BibTex RIS Kaynak Göster

TARİHİ KENT KORUMA VE MUDURNU (BOLU) ÖRNEĞİ

Yıl 2012, Cilt: 2 Sayı: 2, 93 - 102, 01.12.2012

Öz

Kaynakça

 • Öztürk E.Y. (2007). Bolu İli, Mudurnu İlçesi, Armutçular Konağı’nın Restorasyonu, Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
 • URL 1. Mudurnulular Derneği, (2009). http://www.mudurnululardernegi.com.
 • Bolu İl Meteoroloji Müdürlüğü, (2008). Mudurnu Meteoroloji Verileri
 • Türkiye Nüfus İdaresi Genel Müdürlüğü (2008). http://www.tuik.gov.
 • Doğulu N., Geçmişten Günümüze Mudurnu (1993). Mudurnu Kaymakamlığı Yayınları, Bolu.
 • Mudurnu Belediyesi. (1995). Mudurnu Koruma Amaçlı İmar Planı Plan İzah Notu. Mudurnu.
 • Babalı M. (2007). Mudurnu’nun Fiziksel ve Tarihsel Dokusu, Sivil ve Anıtsal Mimarlık Örnekleri Çevresel Analiz ve Koruma Önerileri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Algan Ö,. (2009), Türkiye’nin Kuzey-Güney Mimarisi ve Yaşam Tarzı. Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü.

TARİHİ KENT KORUMA VE MUDURNU (BOLU) ÖRNEĞİ

Yıl 2012, Cilt: 2 Sayı: 2, 93 - 102, 01.12.2012

Öz

19. yüzyıldan itibaren tarihi ve kültürel çevrelerin korunmasına yönelik bilinç artmıştır. Mudurnu’da kültürel geçmişimizin tüm güzelliklerini yansıtan geniş bir kent dokusu yer almaktadır. Bu çalışmada; Mudurnu kenti, tarihi mimari mirası koruma ve geliştirme yaklaşımı içinde incelenmiş, koruma bilincinin artırılması ve sivil mimarlık örneklerinin sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla öneriler sunulmuştur

Kaynakça

 • Öztürk E.Y. (2007). Bolu İli, Mudurnu İlçesi, Armutçular Konağı’nın Restorasyonu, Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
 • URL 1. Mudurnulular Derneği, (2009). http://www.mudurnululardernegi.com.
 • Bolu İl Meteoroloji Müdürlüğü, (2008). Mudurnu Meteoroloji Verileri
 • Türkiye Nüfus İdaresi Genel Müdürlüğü (2008). http://www.tuik.gov.
 • Doğulu N., Geçmişten Günümüze Mudurnu (1993). Mudurnu Kaymakamlığı Yayınları, Bolu.
 • Mudurnu Belediyesi. (1995). Mudurnu Koruma Amaçlı İmar Planı Plan İzah Notu. Mudurnu.
 • Babalı M. (2007). Mudurnu’nun Fiziksel ve Tarihsel Dokusu, Sivil ve Anıtsal Mimarlık Örnekleri Çevresel Analiz ve Koruma Önerileri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Algan Ö,. (2009), Türkiye’nin Kuzey-Güney Mimarisi ve Yaşam Tarzı. Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü.
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Nurhan Koçan Bu kişi benim

Sorumlu Yazar Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Koçan, N., & Yazar, S. (2012). TARİHİ KENT KORUMA VE MUDURNU (BOLU) ÖRNEĞİ. Ordu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 2(2), 93-102.