BibTex RIS Kaynak Göster

DİZEL MOTORLARINDA SOĞUKTA İLK HAREKET ESNASINDAKİ EGZOZ EMİSYON KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Yıl 2014, Cilt: 4 Sayı: 1, 15 - 26, 02.02.2016

Öz

İçten yanmalı motorların performans, verim ve egzoz emisyonları motorun tipi ve kullanım şartları, yakıt, yağlama yağı ve emisyon kontrol sistemi kullanıp kullanmadığına bağlı olarak değişmektedir. Dizel emisyonları arasında birçok organik ve inorganik bileşikler bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan performans ve kullanılabilirlik çalışmaları sayesinde dizel motor teknolojisi çok önemli seviyede gelişme göstermiştir. Özellikle yanmanın kontrolü ve egzoz gaz işlemleri ile ilgili yeni teknolojilerin sürekli geliştirilmesi sayesinde dizel motorları, sürekli güncellenen emisyon standartlarını yakalamaktadırlar. Bu çalışmada altı silindirli bir dizel motorunun soğukta ilk harekete geçişi esnasında oluşan egzoz emisyon karakteristiklerine ait deneysel veriler incelenmiştir. İlgili motorun egzoz manifoldundan ölçülen emisyon değerleri, dizel ve benzinli motorlarda kullanılabilen, modüler yapıda bir mobil test düzeneği olan Bosch firmasına ait BEA 270 tip (bir)egzoz emisyon cihazı ( ile gerçekleştirilmiştir.)kullanılmıştır. Deneyler 0 ºC ve +4 ºC olmak üzere iki farklı çevre sıcaklığında yapılmıştır. Bu cihaz karbon monoksit (CO), karbon dioksit (CO2) ve oksijenin (O2) değerlerini yüzde olarak, hidrokarbonlar (HC) ve azot oksitin (NO) değerlerini ise ppm olarak vermektedir. Ayrıca deneylerde egzoz gazındaki partikül madde miktarı (islilik) egzoz duman analiz cihazıyla ölçülmüş ve veriler her 15 s’deki değişimler olarak gözlemlenmiştir.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Adem Çelik Bu kişi benim

M. Akif Ceviz

Mehmet Yılmaz Bu kişi benim

Şendoğan Karagöz

Galip Kaltakkıran

Yayımlanma Tarihi 2 Şubat 2016
Gönderilme Tarihi 2 Şubat 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çelik, A., Ceviz, M. A., Yılmaz, M., Karagöz, Ş., vd. (2016). DİZEL MOTORLARINDA SOĞUKTA İLK HAREKET ESNASINDAKİ EGZOZ EMİSYON KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Ordu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 4(1), 15-26.