PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Smarandache Eğrilerine ait bir uygulama

Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 1, 46 - 60, 01.06.2013

Öz

In this paper, Firstly we define NC-Smarandache curve, then we calculate the curvature andtorsion of NB and TNB- Smarandache curves together with NC-Smarandache curve. Here T,N and B are Frenet vectors of a curve α and vector C is unit Darboux vector.Key words: Smarandache Curves

Kaynakça

 • Turgut,M.,Yılmaz,S.,2008. Smarandache Curves in Minkowski space-time, International Journal of Mathematical Combinatorics, Vol.3, pp.51-55.
 • Ali, A. T., 2010. Special Smarandache Curves in the Euclidean Space, International Journal of Mathematical Combinatorics, Vol.2, pp.30-36.
 • Çetin M., Tuncer Y. and Karacan M. K., 2011. Smarandache Curves According to Bishop Frame in Euclidean 3- Space, arXiv: 1106. 3202 v1 [math. DG].
 • Bektaş Ö.,Yüce S., 2013. Special Smarandache Curves According to Darboux Frame in Euclidean 3- Space, Romanian Journal of Mathematics and Computer science, vol:3,ıssue:1,pp:48-59.
 • Bayrak N., Bektaş Ö. and Yüce S.,2012. Special Smarandache Curves inE, arXiv:1204.566v1 [math.HO].
 • Taşköprü K., Tosun M.,2014. Smarandache Curves onS, Boletim da Sociedade paranaense de Matemtica 3 srie. vol:32, no:1, pp.51-59, ıssn-0 037-8712.
 • Hacısalioğlu, H.H.,1983. Diferensiyel Geometri. İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Mat. no.7, Malatya.

SMARANDACHE EĞRİLERİNE AİT BİR UYGULAMA

Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 1, 46 - 60, 01.06.2013

Öz

Bu çalışmada, bir  eğrisinin Frenet vektörleri T, N, B ve birim Darboux vektörü C olmak üzere NC -Smarandache eğrisi tanımlanarak bu eğri ile birlikte NB veTNB-Smarandache eğrilerinin eğrilik ve torsiyonu hesaplanmıştır.

Kaynakça

 • Turgut,M.,Yılmaz,S.,2008. Smarandache Curves in Minkowski space-time, International Journal of Mathematical Combinatorics, Vol.3, pp.51-55.
 • Ali, A. T., 2010. Special Smarandache Curves in the Euclidean Space, International Journal of Mathematical Combinatorics, Vol.2, pp.30-36.
 • Çetin M., Tuncer Y. and Karacan M. K., 2011. Smarandache Curves According to Bishop Frame in Euclidean 3- Space, arXiv: 1106. 3202 v1 [math. DG].
 • Bektaş Ö.,Yüce S., 2013. Special Smarandache Curves According to Darboux Frame in Euclidean 3- Space, Romanian Journal of Mathematics and Computer science, vol:3,ıssue:1,pp:48-59.
 • Bayrak N., Bektaş Ö. and Yüce S.,2012. Special Smarandache Curves inE, arXiv:1204.566v1 [math.HO].
 • Taşköprü K., Tosun M.,2014. Smarandache Curves onS, Boletim da Sociedade paranaense de Matemtica 3 srie. vol:32, no:1, pp.51-59, ıssn-0 037-8712.
 • Hacısalioğlu, H.H.,1983. Diferensiyel Geometri. İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Mat. no.7, Malatya.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

S. ŞENYURT Bu kişi benim


S. SİVAS Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Şenyurt, S. & Sivas, S. (2013). SMARANDACHE EĞRİLERİNE AİT BİR UYGULAMA . Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 3 (1) , 46-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ordubtd/issue/11065/132165