Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE CORDULEGASTER (INSECTA: ODONATA) CİNSİNİN DURUMU VE CORDULEGASTER PİCTA’DA GÖRÜLEN VARYASYONLAR

Yıl 2015, Cilt: 5 Sayı: 1, 51 - 55, 12.02.2016

Öz

Bu çalışmada Cordulegaster cinsinin Türkiye’deki dağılımı ve sistematik durumu ile ilgili yapılan çalışmalar ele alınmış ve çeşitli lokalitelere ait C. picta örnekleri incelenerek bunlara ait varyasyonlar ortaya konmuştur. Türkiye’de bu cins 3 tane tür (C. insignis, C.myzmtae ve C.picta) ile temsil edilmektedir. C.picta özellikle abdominal segmentteki desenlenmelerde orijinal tanımda verilenden farklılık göstermektedir ve farklı tanımlamalara sebep olabilmektedir. Bu nedenle bu varyasyonların tespiti taksonomik açıdan oldukça önemlidir.

Kaynakça

 • Dijkstra K.-D.B., & Lewington R., Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe including western Turkey and North-western Africa, Milton on Stouri Gillingham, British Widlife Publishing. 320, (2006).
 • Kalkman V.J., Key to the dragonflies of Turkey, İncluding species known from (2006) Greece, Bulgaria, Lebanon, Syria, the Trans-Caucasus and Iran, Brachytron, 10 (1), p. 3-82.
 • Boudot J.P., , The genus Cordulegaster in the West-Palaearctic: identification and repartition (Odonata, Anisoptera, Cordulegasteridae), Martiana, 17 (1),3-34, (2001).
 • Kalkman V.J., Wasscher M. & Van Pelt G.J., An Annotated Checklist of The Odonata of Turkey, Odonatologica, 32 (3), 215-236. (2003).
 • Boudot J. P. ve ark., , Atlas of the Odonata of the Mediterranean and North Africa, Libellula Supplement, 9, p. 1-256, (2009).
 • Demirsoy A., Türkiye Faunası, Odonata, Ankara, Tubitak, , Seri:8, 4(18), 155, (1982) [7] Morton K. J., X. Some palaearctic species of Cordulegaster, Transactions of Entomological Society of London, 63, 273-290. (1916).
 • Steinmann H., World Catalogue of Odonata, The Animal Kingdom Anisoptera, Berlin, Walter de Gruyter., 2, 636, (1997).

SITUATION OF THE GENUS CORDULEGASTER (INSECTA: ODONATA) IN TURKEY AND VARIATIONS IN CORDULEGASTER PİCTA

Yıl 2015, Cilt: 5 Sayı: 1, 51 - 55, 12.02.2016

Öz

In this study, the studies related systematic situation and distribution of the genus Cordulegaster in Turkey have been discussed and variations in C.picta have been revealed by examining specimens of these species in different localities. This genus is represented by three species (C. insignis, C.myzmtae and C.picta) in Turkey. C. picta especially spots on abdominal segments show differences from original definition and it may lead to different definitions. Therefore, determination of these variations is very important in terms of the taxonomic.

Kaynakça

 • Dijkstra K.-D.B., & Lewington R., Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe including western Turkey and North-western Africa, Milton on Stouri Gillingham, British Widlife Publishing. 320, (2006).
 • Kalkman V.J., Key to the dragonflies of Turkey, İncluding species known from (2006) Greece, Bulgaria, Lebanon, Syria, the Trans-Caucasus and Iran, Brachytron, 10 (1), p. 3-82.
 • Boudot J.P., , The genus Cordulegaster in the West-Palaearctic: identification and repartition (Odonata, Anisoptera, Cordulegasteridae), Martiana, 17 (1),3-34, (2001).
 • Kalkman V.J., Wasscher M. & Van Pelt G.J., An Annotated Checklist of The Odonata of Turkey, Odonatologica, 32 (3), 215-236. (2003).
 • Boudot J. P. ve ark., , Atlas of the Odonata of the Mediterranean and North Africa, Libellula Supplement, 9, p. 1-256, (2009).
 • Demirsoy A., Türkiye Faunası, Odonata, Ankara, Tubitak, , Seri:8, 4(18), 155, (1982) [7] Morton K. J., X. Some palaearctic species of Cordulegaster, Transactions of Entomological Society of London, 63, 273-290. (1916).
 • Steinmann H., World Catalogue of Odonata, The Animal Kingdom Anisoptera, Berlin, Walter de Gruyter., 2, 636, (1997).
Toplam 7 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Ali Miroğlu Bu kişi benim

Sadık Demirtaş

Yayımlanma Tarihi 12 Şubat 2016
Gönderilme Tarihi 12 Şubat 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Miroğlu, A., & Demirtaş, S. (2016). TÜRKİYE’DE CORDULEGASTER (INSECTA: ODONATA) CİNSİNİN DURUMU VE CORDULEGASTER PİCTA’DA GÖRÜLEN VARYASYONLAR. Ordu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 5(1), 51-55.