BibTex RIS Kaynak Göster

Erzurum-Pasinler road traffıc accident prediction model

Yıl 2013, Cilt: 3 Sayı: 2, 39 - , 01.12.2013

Öz

Traffic accidents are a direct threat to the life and health of all people and are aglobal problem which is a very important issue to be solved. This is a dangerousproblem for the solution of scientific and systematic studies are inevitable. Thedata obtained from traffic accident reports of Erzurum - Pasinler Road wasclassified and used between 2005 to 2010. In this study, it is aimed to investigatefactors which cause accidents, for providing road safety and to create accidentprediction model with the technic of Generalized Linear Model which includesrelations between these factors. As a result the model and the significance level ofparameters affecting the model were presented in this study

Kaynakça

 • Çodur,
 • Regresyon ile Erzurum Kuzey Çevre Yolu Kaza Tahmin Modeli”, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt 3,sayı 1, 69, Iğdır.
 • Smeed, R.J., (1949). “Some Statistics Aspects of Road Safety Research”, Journal of the Royal Statistical Society,Series A, Part I, Vol.112, pp.1-34.
 • Andreassen, D.C., (1985). “Linking deaths with vehicle sand population, Traffic Engineering & Control”, Vol.26 No.11 pp. 547-549.
 • Partyka,C.,(1984).“Simplemodelsof fatality trends using employment and population data”, Accident Analysis &Prevention, Cilt 16, No 3, 211-222.
 • Dinesh, M. andBawa, B.S., (1985). “An analysis of road traffic fatalities in Delhi”, India, Accident Analysis &Prevention, Cilt 17, No 1, 33-45.
 • Mekky, A., (1985). “Effect of rapidincrease in motorizationlevels on road fatality rates in some rich developing countries”, Accident Analysis and Prevention, Vol.17 No.2 pp. 101-109.
 • Zegeer, C. V., and Deacon, J. A., (1987). “Effect of lanewidth, shoulder widthand shoulder type on highway safety”, InState of the Art Report 6, TRB, National Research Council, Washington, D.C.,pp. 1-21.
 • Valli, P.P., (2005). “Road Accident models for large metropolitancities of India”, IATSS Research, Cilt 29, No 1, 57-65.
 • Akgüngör, A.P. ve Yıldız, O., (2007). “Sensitivity analysis of an accident prediction model by the fractional factorial method”, Accident Analysis &Prevention, Cilt 39, No 1, 63-68.
 • Akgüngör, A.P. ve Doğan, E., (2008). “Smeed ve Andreassen kaza modellerinin Türkiye uygulaması: Farklı senaryo analizleri”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. Cilt 23, no: 24, 821-827.
 • Kibar, (Türe), F., 2008. “Trafik kazaları ve Trabzon bölünmüş sahil yolu örneğinde kaza tahmin modelinin oluşturulması”, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Akgüngör, A.P. ve Doğan, E., (2010). “Farklı yöntemler kullanılarak geliştirilen trafik kaza tahmin modelleri ve analizi”, Int. J. Eng. Researchand Development, vol 2, no:1.
 • İstatistiki veriler, 05.03.2011.http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=52
 • McCullagh, P. andNelder, J. A., (1989). “GeneralizedLinearModels”, 2nd ed. Chapman&Hall.
 • Myers, R. H.,Montgomery, D. C. andVining, G. G., (2001). “GeneralizedLinearModelswith Applications in EngineeringandtheSciences”, John Willey&Sons, New York.
 • Lewis, S. L.,Montgomery, D. C. andMyers, R. H., (2001a). “Examples of Designed
 • Technology, 33 265-278. with Nonnormal
 • Responses”, Journal of Quality [17] Lewis, S. L.,Montgomery, D. C.
 • “ConfidenceIntervalCoverageforDesignedExperimentsAnalyzedwithGLMs”,
 • Journal of Quality Technology, 33/279-292. And
 • Myers, R. H., (2001b). [18] Hadayeghi, A., 2002. “Accident Prediction Models for Safety Evaluation of Urban Safety Transportation”, MS Thesis, Toronto University, CivilEngineering Dep., Canada.

Erzurum-Pasinler yolu trafik kaza tahmin modeli

Yıl 2013, Cilt: 3 Sayı: 2, 39 - , 01.12.2013

Öz

Trafik kazaları, bütün insanların yaşamını ve sağlığını doğrudan tehdit eden küreselbir sorun ve çözüm bekleyen çok önemli bir konudur. Bu tehlikeli probleminçözümü için bilimsel ve sistematik çalışmaların yapılması kaçınılmazdır. 20052010 yılları arasında Erzurum –Pasinler Yoluna ait trafik kaza raporlarından eldeedilen veriler gruplandırılarak kullanılmıştır. Bu çalışmada karayolu güvenliğininsağlanmasında kazalara neden olan faktörlerin incelenmesi ve bu faktörlerinbirbiriyle ilişkilerini içine alan Genelleştirilmiş Lineer Regresyon tekniği ile kazatahmin modelinin oluşturulması hedeflenmiştir. Sonuç olarak kurulan model vemodele etki eden parametrelerin önem düzeyleri çalışma kapsamında sunulmuştur

Kaynakça

 • Çodur,
 • Regresyon ile Erzurum Kuzey Çevre Yolu Kaza Tahmin Modeli”, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt 3,sayı 1, 69, Iğdır.
 • Smeed, R.J., (1949). “Some Statistics Aspects of Road Safety Research”, Journal of the Royal Statistical Society,Series A, Part I, Vol.112, pp.1-34.
 • Andreassen, D.C., (1985). “Linking deaths with vehicle sand population, Traffic Engineering & Control”, Vol.26 No.11 pp. 547-549.
 • Partyka,C.,(1984).“Simplemodelsof fatality trends using employment and population data”, Accident Analysis &Prevention, Cilt 16, No 3, 211-222.
 • Dinesh, M. andBawa, B.S., (1985). “An analysis of road traffic fatalities in Delhi”, India, Accident Analysis &Prevention, Cilt 17, No 1, 33-45.
 • Mekky, A., (1985). “Effect of rapidincrease in motorizationlevels on road fatality rates in some rich developing countries”, Accident Analysis and Prevention, Vol.17 No.2 pp. 101-109.
 • Zegeer, C. V., and Deacon, J. A., (1987). “Effect of lanewidth, shoulder widthand shoulder type on highway safety”, InState of the Art Report 6, TRB, National Research Council, Washington, D.C.,pp. 1-21.
 • Valli, P.P., (2005). “Road Accident models for large metropolitancities of India”, IATSS Research, Cilt 29, No 1, 57-65.
 • Akgüngör, A.P. ve Yıldız, O., (2007). “Sensitivity analysis of an accident prediction model by the fractional factorial method”, Accident Analysis &Prevention, Cilt 39, No 1, 63-68.
 • Akgüngör, A.P. ve Doğan, E., (2008). “Smeed ve Andreassen kaza modellerinin Türkiye uygulaması: Farklı senaryo analizleri”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. Cilt 23, no: 24, 821-827.
 • Kibar, (Türe), F., 2008. “Trafik kazaları ve Trabzon bölünmüş sahil yolu örneğinde kaza tahmin modelinin oluşturulması”, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Akgüngör, A.P. ve Doğan, E., (2010). “Farklı yöntemler kullanılarak geliştirilen trafik kaza tahmin modelleri ve analizi”, Int. J. Eng. Researchand Development, vol 2, no:1.
 • İstatistiki veriler, 05.03.2011.http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=52
 • McCullagh, P. andNelder, J. A., (1989). “GeneralizedLinearModels”, 2nd ed. Chapman&Hall.
 • Myers, R. H.,Montgomery, D. C. andVining, G. G., (2001). “GeneralizedLinearModelswith Applications in EngineeringandtheSciences”, John Willey&Sons, New York.
 • Lewis, S. L.,Montgomery, D. C. andMyers, R. H., (2001a). “Examples of Designed
 • Technology, 33 265-278. with Nonnormal
 • Responses”, Journal of Quality [17] Lewis, S. L.,Montgomery, D. C.
 • “ConfidenceIntervalCoverageforDesignedExperimentsAnalyzedwithGLMs”,
 • Journal of Quality Technology, 33/279-292. And
 • Myers, R. H., (2001b). [18] Hadayeghi, A., 2002. “Accident Prediction Models for Safety Evaluation of Urban Safety Transportation”, MS Thesis, Toronto University, CivilEngineering Dep., Canada.
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

M. Y. Çodur Bu kişi benim

A. Tortum Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2013
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Çodur, M. Y., & Tortum, A. (2013). Erzurum-Pasinler yolu trafik kaza tahmin modeli. Ordu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 3(2), 39.