BibTex RIS Kaynak Göster

Apple selections of Van 3: Alternate bearing genotypes

Yıl 2013, Cilt: 3 Sayı: 2, 29 - 38, 01.12.2013

Öz

This study was conducted to determine phenological, morphological andpomological traits of native apples grown in Central Van, Edremit and Gevaşdistricts for three years . Tendency of alternate bearing wasdetermined in all investigated apple genotypes. Alternate bearing was determinedin 107 apple genotypes as existent. From the full flowering time to the harvest timewas between 90-158 days.According to the research results; fruit flesh firmness ranged from 22.38-5.65pound (VANEL-008, VANEL-122), fruit diameter ranged from 87.38-46.00 mm(VANEL-066, VANEL-110), fruit weight was recorded as 231.00-43.04 g(VANEL-070, VANEL-131), pH ranged from 4.79-3.14 (VANEL-122, VANEL077), the amount of soluble solids content was between 17.00-9.00% (VANEL009, VANEL-027) and titratable acidity was determined between 1.55-0.12%

Kaynakça

 • Gündüz, M., Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 2-5 Eylül 1997, Yalova, 295-304.
 • Atay, A. N., Atay, E., Koyuncu, F., (2010), Bahçe, 39(1), p. 31-44.
 • Shultz, S., (2003), Journal of Agricultural & Food Information, 5(4), p. 77-84.
 • Ağaoğlu, S., Çelik, H., Çelik, M., Fidan, Yılmaz., Gülşen, Y., Günay, A., Halloran, N., Köksal, A.İ., Yanmaz, R.,. Genel Bahçe Bitkileri (1995), Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara, ss. 369.
 • Ülkümen, L., (1938), Yüksek Ziraat Enstitüsü Çalışmaları, Sayı: 65, Ankara.
 • Özbek, S., (1978), Özel Meyvecilik (Kısın Yapragını Döken Meyve Türleri). Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 128, Ders kitabı: 11, Adana.
 • Karlıdağ, H., Eşitken, A., (2006), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(2), p. 93-96.
 • Akça, Y., Şen, M., (1991), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(1), p. 109-128.
 • Butler, O., (1917), Bulletin of the Torrey Botanical Club, Vol. 44, No. 2, pp. 85- 96.
 • Ranker, E. R., (1925), American Journal of Botany, Vol. 13, No. 7, pp. 406- 426.
 • Edizer Y., Bekar T., (2007), GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(1), p. 1-8.
 • Kazankaya, A., Yonar, Y., Başer, S., Çelik, F., Doğan, A., Yaviç, A., (2009), Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(2), p. 81-87.
 • Bolat, S., (1991). Konya İlinde Kaliteli Yazlık Elma Tiplerinin Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerinde Bir Araştırma, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi.
 • Hernandez, D. B., Ciordia-Ara, M., Coque-Fuertes, M., Pereira-Lorenzo, S., (2003), Journal of the American Pomological Society, 57(3), p. 121-127.
 • Hampson, C. R., McNew, R., Azarenko, A., Berkett, L., Barritt, B., Belding, R., et al., (2004), Journal of the American Pomological Society, 58(2), p. 65-77.
 • İslam, A., Bostan, S. Z., Yılmaz, E.,
 • (2009), Tarım Bilimleri Araştırma
 • Dergisi, 2(2), p. 107-110.
 • Doğan, A., (2001). Erzincan İlinde Yetiştiriciliği Yapılan Sakı Elma Çeşitlerinin Klon Seleksiyonu Yolu İle Islahı, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi.
 • Eltez, M., (1983). Niğde Yöresinde Üstün Özellikli ve Özellikle Meyve Periyodisitesi Göstermeyen Amasya Elma Tiplerinin Seleksiyonu, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi.
 • Janick, J., (2001), Journal American Pomological Society, 55(4), p. 194-196.

Van yöresi elma seleksiyonları 3: periyodisite eğilimi bulunan genotipler

Yıl 2013, Cilt: 3 Sayı: 2, 29 - 38, 01.12.2013

Öz

Bu araştırma Van Yöresi elma genetik kaynaklarının fenolojik, morfolojik ve pomolojiközelliklerinin tanımlanması amacıyla, Van Merkez, Edremit ve Gevaş ilçelerinde 2005,2006 ve 2007 yıllarında yürütülmüştür. İncelenen elma genotiplerinin periyodisiteyeeğilimleri belirlenmiştir. İncelenen 137 elma genotipinden 107 tanesi bir yıl ürünverirken ertesi yıl ürün vermemiştir. Tam çiçeklenmeden hasada kadar 90-158 güngeçmiştir.İncelenen 107 elma genotipinde; meyve eti sertliği 22.38-5.65 libre (VANEL-008,VANEL-122), meyve çapı 87.38-46.00 mm (VANEL-066, VANEL-110), meyveağırlığı 231.00-43.04 g (VANEL-070, VANEL-131), pH değeri 4.79-3.14(VANEL-122, VANEL-077), suda çözünebilir kuru madde miktarı % 17.00-9.00(VANEL-009, VANEL-027), titre edilebilir asit miktarı % 1.55-0.12 (VANEL070, VANEL-122) arasında değişmiştir

Kaynakça

 • Gündüz, M., Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 2-5 Eylül 1997, Yalova, 295-304.
 • Atay, A. N., Atay, E., Koyuncu, F., (2010), Bahçe, 39(1), p. 31-44.
 • Shultz, S., (2003), Journal of Agricultural & Food Information, 5(4), p. 77-84.
 • Ağaoğlu, S., Çelik, H., Çelik, M., Fidan, Yılmaz., Gülşen, Y., Günay, A., Halloran, N., Köksal, A.İ., Yanmaz, R.,. Genel Bahçe Bitkileri (1995), Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara, ss. 369.
 • Ülkümen, L., (1938), Yüksek Ziraat Enstitüsü Çalışmaları, Sayı: 65, Ankara.
 • Özbek, S., (1978), Özel Meyvecilik (Kısın Yapragını Döken Meyve Türleri). Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 128, Ders kitabı: 11, Adana.
 • Karlıdağ, H., Eşitken, A., (2006), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(2), p. 93-96.
 • Akça, Y., Şen, M., (1991), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(1), p. 109-128.
 • Butler, O., (1917), Bulletin of the Torrey Botanical Club, Vol. 44, No. 2, pp. 85- 96.
 • Ranker, E. R., (1925), American Journal of Botany, Vol. 13, No. 7, pp. 406- 426.
 • Edizer Y., Bekar T., (2007), GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(1), p. 1-8.
 • Kazankaya, A., Yonar, Y., Başer, S., Çelik, F., Doğan, A., Yaviç, A., (2009), Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(2), p. 81-87.
 • Bolat, S., (1991). Konya İlinde Kaliteli Yazlık Elma Tiplerinin Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerinde Bir Araştırma, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi.
 • Hernandez, D. B., Ciordia-Ara, M., Coque-Fuertes, M., Pereira-Lorenzo, S., (2003), Journal of the American Pomological Society, 57(3), p. 121-127.
 • Hampson, C. R., McNew, R., Azarenko, A., Berkett, L., Barritt, B., Belding, R., et al., (2004), Journal of the American Pomological Society, 58(2), p. 65-77.
 • İslam, A., Bostan, S. Z., Yılmaz, E.,
 • (2009), Tarım Bilimleri Araştırma
 • Dergisi, 2(2), p. 107-110.
 • Doğan, A., (2001). Erzincan İlinde Yetiştiriciliği Yapılan Sakı Elma Çeşitlerinin Klon Seleksiyonu Yolu İle Islahı, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi.
 • Eltez, M., (1983). Niğde Yöresinde Üstün Özellikli ve Özellikle Meyve Periyodisitesi Göstermeyen Amasya Elma Tiplerinin Seleksiyonu, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi.
 • Janick, J., (2001), Journal American Pomological Society, 55(4), p. 194-196.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

T. Kaya Bu kişi benim

F. Balta Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2013
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kaya, T., & Balta, F. (2013). Van yöresi elma seleksiyonları 3: periyodisite eğilimi bulunan genotipler. Ordu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 3(2), 29-38.