BibTex RIS Kaynak Göster

ERZURUM\'UN İLÇELERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2012, Cilt: 2 Sayı: 2, 78 - 92, 01.12.2012

Öz

Kaynakça

 • Tortum A., Çodur M.Y., Kılınç B., (2012), Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, s. 69-78.
 • Baker S.P.,Whitfield R.A.M.A., Brian O’Neil., (1987), The New England Journal of Medicine, 316 (22), p.1384-1387.
 • Thieman S., National Conference on Transportation Planning for Small and Medium Sized Communities, 16-18 September 1998, Spokane, Washington, Session 10, p530-536.
 • Stillwell J., Geertman S., Openshaw S., (1999), Geographical Information and Planning, Springer, Berlin, s 350.
 • Yalçıner Ö., Coğrafi Bilgi Sistemleri Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, 25-27 Nisan 2001, Ankara s.9.
 • Kwok-suenNg.,Wing-tat Hung.,
 • Wing-gunWong., (2002), Journal of
 • SafetyResearch, 33 (3) p.387-410.
 • Terzi S., Karaşahin M., Mühendislik Kongresi 6-8 Haziran 2002, Şanlıurfa.
 • Li L., Zhu L., Sui D.Z., (2007), Journal of Transport Geography, 15, p.274-285.
 • Foote E.K, Lynch M., (1996), Georaphic Information Systems as an Integrating Technology: Context, Concepts and Definations, The Geographer’s Craft Project, Department of Geograpy, University of Texas at Austin.
 • Çodur, M.Y., (2012). Trafik Kaza Tahmin Modelleri: Erzurum İli Çevre Karayolları İçin Uygulamalar, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Kabakuş N., (2011). Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Trafik Kazalarının Analizi: Erzurum ili örneği, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

ERZURUM\'UN İLÇELERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2012, Cilt: 2 Sayı: 2, 78 - 92, 01.12.2012

Öz

Ülkemizde trafik kazalarının her geçen gün artmasının nedenlerinin başında, sorunun çözümü için yapılan araştırmalarda hem disiplinler arası hem de kurumlar arası yaklaşımlarda saptanması gereken strateji ve hedeflerin tam olarak belirlenememesi gelmektedir. Bu konuda faydalı ve en gelişmiş sistem olarak değerlendirilen Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknolojisinden yararlanılmıştır. Bu çalışmanın en önemli ve gerekli aşamasını mekânsal veri tabanının oluşturulması ve verilerin sorgulanması oluşturmuştur. Erzurum İli’nin ilçelerinde 2006-2008 yıllarında meydana gelen trafik kazalarının CBS ile analizi yapılmıştır. Erzurum’un ilçe haritası CBS ortamına sayısallaştırılarak aktarılmış ve her ilçedeki trafik kaza sayısı hangi kategoride ise o kategoriye göre harita üzerinde sorgulama sonrası gösterimi yapılmıştır. Böylece en çok trafik kazası, ölüm ve yaralanmanın meydana geldiği ilçeler görsel olarak harita üzerinde tespit edilebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, trafik güvenliğinin sağlanmasında CBS kullanımının önemini ortaya koymaktır

Kaynakça

 • Tortum A., Çodur M.Y., Kılınç B., (2012), Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, s. 69-78.
 • Baker S.P.,Whitfield R.A.M.A., Brian O’Neil., (1987), The New England Journal of Medicine, 316 (22), p.1384-1387.
 • Thieman S., National Conference on Transportation Planning for Small and Medium Sized Communities, 16-18 September 1998, Spokane, Washington, Session 10, p530-536.
 • Stillwell J., Geertman S., Openshaw S., (1999), Geographical Information and Planning, Springer, Berlin, s 350.
 • Yalçıner Ö., Coğrafi Bilgi Sistemleri Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, 25-27 Nisan 2001, Ankara s.9.
 • Kwok-suenNg.,Wing-tat Hung.,
 • Wing-gunWong., (2002), Journal of
 • SafetyResearch, 33 (3) p.387-410.
 • Terzi S., Karaşahin M., Mühendislik Kongresi 6-8 Haziran 2002, Şanlıurfa.
 • Li L., Zhu L., Sui D.Z., (2007), Journal of Transport Geography, 15, p.274-285.
 • Foote E.K, Lynch M., (1996), Georaphic Information Systems as an Integrating Technology: Context, Concepts and Definations, The Geographer’s Craft Project, Department of Geograpy, University of Texas at Austin.
 • Çodur, M.Y., (2012). Trafik Kaza Tahmin Modelleri: Erzurum İli Çevre Karayolları İçin Uygulamalar, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Kabakuş N., (2011). Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Trafik Kazalarının Analizi: Erzurum ili örneği, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Nuriye Kabakuş Bu kişi benim

Ahmet Tortum Bu kişi benim

M. Yasin Çodur Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kabakuş, N., Tortum, A., & Çodur, M. . Y. (2012). ERZURUM\’UN İLÇELERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Ordu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 2(2), 78-92.