BibTex RIS Kaynak Göster

BİNALARIN DEPREM HESABINDA KULLANILAN DOĞRUSAL ELASTİK HESAP YÖNTEMLERİYLE İLGİLİ BİR İRDELEME

Yıl 2012, Cilt: 2 Sayı: 2, 15 - 31, 01.12.2012

Öz

Kaynakça

 • Fahjan Y., Vatansever S., Özdemir Z., 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11-14 Ekim 2011, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, s.1-9.
 • Celep Z., Kumbasar N., Yapı Dinamiği (2001), Üçüncü baskı, İstanbul, Rehber Matbaacılık.
 • Celep Z., Kumbasar N., (2004), Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İstanbul, Beta Dağıtım.
 • Li, Y.R. (1996). Non-Linear Time History And Pushover Analyses for Seismic Design and Evaluation, Doktora Tezi, Texas Üniversitesi, Austin, TX, ABD.
 • Karaduman A., Döndüren M.S., Türkiye Mühendislik Haberleri, (2004), 432, s.55-62.
 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007), Ankara.
 • Kasımzade A.A., Yapı Dinamiği Temelleri ve Deprem Mühendisliğinde Uygulamaları (2004), İstanbul, Birsen Yayınevi.
 • Chopra A.K., (1995), Dynamics of Structures, Theory and Applications to Earthquake Engineering Prentice-Hall, New Jersey.
 • Clough R.W., Penzien J., (1993), Dynamics of Structures Second edition, McGraw-Hill, Inc.
 • Paz M., (1997), Structural Dynamics: Theory and Computation Fourth edition, Chapman&Hall, USA.
 • Fahjan Y.M., (2008), İMO Teknik Dergi, 19(3), s.4423-4444.
 • Newmark N.M., Hall W.J., (1982), Earthquake Spectra and Design, Earthquake Engineering Research Institute, Berkeley, California.
 • Türk Standartları Enstitüsü, (2000), Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları-TS500 Ankara.
 • T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, Türkiye Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Veri Tabanı, 2011. 10.03.2011 tarihinde http://kyh.deprem.gov.tr/ftpt.htm adresinden alınmıştır.
 • SAP2000 (2010), Nonlinear, Version 14.2, Structural Analysis Program Computers and Structures Inc., Berkeley CA.

BİNALARIN DEPREM HESABINDA KULLANILAN DOĞRUSAL ELASTİK HESAP YÖNTEMLERİYLE İLGİLİ BİR İRDELEME

Yıl 2012, Cilt: 2 Sayı: 2, 15 - 31, 01.12.2012

Öz

Binaların deprem hesabı için Deprem Yönetmeliği-2007’de verilen yöntemlerin her birinde binaya etkiyen deprem yüklerinin farklı şekilde hesaplanması, analizde her üç yöntemin de kullanılabileceği durumlarda hesap yönteminin seçimini gündeme getirmektedir. Yönetmelikte verilen elastik tasarım ivme spektrumları kullanılarak Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’nden ve Mod Birleştirme Yöntemi’nden elde edilecek çeşitli büyüklükler birbiriyle karşılaştırılabilir. Ancak yönetmelikte yer alan tasarım spektrumlarının oluşturulmasında esas alınan deprem kayıtları bilinemediğinden, Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi’nden elde edilecek büyüklükler aynı depremlere ait olmaz. Bu çalışmada, Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ve Mod Birleştirme Yöntemi’nde kullanılan spektrumlar Türkiye’de meydana gelmiş önemli depremlerin kayıtları esas alınarak Newmark-Hall’a ait yaklaşımla üretilmiş ve Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi’nde de aynı depremlere ait ivme kayıtları kullanılmıştır. Beş, sekiz ve on katlı betonarme düzlem çerçeveler için Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi, Mod Birleştirme Yöntemi ve Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi’nden elde edilen kat kesme kuvvetleri, taban kesme kuvvetleri ve göreli kat ötelemesi oranları birbiriyle kıyaslanmıştır.

Kaynakça

 • Fahjan Y., Vatansever S., Özdemir Z., 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11-14 Ekim 2011, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, s.1-9.
 • Celep Z., Kumbasar N., Yapı Dinamiği (2001), Üçüncü baskı, İstanbul, Rehber Matbaacılık.
 • Celep Z., Kumbasar N., (2004), Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İstanbul, Beta Dağıtım.
 • Li, Y.R. (1996). Non-Linear Time History And Pushover Analyses for Seismic Design and Evaluation, Doktora Tezi, Texas Üniversitesi, Austin, TX, ABD.
 • Karaduman A., Döndüren M.S., Türkiye Mühendislik Haberleri, (2004), 432, s.55-62.
 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007), Ankara.
 • Kasımzade A.A., Yapı Dinamiği Temelleri ve Deprem Mühendisliğinde Uygulamaları (2004), İstanbul, Birsen Yayınevi.
 • Chopra A.K., (1995), Dynamics of Structures, Theory and Applications to Earthquake Engineering Prentice-Hall, New Jersey.
 • Clough R.W., Penzien J., (1993), Dynamics of Structures Second edition, McGraw-Hill, Inc.
 • Paz M., (1997), Structural Dynamics: Theory and Computation Fourth edition, Chapman&Hall, USA.
 • Fahjan Y.M., (2008), İMO Teknik Dergi, 19(3), s.4423-4444.
 • Newmark N.M., Hall W.J., (1982), Earthquake Spectra and Design, Earthquake Engineering Research Institute, Berkeley, California.
 • Türk Standartları Enstitüsü, (2000), Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları-TS500 Ankara.
 • T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, Türkiye Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Veri Tabanı, 2011. 10.03.2011 tarihinde http://kyh.deprem.gov.tr/ftpt.htm adresinden alınmıştır.
 • SAP2000 (2010), Nonlinear, Version 14.2, Structural Analysis Program Computers and Structures Inc., Berkeley CA.
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Taner Uçar Bu kişi benim

Onur Merter Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Uçar, T., & Merter, O. (2012). BİNALARIN DEPREM HESABINDA KULLANILAN DOĞRUSAL ELASTİK HESAP YÖNTEMLERİYLE İLGİLİ BİR İRDELEME. Ordu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 2(2), 15-31.