PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İstanbul Üniversitesi Zooloji Müzesi'nin Ülkemiz zooloji tarihindeki önemi

Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 1, 69 - 78, 01.06.2013

Öz

Zoology Museum of Istanbul University which is the first zoology museum of Turkey,hasgiven out (announced) name to the scientific world with international code, ZMUI,was taken by Ord. Prof. Dr. Curt Kosswig after university reform in 1933. Some ofmuseum materials were brought from abroad, then in next years invertebrate andvertebrate samples were collected and most of them were donated to the museum byGerman scientist Curt Kosswig and his colleagues by means of regularly field worksin Turkey. Thus, the museum acquired a quality which widely reflects the fauna ofTurkey. By assessing the materials that were collected during field works and gettingfeedback as publications, the acknowledgment of both the fauna of Istanbul UniversityZoology Museum and the fauna of Turkey were provided in domestic and foreignregion. The contribution of leading names were known in the field of systematicalzoology and studies of fauna as well as being Turkey’s first zoology museumhas made the museum even more important

Kaynakça

 • İshakoğlu-Kadıoğlu, S., İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tarihçesi (1900-1946), (1998), ss. 342, İstanbul, İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi.
 • Gülen, D., (2000), Prof. Dr. Dinçer Gülen Fen Fakültesi Dekanı, (Küçüker, O. Edit. ), s. 11 – 13, Türkiye’de Botanik- Zooloji Eğitimi ve Öğretiminde 67 yıl (1933-2000), İstanbul.
 • Hovasse, R., (1932), La Station Zoologique De Balta Lıman, Fen Fakültesi Mecmuası, 9 (1), p. 1409 – 1417.
 • Gülen, D., Küçüker, O., (2003), Ord. Prof. Dr. Curt Kosswig’in Türkiye Faunası Tarihi için Yaptığı Bilimsel Gezilerinden Anılarda Kalanlar CaferTürkmen, Türk Biologi Dergisi, 4, p. 42- 72.
 • Şengün, A., (1982), İstanbul Üniversitesinde 1933 Reformundan Sonra Zoolojinin Gelişmesi, s. 91 – 120, (Özemre, A.Y. Edit.), İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Çeşitli Fen Bilimi Dallarının Cumhuriyet Dönemindeki Gelişmesi ve Milletlerarası Bilime Katkısı, İstanbul Üniversitesi Yayınları No. 3042, Fen Fakültesi No. 176.
 • Özuluğ, O., (2003), İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Müzesi, 1. Ulusal doğa tarihi kongresi, 14 Kasım 2002, Ankara, p. 82–87.
 • Bodenheimer, F. S., (1944), Introduction into the Knowledge of the Amphibia and Reptilia of Turkey, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, Seri B, 9 (1), p. 1–93.
 • Ergene, S., Türkiye kuşları, (1945), İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Monografileri, Sayı 4, ss. 520, İstanbul, Kenan Matbaası.
 • Kahmann, H. ve Çağlar, M., (1960), Türkiye Memelileri Hakkında: Hatay Bölgesi’nden Yarasalar, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, Seri B, 25, p. 1- 22.
 • Kahmann, H. ve Çağlar, M., (1960), Türkiye’de Memeli Hayvanlar Araştırımı Sahasında Yeni Buluşlar, Türk Biologi Dergisi, 10 (3), p. 119-126.
 • Çağlar, M., (1961), Türkiye’de Bulunduğu Tespit Edilen Bir Myotis Türü Hakkında, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, Seri B, 26, p. 107- 123.
 • Çağlar, M., (1963), Felis caracal schmitzi’nin Anadolu’da İlk Defa Bulunuşu, Fen Fakültesi Mecmuası, Seri B, 28 (1-2), p. 51-54.
 • Çağlar, M., (1967), Türkiye’nin Gömülgen Fareleri (Microtin), Türk Biologi Dergisi, 17 (4), p. 103-117.
 • Şengün, A. ve Güneyi, N., İstanbul Gündüz Kelebekleri, (1968), ss. 103, İstanbul, Fen Fakültesi Döner Sermaye Basımevi.
 • Çağlar, M., (1968), Türkiye’nin Yarasaları -I, Türk Biologi Dergisi, 18 (1), p. 5-18
 • Çağlar, M., (1969), Türkiye’nin Yarasaları -II, Türk Biologi Dergisi, 19 (2-4), p. 88-106.
 • Güneyi, N., (1969), Gölcük (Ödemiş) Gündüz Kelebekleri, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, Seri B, 34 (1 – 2), p. 39-42.
 • Güneyi, N., (1970), Abant Gündüz Kelebekleri, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, Seri B, 35 (1 – 2), p. 63-67.
 • Güneyi, N. ve Kuşçu, M., (1972), Uşak ve Civarı Gündüz Kelebekleri, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, Seri B, 37 (1 – 2), p. 91-96.
 • Güneyi, N. ve Şengün, E., (1972), 1964-1969 Yılları Arasında Kefeliköy’de Toplanmış Kelebek Türleri-I(Gündüz Kelebekleri), İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, Seri B, 37 (1 – 2), p. 119-124.
 • Güneyi, N. ve Şengün, E., (1972), 1964-1969 Yılları Arasında Kefeliköy’de Toplanmış Kelebek Türleri-II( Gece Kelebekleri), İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, Seri B, 37 (1 – 2), p. 125-128.
 • Güneyi, N. ve Uyar, F., (1972), Ordu Gündüz Kelebeklerinin İlkel Listesi, Türk Bioloji Dergisi, 22 (22), p. 83-84.
 • Gürsoy, G., (2008), İstanbul Üniversitesi Zooloji Müzesi Bentik Omurgasızlar Koleksiyonun Envanteri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi.
 • Kaya, N., (2013), İstanbul Üniversitesi Zooloji Müzesi Amphibia ve Reptilia Örneklerinin Taksonomik Yönden İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi.

İstanbul Üniversitesi Zooloji Müzesi'nin Ülkemiz zooloji tarihindeki önemi

Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 1, 69 - 78, 01.06.2013

Öz

Türkiye’nin ilk zooloji müzesi olma özelliğine sahip İstanbul Üniversitesi ZoolojiMüzesi 1933 üniversite reformundan sonra Ord. Prof. Dr. Curt Kosswig tarafındanalınan ZMUI uluslararası kodla ismini bilim dünyasına duyurmuştur. Müzeörneklerinin bir kısmı yurt dışından getirilmiş olup sonraki yıllarda Alman bilimadamı Curt Kosswig ve çalışma arkadaşlarının Türkiye’de sistemli bir şekildeyaptıkları saha çalışmaları ile omurgasız ve omurgalı örnekleri toplanmış ve bumateryallerin büyük çoğunluğu müzeye bağışlanmıştır. Bu sayede müze Türkiyefaunasını büyük ölçüde yansıtır nitelik kazanmıştır. Saha çalışmalarının sırasındatoplanan materyallerin değerlendirilerek yayın çalışması olarak dönüt alınması ile hemİ.Ü. Zooloji Müzesi’nin hem de Türkiye faunasının yurtiçinde ve yurtdışındatanınması sağlanmıştır. Türkiye’nin ilk zooloji müzesi olmasının yanı sıra sistematikzooloji alanında ve fauna çalışmalarındaki öncü isimlerin yer alması müzeyi daha daönemli hale getirmiştir

Kaynakça

 • İshakoğlu-Kadıoğlu, S., İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tarihçesi (1900-1946), (1998), ss. 342, İstanbul, İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi.
 • Gülen, D., (2000), Prof. Dr. Dinçer Gülen Fen Fakültesi Dekanı, (Küçüker, O. Edit. ), s. 11 – 13, Türkiye’de Botanik- Zooloji Eğitimi ve Öğretiminde 67 yıl (1933-2000), İstanbul.
 • Hovasse, R., (1932), La Station Zoologique De Balta Lıman, Fen Fakültesi Mecmuası, 9 (1), p. 1409 – 1417.
 • Gülen, D., Küçüker, O., (2003), Ord. Prof. Dr. Curt Kosswig’in Türkiye Faunası Tarihi için Yaptığı Bilimsel Gezilerinden Anılarda Kalanlar CaferTürkmen, Türk Biologi Dergisi, 4, p. 42- 72.
 • Şengün, A., (1982), İstanbul Üniversitesinde 1933 Reformundan Sonra Zoolojinin Gelişmesi, s. 91 – 120, (Özemre, A.Y. Edit.), İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Çeşitli Fen Bilimi Dallarının Cumhuriyet Dönemindeki Gelişmesi ve Milletlerarası Bilime Katkısı, İstanbul Üniversitesi Yayınları No. 3042, Fen Fakültesi No. 176.
 • Özuluğ, O., (2003), İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Müzesi, 1. Ulusal doğa tarihi kongresi, 14 Kasım 2002, Ankara, p. 82–87.
 • Bodenheimer, F. S., (1944), Introduction into the Knowledge of the Amphibia and Reptilia of Turkey, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, Seri B, 9 (1), p. 1–93.
 • Ergene, S., Türkiye kuşları, (1945), İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Monografileri, Sayı 4, ss. 520, İstanbul, Kenan Matbaası.
 • Kahmann, H. ve Çağlar, M., (1960), Türkiye Memelileri Hakkında: Hatay Bölgesi’nden Yarasalar, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, Seri B, 25, p. 1- 22.
 • Kahmann, H. ve Çağlar, M., (1960), Türkiye’de Memeli Hayvanlar Araştırımı Sahasında Yeni Buluşlar, Türk Biologi Dergisi, 10 (3), p. 119-126.
 • Çağlar, M., (1961), Türkiye’de Bulunduğu Tespit Edilen Bir Myotis Türü Hakkında, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, Seri B, 26, p. 107- 123.
 • Çağlar, M., (1963), Felis caracal schmitzi’nin Anadolu’da İlk Defa Bulunuşu, Fen Fakültesi Mecmuası, Seri B, 28 (1-2), p. 51-54.
 • Çağlar, M., (1967), Türkiye’nin Gömülgen Fareleri (Microtin), Türk Biologi Dergisi, 17 (4), p. 103-117.
 • Şengün, A. ve Güneyi, N., İstanbul Gündüz Kelebekleri, (1968), ss. 103, İstanbul, Fen Fakültesi Döner Sermaye Basımevi.
 • Çağlar, M., (1968), Türkiye’nin Yarasaları -I, Türk Biologi Dergisi, 18 (1), p. 5-18
 • Çağlar, M., (1969), Türkiye’nin Yarasaları -II, Türk Biologi Dergisi, 19 (2-4), p. 88-106.
 • Güneyi, N., (1969), Gölcük (Ödemiş) Gündüz Kelebekleri, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, Seri B, 34 (1 – 2), p. 39-42.
 • Güneyi, N., (1970), Abant Gündüz Kelebekleri, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, Seri B, 35 (1 – 2), p. 63-67.
 • Güneyi, N. ve Kuşçu, M., (1972), Uşak ve Civarı Gündüz Kelebekleri, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, Seri B, 37 (1 – 2), p. 91-96.
 • Güneyi, N. ve Şengün, E., (1972), 1964-1969 Yılları Arasında Kefeliköy’de Toplanmış Kelebek Türleri-I(Gündüz Kelebekleri), İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, Seri B, 37 (1 – 2), p. 119-124.
 • Güneyi, N. ve Şengün, E., (1972), 1964-1969 Yılları Arasında Kefeliköy’de Toplanmış Kelebek Türleri-II( Gece Kelebekleri), İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, Seri B, 37 (1 – 2), p. 125-128.
 • Güneyi, N. ve Uyar, F., (1972), Ordu Gündüz Kelebeklerinin İlkel Listesi, Türk Bioloji Dergisi, 22 (22), p. 83-84.
 • Gürsoy, G., (2008), İstanbul Üniversitesi Zooloji Müzesi Bentik Omurgasızlar Koleksiyonun Envanteri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi.
 • Kaya, N., (2013), İstanbul Üniversitesi Zooloji Müzesi Amphibia ve Reptilia Örneklerinin Taksonomik Yönden İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

O. ÖZULUĞ Bu kişi benim


N. DÖKÜMCÜ Bu kişi benim


N. KAYA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Özuluğ, O. , Dökümcü, N. & Kaya, N. (2013). İstanbul Üniversitesi Zooloji Müzesi'nin Ülkemiz zooloji tarihindeki önemi . Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 3 (1) , 69-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ordubtd/issue/11065/132167