BibTex RIS Kaynak Göster

Comparatively investigation of fish consumption habits of people in Fatsa and Aybastı districts of Ordu province

Yıl 2013, Cilt: 3 Sayı: 2, 18 - 28, 01.12.2013

Öz

Fish consumption habits of people in Fatsa extending in the Blacksea coast and inAybastı located about 55 km away from the sea of Ordu Province situated in theNorth-eastern of Turkey were comparatively investigated. It was determined that95.8% local people from Fatsa and 90.6% from Aybastı have consumed fish due tothe results conducted face to face with a total 600 individualsfrom the survey studyboth in two districts. It was also determined that ratio of the fish consumption bypeople more than once a week was 17.4% in Fatsa whereas it was 10.4% inAybastı and the sum of ratios of fish consumption by people once a week orfortnight were about 70% in both districts. It was determined that anchovy was themost consumed fish species in both town and this species was followed by horsemackerel and whiting. The rates of people consumed fresh fish were determined as97.2% in Fatsa and 98.2% in Aybastı. The rate of farmed fish was found less than2% for both districts

Kaynakça

 • Gürel İnanlı, A., Özpolat, E., Çoban, E., Karaton, N., (2011). Alabalık Keki Yapımı ve Ürünün Duyusal, Kimyasal Kalitesi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 4 (1), s. 149-153.
 • 2009 yılı kişi başına düşen yıllık su ürünleri miktarı, 24/04/2013 tarihinde http://faostat.fao.org/site/610/DesktopDefault.aspx?PageID=610#ancor adresinden alınmıştır.
 • Atay, D., Ölmez, M., Korkmaz, A.Ş., Su Ürünleri Üretimi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği 5. Teknik Kongresi, 7-21 Ocak 2000, Milli Kütüphane, Ankara, Cilt:2, s. 827-843.
 • Mol, S., Ulusoy, Ş., (2010). Türkiye’de su ürünleri işleme sektörünün sorunları ve çözüm önerileri. Journal of Fisheries Sciences, 4(2), s. 152-158.
 • Çolakoğlu, F. A., İşmen, A., Özen, Ö., Çakır, F., Yığın, Ç. ve Ormancı, H. B., Su (2006). Değerlendirilmesi, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23(1/3), s. 387-392. İlindeki Ürünleri Tüketim Davranışlarının
 • Oğuzhan P., Angiş S., Atamanalp M., Erzurum İlindeki Tüketicilerin Su Ürünleri Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01‐04 Temmuz 2009, Rize, 24/04/2013 tarihinde alınmıştır. adresinden
 • Hatırlı, S.A., Demircan, V., Aktaş, A.R., (2004). Isparta İlinde ailelerin balık tüketiminin analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), s. 245-256.
 • Yüksel F., Karaton Kuzgun N., Özer E., İ., 2011. Tunceli İli Balık Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi, FABA 07-09 Eylül 2011.
 • Dağtekin, M. ve Ak, O., (2007). Doğu Karadeniz Bölgesinde Su Ürünleri Tüketimi, İhracat ve İthalat Potansiyeli, SUMAE Yunus Araştırma Bülteni, 7(3), s. 14-17.

Ordu ili Fatsa ve Aybastı ilçelerinde balık tüketim alışkanlıklarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi

Yıl 2013, Cilt: 3 Sayı: 2, 18 - 28, 01.12.2013

Öz

Ülkemizin Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Ordu İlinin Karadeniz sahilindeyer alan Fatsa İlçesi ile denizden yaklaşık 55 km içeride kalan Aybastı İlçesihalklarının balık tüketimi alışkanlıkları karşılaştırmalı olarak araştırılmıştır. Her ikiilçede toplam 600 birey ile yüz yüze yapılan anket çalışmalarında elde edilensonuçlara göre halkın Fatsa İlçesi’nde %95,8’inin, Aybastı İlçesi’nde 90,6’sınınbalık tükettiği saptanmıştır. Haftada birden fazla balık tüketenlerin oranı Fatsaİlçesi’nde %17,4 iken, Aybastı İlçesi’nde %10,4, haftada bir ya da 15 günde birbalık tüketenlerin oranları toplamı ise her iki ilçede de yaklaşık %70 olarakbelirlenmiştir. İki ilçede de en fazla tüketilen balık türünün hamsi olduğu, bu balıktürünü sırasıyla istavrit ve mezgit balığının izlediği anlaşılmıştır. Taze balıktüketilme oranı Fatsa İlçesi’nde %97,2, Aybastı İlçesi’nde %98,2 olarakbelirlenmiştir. Kültür balığı tüketenlerin oranı ise %2’nin altında bulunmuştur

Kaynakça

 • Gürel İnanlı, A., Özpolat, E., Çoban, E., Karaton, N., (2011). Alabalık Keki Yapımı ve Ürünün Duyusal, Kimyasal Kalitesi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 4 (1), s. 149-153.
 • 2009 yılı kişi başına düşen yıllık su ürünleri miktarı, 24/04/2013 tarihinde http://faostat.fao.org/site/610/DesktopDefault.aspx?PageID=610#ancor adresinden alınmıştır.
 • Atay, D., Ölmez, M., Korkmaz, A.Ş., Su Ürünleri Üretimi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği 5. Teknik Kongresi, 7-21 Ocak 2000, Milli Kütüphane, Ankara, Cilt:2, s. 827-843.
 • Mol, S., Ulusoy, Ş., (2010). Türkiye’de su ürünleri işleme sektörünün sorunları ve çözüm önerileri. Journal of Fisheries Sciences, 4(2), s. 152-158.
 • Çolakoğlu, F. A., İşmen, A., Özen, Ö., Çakır, F., Yığın, Ç. ve Ormancı, H. B., Su (2006). Değerlendirilmesi, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23(1/3), s. 387-392. İlindeki Ürünleri Tüketim Davranışlarının
 • Oğuzhan P., Angiş S., Atamanalp M., Erzurum İlindeki Tüketicilerin Su Ürünleri Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01‐04 Temmuz 2009, Rize, 24/04/2013 tarihinde alınmıştır. adresinden
 • Hatırlı, S.A., Demircan, V., Aktaş, A.R., (2004). Isparta İlinde ailelerin balık tüketiminin analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), s. 245-256.
 • Yüksel F., Karaton Kuzgun N., Özer E., İ., 2011. Tunceli İli Balık Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi, FABA 07-09 Eylül 2011.
 • Dağtekin, M. ve Ak, O., (2007). Doğu Karadeniz Bölgesinde Su Ürünleri Tüketimi, İhracat ve İthalat Potansiyeli, SUMAE Yunus Araştırma Bülteni, 7(3), s. 14-17.
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

İ. Balık Bu kişi benim

C. Yardımcı Bu kişi benim

O. Turhan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2013
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Balık, İ., Yardımcı, C., & Turhan, O. (2013). Ordu ili Fatsa ve Aybastı ilçelerinde balık tüketim alışkanlıklarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Ordu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 3(2), 18-28.