Yıl 2018, Cilt 9 , Sayı 16, Sayfalar 1167 - 1190 2018-12-30

Türkiye'de İş Kazaları: Avrupa Birliği Ülkeleri Bağlamında Bir Değerlendirme
Work Accidents in Turkey: An Evaluation in The Context of The European Union Countries

Mustafa Şen [1] , Salih Dursun [2] , Güven Murat [3]


Geçmişten günümüze iş kazaları hem gelişmekte olan ülkeler, hem de gelişmiş ülkelerde küresel bir sorun olarak varlığını devam ettirmektedir. Özellikle yaşanan iş kazaları sonucunda çalışanların geçici ya da sürekli olarak çalışma gücünden yoksun kalmaları veya yaşamlarını kaybetmeleri, ülkeleri iş kazalarını önlemeye ya da en aza indirgemeye yönelik çeşitli tedbirler almaya itmektedir. Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Türkiye’de meydana gelen iş kazalarının karşılaştırılarak, Türkiye’de iş kazaları konusunda değerlendirmeler yapmaktır. Çalışmada Türkiye ile ilgili veriler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistik yıllıklarından, AB ülkeleriyle ilgili veriler ise AB İstatistik Ofisi’nden (EUROSTAT) derlenmiştir. Türkiye’de meydana gelen ölümcül iş kazalarının sayısı, AB ülkelerine kıyasla oldukça yüksektir. 2014 yılı verilerine göre Türkiye’de meydana gelen ölümcül iş kazası oranı (100 bin işçi başına) AB’de meydana gelen ölümcül iş kazası oranının yaklaşık 6,7 katıdır. Yapılan incelemeler doğrultusunda, Türkiye’de özellikle ölümcül iş kazalarının önlenmesi noktasında alınan tedbirlerin henüz yeterli olmadığı görülmektedir.

From the past to today, work accidents continue to exist as a global problem both in developing countries and in developed countries. Particularly as a result of work accidents, workers are temporarily or permanently deprived of working ability or lose their lives and countries are urged to take precautions to prevent or minimize work accidents. The purpose of this study is to make assessments on work accidents in Turkey by comparing work accidents in European Union and Turkey. In the study data related to Turkey Social Security Institution (SGK) from annual statistics, and data on the EU countries from the EU Statistical Office (Eurostat) has been compiled. The number of fatal work accidents in Turkey is quite high compared to EU countries. According to data from 2014, the rate of fatal work accidents in Turkey compared to the rate of fatal accidents at work occurred in the EU is more than 6.7 times. In line with the findings,  particularly the measures taken at the point of prevention of fatal occupational accidents are seen as not yet sufficient in Turkey.

 • Aydın, U., Karaca N.G., Özgüler V. C., Karaca, E., (2013). İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesindeki rolü.Çimento İşveren Dergisi, 27(4), 24-45.
 • Ceylan, H., (2011), Türkiye’deki iş kazalarının genel görünümü ve gelişmiş ülkelerle kıyaslanmasıç International Journal of Engineering Research and Development, 3(2), 18-24.
 • Dursun, S., (2012). İş güvenliği kültürü: Kavram, modeller ve uygulama. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Dursun, S., (2013). İş güvenliği kültürünün çalışanların güvenli davranışları üzerine etkisi. Sosyal Güvenlik Dergisi, 3(2), 61-75
 • EUROSTAT, (Çevrimiçi) https://ec.europa.eu/eurostat/data/database, 09. 09. 2017
 • EUROSTAT,(Çevrimiçi) http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitVi-ewTableAction.do, 07.09.2017
 • EUROSTAT, (Çevrimiçi) http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?-dataset=hsw_n2_02&lang=en, 07.09.2017
 • EU-OSHA, (Çevrimiçi) https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/press-room/eu-osha-presents-new-figures-costs-poor-workplace-safety-and-health-world, 07.09.2017.
 • Gürbüz, H. ve İbrakovic, H., (2017). İşletmelerde iş güvenliği, güvenlik performansı ve iş güvenliği kültürü. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(11), 442-469.
 • ILO (2014). Safety and health at work: A vision for sustainable prevention. Geneva: International Labour Office.
 • ILO (2015). Investigation of occupational accidents and diseases- a practical guide for labour inspectors. Geneva: International Labour Office.
 • ILO,Safety and health at work, (Çevrimiçi) http://www.ilo.org/global/topics-/safety-and-health-at-work/langen/index. htm, 03.09.2017.
 • Karadeniz, O., (2012). Dünya’da ve Türkiye’de iş kazaları ve meslek hastalıkları ve sosyal koruma yetersizliği. Çalışma ve Toplum, 3, 15-75.
 • Kılkış, İ., (2013). İş sağlığı ve güvenliği’nde yeni dönem:6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu. İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 15(1), 17-41.
 • Muniz, B.F., Peon, J.M.M., Ordas, C.J.V., (2007). Safety culture: Analy-sis of the causal relationships between its key dimensions. Journal of Safety Research, 38, 627-641.
 • Ocaktan, M.E. (2009). Bir otomotiv fabrikasında güvenlik kültürünün değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öçal, M., Çiçek, Ö., (2017). Türkiye ve Avrupa Birliği’nde iş kazası verilerinin karşılaştırmalı analizi. Emek ve Toplum Dergisi, 6 (16), 617-637.
 • Özkılıç, Ö., (2005). İş sağlığı ve iş güvenliği, yönetim sistemleri ve risk değerlendirme metodolojileri. Ankara: TİSK Yayın No: 246.
 • SGK, (Çevrimiçi) http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/-istatistik/sgk_istatistik_yilliklari, 07.09.2017.
 • TÜİK, (Çevrimiçi) http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007, 07. 09. 2017
 • TÜİK, (Çevrimiçi) http://www.tuik.gov.tr, 09.09.2017
 • Yang, C.C., Wang, Y.S., Chang, S.T., Guo, S.E., Huang, M.F., (2010). A study on the leadership behavior, safety culture, and safety performance of the healthcare industry. International Journal of Human and Social Sciences, 5(8), 509-516.
 • 2015-2018 Kobi Stratejisi Ve Eylem Planı (2015), (Çevrimiçi) http://www.sp.gov.tr/upload/xSPTemelBelge/files/IcTlw+KSEP_Dokumani_2015-2018_10_08_15_YPK_ONAYLI.pdf., 07.09.2017
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3690-7582
Yazar: Mustafa Şen (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8597-3340
Yazar: Salih Dursun

Orcid: 0000-0003-2449-2532
Yazar: Güven Murat

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { opus463211, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {Aşağı Öveçler Mah. 1312. Sok. 5/1 Öveçler, Çankaya – Ankara /Turkey}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {1167 - 1190}, doi = {10.26466/opus.463211}, title = {Türkiye'de İş Kazaları: Avrupa Birliği Ülkeleri Bağlamında Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Şen, Mustafa and Dursun, Salih and Murat, Güven} }
APA Şen, M , Dursun, S , Murat, G . (2018). Türkiye'de İş Kazaları: Avrupa Birliği Ülkeleri Bağlamında Bir Değerlendirme. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 9 (16) , 1167-1190 . DOI: 10.26466/opus.463211
MLA Şen, M , Dursun, S , Murat, G . "Türkiye'de İş Kazaları: Avrupa Birliği Ülkeleri Bağlamında Bir Değerlendirme". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 1167-1190 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/opus/issue/39179/463211>
Chicago Şen, M , Dursun, S , Murat, G . "Türkiye'de İş Kazaları: Avrupa Birliği Ülkeleri Bağlamında Bir Değerlendirme". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 1167-1190
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye'de İş Kazaları: Avrupa Birliği Ülkeleri Bağlamında Bir Değerlendirme AU - Mustafa Şen , Salih Dursun , Güven Murat Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.463211 DO - 10.26466/opus.463211 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1167 EP - 1190 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.463211 UR - https://doi.org/10.26466/opus.463211 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Türkiye'de İş Kazaları: Avrupa Birliği Ülkeleri Bağlamında Bir Değerlendirme %A Mustafa Şen , Salih Dursun , Güven Murat %T Türkiye'de İş Kazaları: Avrupa Birliği Ülkeleri Bağlamında Bir Değerlendirme %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.463211 %U 10.26466/opus.463211
ISNAD Şen, Mustafa , Dursun, Salih , Murat, Güven . "Türkiye'de İş Kazaları: Avrupa Birliği Ülkeleri Bağlamında Bir Değerlendirme". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (Aralık 2018): 1167-1190 . https://doi.org/10.26466/opus.463211
AMA Şen M , Dursun S , Murat G . Türkiye'de İş Kazaları: Avrupa Birliği Ülkeleri Bağlamında Bir Değerlendirme. opus. 2018; 9(16): 1167-1190.
Vancouver Şen M , Dursun S , Murat G . Türkiye'de İş Kazaları: Avrupa Birliği Ülkeleri Bağlamında Bir Değerlendirme. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 1190-1167.