlarını arttıran faktörlerin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İstanbul.
 • Beşiroğlu, L., Uğuz, F., Yılmaz, E., Ağargün, M. Y., Aşkın, R., ve Aydın, A. (2008). Obsesif kompulsif bozuklukta psikofarmakolojik tedavinin yaşam kalitesine etkisi. Turk Psikiyatri Dergisi, 19, 38-45.
 • Ersoy Özcan, B. (2007). Obsesif Kompulsif Bozuklukta hasta ve ailesinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İstanbul.
 • Ersoy Özcan, B., ve Ünsal Barlas, G. (2017). Obsesif Kompulsif Bozukluğu olan hasta yakınlarında bakım yükü ve psikoeğitim. JAREN/Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi, 3(Supp: 1), 51-56.
 • Karakuş, G., ve Tamam, L. (2017). Yatarak tedavi gören obsesif kompulsif bozukluk hastalarının klinik özellikleri. Cukurova Medical Journal, 42(1), 140-146.
 • Karamustafalıoğlu, K. O., ve Akpınar, A. (2006). Obsesif kompulsif bozukluk. Turkiye Klinikleri Journal of Internal Medical Sciences, 2(12), 30-44.
 • Kıvırcık Akdede, B. B., Alptekin, K., Akvardar, Y., ve Kitiş, A. (2005). Obsesif kompulsif bozuklukta yaşam kalitesi: Bilişsel işlevler ve klinik bulgular ile ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 16(1), 13-9.
 • Labad, J., Menchon, J. M., Alonso, P., Segalas, C., Jimenez, S., Jaurrieta, N., ... ve Vallejo, J. (2008). Gender differences in obsessive–compulsive symptom dimensions. Depression and Anxiety, 25(10), 832-838.
 • Menon, V. (2013). Juvenile obsessive-compulsive disorder: A case report. Industrial psychiatry journal, 22(2), 155.
 • Özerdem, A. (1998). Obsesif-Kompulsif Bozukluk ve Psikoz Üzerine Bir Gözden Geçirme. Klinik Psikiyatri Dergisi, 1(2), 98-102.
 • Özten, E., ve Karamustafalıoğlu, K. O. (2018). Obsesif Kompulsif Bozukluk. Turkiye Klinikleri Journal of Family Medicine Special Topics, 9(3), 157-163.
 • Prakash, A., ve Kumari, N. (2016). Obsessive-Compulsive Disorder in adolescence. Scıence Insıghts, doi:10.15354/si.16.cr019
 • Zayman, E. P. (2016). DSM-5'te obsesif kompulsif bozukluk. Cukurova Medical Journal, 41(2), 360-362.
Birincil Dil tr
Konular Psikoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9941-8436
Yazar: Ebru Akbaş (Sorumlu Yazar)
Kurum: Pamukkale Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8075-7155
Yazar: Gülay Taşdemir Yiğitoğlu
Kurum: Pamukkale Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

Bibtex @olgu sunumu { opus449665, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {Aşağı Öveçler Mah. 1312. Sok. 5/1 Öveçler, Çankaya – Ankara /Turkey}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {933 - 949}, doi = {10.26466/opus.449665}, title = {Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Psikoz Eş Tanılı Hastaya Yönelik Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu}, key = {cite}, author = {Akbaş, Ebru and Taşdemir Yiğitoğlu, Gülay} }
APA Akbaş, E , Taşdemir Yiğitoğlu, G . (2018). Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Psikoz Eş Tanılı Hastaya Yönelik Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 9 (16) , 933-949 . DOI: 10.26466/opus.449665
MLA Akbaş, E , Taşdemir Yiğitoğlu, G . "Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Psikoz Eş Tanılı Hastaya Yönelik Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 933-949 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/opus/issue/39179/449665>
Chicago Akbaş, E , Taşdemir Yiğitoğlu, G . "Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Psikoz Eş Tanılı Hastaya Yönelik Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 933-949
RIS TY - JOUR T1 - Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Psikoz Eş Tanılı Hastaya Yönelik Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu AU - Ebru Akbaş , Gülay Taşdemir Yiğitoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.449665 DO - 10.26466/opus.449665 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 933 EP - 949 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.449665 UR - https://doi.org/10.26466/opus.449665 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Psikoz Eş Tanılı Hastaya Yönelik Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu %A Ebru Akbaş , Gülay Taşdemir Yiğitoğlu %T Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Psikoz Eş Tanılı Hastaya Yönelik Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.449665 %U 10.26466/opus.449665
ISNAD Akbaş, Ebru , Taşdemir Yiğitoğlu, Gülay . "Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Psikoz Eş Tanılı Hastaya Yönelik Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (Aralık 2018): 933-949 . https://doi.org/10.26466/opus.449665
AMA Akbaş E , Taşdemir Yiğitoğlu G . Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Psikoz Eş Tanılı Hastaya Yönelik Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu. opus. 2018; 9(16): 933-949.
Vancouver Akbaş E , Taşdemir Yiğitoğlu G . Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Psikoz Eş Tanılı Hastaya Yönelik Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 949-933.