Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

DOĞAL GAZ YAKITLI BİR YANMA ODASINDA HAVA VE YAKIT SICAKLIKLARININ SICAKLIK, ENTALPİ VE ENTROPİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2014, Cilt: 4 Sayı: 2, 24 - 31, 03.02.2016

Öz

Deneysel çalışmalarda karşılaşılan sorunlar nedeniyle, yanma odaları hakkında yapılan çalışmalar kuramsal olarak gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada Fluent 6.0 programını kullanarak, doğal gaz yakıtlı bir yanma odası içinde gerçekleşen yanma olayındaki termodinamik hal büyüklüklerini inceledik. Dolayısıyla, Yanma olayı için çeşitli parametreler ele alınarak, bu parametrelerin değişimlerinin sonucu olarak, yanma odası içerisindeki sıcaklık, entalpi, entropi değerleri incelenmiştir. Çalışmanın amacı ise yanma veriminin artırılmasını, yanma süresinin kısa zamanda gerçekleşmesini, yanma sonucu ortaya çıkan istenmeyen gazların oluşmasını engellemek ve yanma odasının küçük hacimde seçilmesini sağlamaktır.

Kaynakça

 • İnternet : İstanbul Üniversitesi “Doğal Gazın Özellikleri ve Yanma Bilgileri” http://www.istanbul.edu.tr/yerkure/Petrol1.htm(2006).
 • Küçükçalı, R., “Doğal Gazın Tanımı”, Isısan Çalışmaları, 75: 8-10 (1994).
 • Telli, Z,K., “Termodinamik Semineri”, Palme Yayıncılık, Ankara, 1-65 (1998).
 • Tatar. V., “Yakıt Olarak Metan ve Biyokütleden Piroliz Yöntemi İle Elde Edilen Sentetik Gaz Kullanan Bir Mikrotürbinin Dairesel Yanma Odasındaki Yanmanın Akışkanlar Dinamiği Simülasyonu”, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 1-71 (2010)
 • Çankaya, O., “Doğal gaz Yanmasında Emisyonlar Üzerine Parametrik Çalışma”, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kütahya, 1-57 (2009).
 • Öztürk. S., “Doğal Gaz Yanmasında Azotoksit Oluşumu”, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak, 1-41 (2008)
 • Karel, A., “Sürekli yanma odalarında alev çıkış sıcaklığına etkiyen çeşitli parametrelerin analizi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1- 99 (1990).
 • Başaraner, S., “Doğal gaz yakıtlı kazanlarda yanma odasının matematiksel modellenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1- 124 (1995).
 • İşyarlar, B., “Doğal gaz yakıtlı bir yanma odasında Termodinamik hal büyüklüklerinin analizi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 40-42 (2007).

INVESTIGATION OF THE EFFECT ON THE TEMPERATURE, ENTHALPY AND ENTROPY OF THE AIR AND FUEL TEMPERATURE IN THE NATURAL GAS-FIRED COMBUSTION CHAMBER

Yıl 2014, Cilt: 4 Sayı: 2, 24 - 31, 03.02.2016

Öz

The studies on combustion chambers have been generally conducted theoretically due to problems encountered during experimental studies. In this study, we have investigated magnitudes of thermodynamic state in the combustion that occur in the natural gas-fired combustion room using Fluent 6.0 software. Therefore, considering various parameters, the temperature, enthalpy and entropy values in the combustion chamber have been investigated as a result of the changing these parameters. The objectives of this study may be listed as; to increase combustion efficiency, to shorten combustion period, to prevent discharge of unwanted hazardous gas outputs of the combustion process and to provide the selection of a small volume combustion room

Kaynakça

 • İnternet : İstanbul Üniversitesi “Doğal Gazın Özellikleri ve Yanma Bilgileri” http://www.istanbul.edu.tr/yerkure/Petrol1.htm(2006).
 • Küçükçalı, R., “Doğal Gazın Tanımı”, Isısan Çalışmaları, 75: 8-10 (1994).
 • Telli, Z,K., “Termodinamik Semineri”, Palme Yayıncılık, Ankara, 1-65 (1998).
 • Tatar. V., “Yakıt Olarak Metan ve Biyokütleden Piroliz Yöntemi İle Elde Edilen Sentetik Gaz Kullanan Bir Mikrotürbinin Dairesel Yanma Odasındaki Yanmanın Akışkanlar Dinamiği Simülasyonu”, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 1-71 (2010)
 • Çankaya, O., “Doğal gaz Yanmasında Emisyonlar Üzerine Parametrik Çalışma”, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kütahya, 1-57 (2009).
 • Öztürk. S., “Doğal Gaz Yanmasında Azotoksit Oluşumu”, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak, 1-41 (2008)
 • Karel, A., “Sürekli yanma odalarında alev çıkış sıcaklığına etkiyen çeşitli parametrelerin analizi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1- 99 (1990).
 • Başaraner, S., “Doğal gaz yakıtlı kazanlarda yanma odasının matematiksel modellenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1- 124 (1995).
 • İşyarlar, B., “Doğal gaz yakıtlı bir yanma odasında Termodinamik hal büyüklüklerinin analizi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 40-42 (2007).
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Barış İşyarlar

İbrahim Kırbaş Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 3 Şubat 2016
Gönderilme Tarihi 3 Şubat 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA İşyarlar, B., & Kırbaş, İ. (2016). DOĞAL GAZ YAKITLI BİR YANMA ODASINDA HAVA VE YAKIT SICAKLIKLARININ SICAKLIK, ENTALPİ VE ENTROPİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ. Ordu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 4(2), 24-31.