PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Myosostis alpestris F.W.Schmidt (Boraginaceae) Türünün Anatomik Özellikleri

Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 1, 61 - 68, 01.06.2013

Öz

In this study, M. alpestris F.W.Schmidt species of Myosotis L. genus were studiedanatomically. In anatomical studies, the cross and surface sections of the root, stem,and leaf of species were examined. It was determined that anatomical properties ofroot, stem and leaves show similarities and differences with the other species. Leavesare ecvifacial type. Stomata are anomocytic and anisocyctic. There are simple,unicellular eglandular trichomes on the stem and leaves

Kaynakça

 • Mabberly, D.J., 1987. A Plant Book. University Press, Cambridge
 • Akçin, Ö.E. & Binzet R., 2009. Nutlet size, shape and surface ornamentation in 14 Onosma species (Boraginaceae). Acta Botanica Croatica, 68(1), 117-126.
 • Heywood, VH., 1978. Flowering plants of the World, Oxford, 253-236.
 • Binzet, R., 2007. Doğu Akdeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Onosma L. (Boroginaceae)
 • Türlerinin Morfolojik ve Palinolojik Özelliklerinin Nümerik Taksonomisi. Doktora Tezi, Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin, 169 s. Güner A., Aslan S., Ekim T., Vural M. & Babaç M.T. (eds.) 2012. Türkiye Bitkileri Listesi
 • (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul. 1290.
 • Binzet, R. & Akçin Ö. E., 2009.“Nutlet size, shape and surface ornamentation in 14
 • Onosma species (Boraginaceae)”, Acta Botanica Croatica, 68 (1), 117-126. Akçin, Ö.E. & Binzet, R., 2010.The Micromorphological and Anatomical Properties of
 • Onosma angistissiumum Hausskn.& Bornm. And O. cassium Boiss. (Boraginaceae). Bangladesh Journal of Plant Taxonomy, 17(1), 1-8. Özdemir G. 2011. Karadeniz Bölgesinde yayılış gösteren bazı Myosotis L.(Boraginaceae) türleri üzerinde motrfolojik, mikromorfolojik ve anatomik bir araştırma.Yüksek Lisans
 • Tezi, Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu, 100 s. Vardar, Y., 1998. Botanikte Preparasyon Teknikleri. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Baskı
 • İşleri, 112, İzmir. Yıldırımlı, Ş., 2000. The chorology of the Tukish species of
 • Boraginaceae family. The Herb Journal of Systematic Botany, 7(2): 257-272. Meidner, H, Mansfield TA., 1968. Physiology of stomata. London: McGraw Hill.
 • Metcalfe, C.R. & Chalk, L., 1979. Anatomy of Dicotyledons I. Oxford University Press, London, 276 s,
 • Özörgücü, B., Gemici, Y., Türkan, İ., 1991. Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi. Ege
 • Üniversitesi. Fen Fakültesi. Yayın no: 129,127 s, İzmir. Akçin, Ö.E., 2007. Nutlets micromorphology of some Onosma L.(Boraginaceae) species from Turkey. Biologia, 62/6, 684-689.
 • Watson L., Dalwitzs, M.J.,1991. The families of Angiosperm: Automated descriptions, with in teractive identification and information. Australian Systematic Botany, 4:681- 6
 • Trease, G.H. and Evans, W.C. 1982. Pharmacognazi, 11thedition, Cassel and Collier,

Myosostis alpestris F.W.Schmidt (Boraginaceae) Türünün Anatomik Özellikleri

Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 1, 61 - 68, 01.06.2013

Öz

Bu çalışmada, Myosotis L. cinsinin M. alpestris F.W.Schmidt türü anatomik olarakçalışılmıştır. Anatomik incelemelerde, türün kök, gövde ve yaprak kısımlarındanalınan enine ve yüzeysel kesitler incelenmiştir. Türün kök, gövde ve yaprakanatomilerinin diğer türlerle benzerlik ve farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Türünyaprakları ekvifasiyal tiptedir. Stomalar anomositik ve anizositik tiptedir. Gövde veyapraklar üzerinde basit, tek hücreli örtü tüyleri bulunmaktadır

Kaynakça

 • Mabberly, D.J., 1987. A Plant Book. University Press, Cambridge
 • Akçin, Ö.E. & Binzet R., 2009. Nutlet size, shape and surface ornamentation in 14 Onosma species (Boraginaceae). Acta Botanica Croatica, 68(1), 117-126.
 • Heywood, VH., 1978. Flowering plants of the World, Oxford, 253-236.
 • Binzet, R., 2007. Doğu Akdeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Onosma L. (Boroginaceae)
 • Türlerinin Morfolojik ve Palinolojik Özelliklerinin Nümerik Taksonomisi. Doktora Tezi, Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin, 169 s. Güner A., Aslan S., Ekim T., Vural M. & Babaç M.T. (eds.) 2012. Türkiye Bitkileri Listesi
 • (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul. 1290.
 • Binzet, R. & Akçin Ö. E., 2009.“Nutlet size, shape and surface ornamentation in 14
 • Onosma species (Boraginaceae)”, Acta Botanica Croatica, 68 (1), 117-126. Akçin, Ö.E. & Binzet, R., 2010.The Micromorphological and Anatomical Properties of
 • Onosma angistissiumum Hausskn.& Bornm. And O. cassium Boiss. (Boraginaceae). Bangladesh Journal of Plant Taxonomy, 17(1), 1-8. Özdemir G. 2011. Karadeniz Bölgesinde yayılış gösteren bazı Myosotis L.(Boraginaceae) türleri üzerinde motrfolojik, mikromorfolojik ve anatomik bir araştırma.Yüksek Lisans
 • Tezi, Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu, 100 s. Vardar, Y., 1998. Botanikte Preparasyon Teknikleri. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Baskı
 • İşleri, 112, İzmir. Yıldırımlı, Ş., 2000. The chorology of the Tukish species of
 • Boraginaceae family. The Herb Journal of Systematic Botany, 7(2): 257-272. Meidner, H, Mansfield TA., 1968. Physiology of stomata. London: McGraw Hill.
 • Metcalfe, C.R. & Chalk, L., 1979. Anatomy of Dicotyledons I. Oxford University Press, London, 276 s,
 • Özörgücü, B., Gemici, Y., Türkan, İ., 1991. Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi. Ege
 • Üniversitesi. Fen Fakültesi. Yayın no: 129,127 s, İzmir. Akçin, Ö.E., 2007. Nutlets micromorphology of some Onosma L.(Boraginaceae) species from Turkey. Biologia, 62/6, 684-689.
 • Watson L., Dalwitzs, M.J.,1991. The families of Angiosperm: Automated descriptions, with in teractive identification and information. Australian Systematic Botany, 4:681- 6
 • Trease, G.H. and Evans, W.C. 1982. Pharmacognazi, 11thedition, Cassel and Collier,

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Ö. E. AKÇİN Bu kişi benim


T. AKTAŞ Bu kişi benim


M. Y. ALTINTAŞ>

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Akçin, Ö. E. , Aktaş, T. & Altıntaş, M. Y. (2013). Myosostis alpestris F.W.Schmidt (Boraginaceae) Türünün Anatomik Özellikleri . Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 3 (1) , 61-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ordubtd/issue/11065/132166